CV:ns rubriker och layout

Tänk på att göra strukturen tydlig så att CV:t blir lättläst. Bli inte för detaljerad. Syftet är att läsaren snabbt ska få en tydlig överblick vad du gjort tidigare.

 • Person- och kontaktuppgifter – Namn, adress, e-post, telefon
 • Karriärmål/jobbsökningsmål – en till två meningar, anpassat efter det jobb du söker
 • Sammanfattning av min profil/min kompetens – huvudkunskaper och personlighet kopplat till jobbet du söker, skriv i punktform eller löptext
 • Utbildning – lista relevant utbildning med start i gymnasiet
 • Arbetslivserfarenhet – sommarjobb, praktikjobb, exjobb och övriga jobb. Nämn befattning, företagets namn och om du kan, vilket resultat du uppnått, vad du bidragit med. Du kan också beskriva kort vad du lärt dig/hur du har utvecklats.
 • Språkkunskaper – ange om du behärskar andra språk och på vilken nivå
 • Datorvana/IT- kunskaper – en del ingenjörer har kunskaper om många dataprogram, programmeringsspråk och operativsystem. Andra har endast kunskaper i Office paketet. Utgå aldrig från att arbetsgivaren vet vad du kan. Lista de kunskaper som du vet och tror behövs för tjänsten och ange vilken kunskapsnivå du ligger på.
 • Stipendier/priser/utmärkelser
 • Ideellt arbete/föreningsliv/förtroendeuppdrag
 • Personlig information/Fritidsintressen
 • En CV ska vara kort och koncis och bör inte vara längre än två A4-sidor. Man avslutar vanligtvis med meningen ”Referenser och betyg lämnas gärna på begäran”.

Foto
Det beror på vem man frågar! Vissa rekryterare tycker att ansökan får mer liv och ger en bild av dig. Beroende på yrkesroll kan din personliga stil ha betydelse, ibland kan därför ett foto vara viktigt. Men ett foto kan också flytta fokus till bilden och bort från din faktiska kompetens. Vidare öppnar alltid ett foto för en subjektiv tolkning, det är därför viktigt att du klargör vad du vill förmedla med det. Om du väljer att ha ett foto, välj en formell bild så "neutral" som möjligt och säkerställ kvalitén.

Tänk också på att när man mailar ett CV är det sällan man har kontroll över mottagarens utskriftskvalité - en högupplöst digital bild i färg kan därför bli pixlig, oskarp och svartvit i en papperutskrift.

Publicerad: on 07 mar 2018.