Ansökningsbrevets layout

  • Rubricera brevet med den tjänst du söker och eventuellt referensnummer.         
  • Dina kontaktuppgifter fördelar du lämpligast i sidhuvud och/eller sidfot           
  • Ta med mottagaren/företagets kontaktuppgifter när du skickar ansökan per vanlig post 
  • Skriv max en A4 sida, fyll helst inte hela sidan                                                
  • Brevet ska vara överskådligt och lättläst                                                    
  • Använd stavningsprogram – undvik stavfel

Publicerad: on 07 mar 2018.