Anställningsvillkor

När du ska bli anställd, presenterar arbetsgivaren de villkor du blir anställd på. Du har vissa möjligheter att påverka några av villkoren, men mycket regleras i lagar och avtal. Ytterligare rättskällor utgör tjänstereglementen eller instruktioner som gäller för arbetsplatsen, ofta ensidigt formulerade av arbetsgivaren. Till raden av rättskällor brukar också läggas sedvänja i en bransch eller ett avtalsområde.

Även om ett muntligt avtal är bindande, är det viktigt att du får ett skriftligt anställningsavtal. Du och din arbetsgivare ingår ett bindande anställningsavtal i och med att du tackar ja till ett jobberbjudande.

Det finns tre olika anställningsformer, som tillämpas i Sverige.

Tillsvidareanställning är det vi i dagligt tal kallar fast anställning.

Tidsbegränsad anställning, eller visstidsanställning, är enligt LAS (Lagen om anställningsskydd), en tillåten form för tidsbegränsad anställning för en viss tid eller visst arbete. Projektanställning, som är ganska vanlig idag, är exempel på en tidsbegränsad anställning.

Provanställning är en anställning som efter prövotiden är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning.  Om du har en provanställning får den vara i högst sex månader. En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges.

Startar du eget, är du anställd av dig själv. Det finns vissa regler du måste följa, men för övrigt skapar du villkoren utifrån din verksamhet och dess utveckling.

Lön och förmåner är villkor du kan ha möjlighet att påverka. För att kunna göra detta, behöver du ha tänkt igenom varför du vill påverka och vart det ska leda. Vill du t ex få högre lön, måste du kunna motivera detta. Det duger inte att säga att min kompis fick mer. Vad är det du kan bidra med, som arbetsgivaren har nytta av och som du inte tycker täcks in av lönen? Eller är det enligt din bedömning, ett mer kvalificerat arbete som du absolut kan utföra, än vad lönen ersätter? Hur är det med övertid? Är den inbakad i lönen eller läggs den till? Det finns mycket att fundera på här. Sök på nätet om anställningsvillkor, så hittar du bra information.

Publicerad: må 06 sep 2010. Ändrad: ti 21 aug 2012