Vinnande ansökningsbrev – checklista

  • Har du skrivit en kort inledning i brevet om varför du söker den aktuella tjänsten och varför de ska anställa just dig?
  • Har du angivit vilka egenskaper/ erfarenheter du har och vad du kan bidra med?
  • Har du hänvisat till tidigare kontakter på företaget, om du har sådana, som du fått t ex via arbetsmarknadsdagar, telefon eller annat möte?
  • Har du tydliga kopplingar i brevet mellan din kompetens och den tjänst du söker?  
  • Har du sett över formalia och layout? Ha gärna samma som i ditt CV.

Publicerad: on 07 mar 2018.