Vad är en mentor?

Mentor, Odysseus och hans son TelemachosMentor, Odysseus och Telemachos
 
Som så mycket annat härrör mentor från den grekiska mytologin. När Odysseus gav sig iväg i det Trojanska kriget utsåg han en beskyddare åt sin son Telemachos, vars namn var Mentor. Han fick i uppdrag att vara lärare, rådgivare och vän åt sonen under den tid fadern var bortrest.

Mentor är idag ett begrepp som beskriver en person som med hjälp av sin erfarenhet och kunskap stödjer och agerar bollplank för någon - en adept. Relationen mellan mentorn och adepten är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov. Tillsammans arbetar man för att nå gemensamt överenskomna mål.

För dig som chalmersstudent kan därför mentorn vara en ingenjör, arkitekt eller sjöingenjör/sjöbefäl som under flera år har arbetat, antingen i näringslivet eller i kommunal/statlig tjänst, och som kan vägleda och hjälpa dig att klargöra dina frågor och funderingar under studietiden. Det kan vara en person som arbetar inom den bransch du vill till och kanske också har läst det program du läser, men beroende på dina behov kan personen ha en annan bakgrund. Grundtanken är att du ska få ut mesta möjliga av mentorskapet.

Publicerad: on 07 mar 2018.