CV

CVInnan du läser om hur ett CV skall se ut, är det viktigt att poängtera att det inte finns absoluta regler.

Utbildning, kunskaper och erfarenheter
Ett CV, eller Curriculum Vitae, är en utförlig levnadsbeskrivning som sammanfattar vad du hittills har gjort i ditt liv. Tanken är att den som läser snabbt ska kunna se vad du har för utbildning, kunskaper och erfarenheter.

Ansökningsbrev och CV ska komplettera varandra

Ansökningsbrevet får inte vara en ren upprepning av CV:t utan ska levandegöra dig som person med avseende på färdigheter och personliga egenskaper i relevans till den sökta tjänsten.

Arbete under utbildning

Arbetsgivaren tycker ofta det är en fördel om du har en bred erfarenhet från olika områden och det visar även på hur du varit aktiv på arbetsmarknaden.

​​

Publicerad: to 24 sep 2020.