Anställningsintervju

Grattis! Du lyckades med din jobbansökan och är nu kallad till intervju. Det var målet med din ansökan. Nu ska du se till att det är dig arbetsgivaren väljer till jobbet. Den som intervjuar dig, är framför allt ute efter att få en helhetsuppfattning om dig. Det handlar såväl om dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter, som vem du är som person, vad du tycker om att göra, vad som motiverar dig och vad du vill göra nu och i framtiden.  Det kan komma frågor som du kanske tycker är omotiverade, men en van intervjuare brukar ha ett syfte även med dessa frågor.

Den klassiska anställningsintervjun har på senare tid fått mer konkurrens av andra intervjuformer. Det kan t ex vara telefonintervjuer, gruppintervjuer och caseintervjuer. Förberedelserna skiljer sig en del, men grunden i alla intervjuformer är densamma. Leta på nätet, så hittar du mer information om dessa intervjuformer. Nedan utgår vi från den klassiska anställningsintervjun, men oavsett vilket sätt du kommer att bli intervjuad på, är detta saker du behöver förbereda.

Förberedelser    

                                                                                                            
  • Läs om arbetsgivaren på dess hemsida på Internet och genom andra källor.
  • Har du tillräcklig kunskap om jobbet? Finns det ytterligare information, som du kan skaffa dig – en arbetsbeskrivning?
  • Vilka frågor vill du ställa till arbetsgivaren?  Gör en lista över lämpliga frågor.
  • Be någon ge dig personlig återkoppling på hur du beter dig vid ett samtal.                                           

Fundera över följande:    
                                                                            
  • Dina kunskaper och färdigheter? Vilka är dina starka sidor respektive utvecklingsbara sidor?
  • Hur passar dina kunskaper och erfarenheter den sökta tjänsten?                      
  • Utifrån vad arbetsgivaren söker, vad kan du bidra med? Tänk även på vad du kan bidra med som de kanske inte uttryckt ett behov av, men som du ser att de kanske behöver. 
  • Vilka områden vill du ta upp under intervjun? Vad vill du veta om företag/arbetsgivaren, om jobbet om framtiden o s v?
  • Hur passar denna tjänst in i dina övriga kariärmål?                
  • Varför ska arbetsgivaren välja dig?       
       
Öva: 
   
                                                                                                                                  
Öva på att svara på intervjufrågor. Du hittar många bra frågor i boken Jobbguiden, som Careerbuilder tidigare skickade ut till all som gick sista året, ligger numera på nätet: intervjufrågor

Om du är i slutet på din utbildning eller söker exjobb kan du boka in en träningsintervju på Careers Service. Representanter från olika arbetsgivare håller träningsintervjuerna.

Tänk på ditt kroppsspråk. Vilka signaler förmedlar din kropp, som inte är orden du säger? Titta dig gärna i spegeln när du övar på intervjufrågor.

Med en positiv attityd och engagemang kommer du långt. Det går att träna på!

Publicerad: on 23 sep 2020.