Exjobb

​​​​Studenter vid bord som skriver, ovanifrån

Första steget ut

För många är exjobbet ett första steg ut på arbetsmarknaden och en förberedelse inför att börja jobba. Att söka exjobb liknar också i mångt och mycket att söka jobb. Du kan därför använda dig av sidorna Leta jobb och Att skriva personligt brev (se sidpuffar nedan) även när du söker exjobb.

Vad ska du välja?

Efter flera års intensiva, men trygga studier, är det dags att börja fundera på vilket exjobbsämne och företag du ska välja. Exjobbet blir kanske första gången du driver ett större projekt, därför är det viktigt att du är motiverad att ro det i hamn. Genom att jobba med avsnitten i Vad är din grej kan du öka din självkännedom och reflektera över vad som är viktigt för dig.

Att tänka på

  • Håll koll på exjobbsannonser via Chalmers exjobbsportal. Där kan du smidigt bevaka dina filtreringar genom att prenumerera till din mail. ​Se länk nedan.
  • Hitta en organisation eller företag som verkligen intresserar dig. Då är motivationen på topp och du har lättare att få exjobbet. Kanske är det också genom exjobbet du får ditt första jobb och då är det såklart en fördel om du skriver exjobbet där du skulle vilja jobba.
  • Skriv en bra ansökan (se Koll på läget och guiderna under Att skriva CV och Att skriva personligt brev). Ansök hellre till färre företag med väl genomarbetade ansökningar, än att skicka ut samma generiska ansökan till många.
  • Spontansök! Oavsett om du har en färdig idé eller inte, så kan du själv kontakta företag du är intresserad av att göra exjobb på. Använd LinkedIn. Läs mer om spontanansökan i vår CV-guide under Att skriva CV.
  • På programmen får du information om formalia kring exjobbet, det vill säga vad som gäller för Chalmers och specifikt för programmet för att få arbetet godkänt och få ut examen. Se länk nedan.

Länkar

Chalmers exjobbsportal ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2020.