Vinnande CV – Checklista

  • Har du tänkt på att trycka på dina tekniska kunskaper som matchar jobbet du söker?
  • Har du fått med de kunskaper och erfarenheter du vet eller tror dig veta behövs för jobbet?
  • Har du skrivit om ditt examensarbete?
  • Har du fått med dina arbetslivserfarenheter från sommar- och extrajobb? Även jobb inom icke tekniska områden ger erfarenheter, som är viktiga att få med. 
  • Har du sett över formalia och layout? Ha gärna samma som i ditt ansökningsbrev.

Publicerad: on 07 mar 2018.