Varför ska du ha en mentor?

En mentor med flera års erfarenhet i arbetslivet kan vara ett bra sätt att få en tidig inblick i vad framtiden har att erbjuda och vad det finns för karriärmöjligheter. En mentor ger dig också som student en konkret koppling mellan teori och praktik, samt en förståelse för hur du i arbetslivet ska använda all den kunskap som du tillägnar dig under åren på Chalmers. En mentor kan till exempel vara ett ovärderligt bollplank inför valet av masterprogram och/eller ex-jobb.

Man säger att mellan 60 och upp till 80 procent av alla jobb tillsätts utanför annonsmarknaden, alltså genom kontakter och nätverk. Att tidigt börja odla kontakter och bygga upp ett personligt nätverk är därför oerhört viktigt för att snabbt få jobb efter studierna. Mentorskapet är en del av detta nätverksbyggande som i sin tur kan förgrena sig och skapa ytterligare kontakter, direkt förbundet med arbetslivet!

Genom mentorn kan du skapa möjlighet under dina studier att ta kontroll över din framtid och välja ett spår i arbetslivet som verkligen intresserar dig!

Publicerad: on 07 mar 2018.