Så här kan du hitta en mentor!

I och med att det ofta inte finns någon organiserad mentorsverksamhet på programmen får du själv ordna med det. Vi på Careers Service kan ge dig tips och råd om hur du ska gå till väga, men vi förmedlar inte eller förser dig med mentorkontakter. Processen att hitta en mentor är dock ett utmärkt sätt att börja sondera terrängen, både på arbetsmarknaden och hos dig själv, inför den dag då du ska söka jobb.

Vem är du och vad vill du?
Först och främst ska du börja fundera över vad som intresserar dig men framförallt också vad som motiverar dig. Motivationsfaktorer blir allt mer viktigt hos företag och organisationer i sökandet efter nya medarbetare. Därför är det viktigt att du själv vet vad som motiverar dig – arbetsmiljö, intresseområden, arbetssätt etc. Tillsammans med dina självutforskade styrkor blir detta ett mycket användbart verktyg den dagen du ska söka jobb, skriva CV eller gå på anställningsintervju. Ju tidigare denna självinsikt tar sin början, desto större chans att få just det jobb som du verkligen vill ha, passar för och kan utvecklas i!

Sondera arbetsmarknad och nätverk
Att utforska arbetsmarknaden och hitta en mentor är nästa steg. Dina intressen och ditt programval visar vägen även här. I första hand ska du utnyttja de nätverk du redan har – vänner och vänners vänner, föräldrar, släktingar, deras vänner och vänners vänner, lärare, studiekamrater och alla tänkbara kontakter som kan leda dig till rätt kontakt. Tänk på att även om nya kontakter och bekantskaper inte verkar vara ”rätt” just då, så vet man aldrig hur framtiden ser ut eller vad den personen har för kontakter i sin tur.

Ett bra sätt är också att tidigt använda sig av professionella nätverk på internet såsom LinkedIn, men även sociala nätverk som Facebook, Twitter och Ning kan här skapa möjligheter för dig. Det finns även webbplatser som Shortcut​ där du genom medlemskapet kan ange i din profil att du söker mentor.

Nästa steg är att kontakta företag och organisationer direkt. Genom att söka i databaser över företag - t.ex. Företagsfakta och Eniro - där du kan sortera efter branscher och geografiska områden - kan du ringa in de företag och organisationer som kan vara intressanta just för dig. Kanske dyker det upp ett företagsnamn som du hörde att din kusins sambo jobbar hos, men som du inte visste vad de sysslade med.

Kontakta
Det känns ofta lättast att skicka ett mail till ett intressant företag, men om man inte har en person att direkt skicka ett mail till, är det risk att det hamnar mellan stolarna och därmed blir obesvarat. Obesvarade mail är oftast mycket frustrerande. Att i stället ringa upp företaget och fråga sig fram till rätt person är ofta en effektivare väg att gå.

Om ett företagets webbsida inte ger dig tillräcklig information, kan en första väg in vara via växeln, för att där ta reda på vem som ansvarar för vad. Ofta är nästa steg personalavdelningen som finns hos de flesta medelstora till större företagen. Mindre företag brukar ha någon som utöver ordinarie tjänst även hanterar personalfrågor. Personalansvariga kan hjälpa dig vidare och tipsa dig om någon som kanske kan vara till hjälp. Det är viktigt att du vid dessa samtal är förberedd, har klart för dig vad du vill och vet vad du ska fråga om. Gör gärna ett ”telefonmanus” där du har skrivit ner lite tänkbara frågor. Det hjälper dig under samtalets gång och du slipper den pinsamma tystnaden när du glömt av vad du ska säga!

Att tänka på
När du får prata med någon som verkar vara intresserad av att ställa upp som mentor så tänk på följande:

 • Var noga med att beskriva dina behov och vad du vill ha ut av mentorskapet.
 • Är det rätt person?
  • Har personen tillräckligt lång erfarenhet? En medarbetare som precis tog examen och är nyanställd kanske inte är helt lämplig då det är meningen att mentorn och du ska utbyta just erfarenheter.
  • Har personen rätt position? Chefer på högre nivåer som bara indirekt har kontakt med operativ verksamhet kanske inte är den bästa mentorn i detta skede men kanske senare i ditt yrkesliv.
 • Om personen verkar vara intresserad, be om möte så att ni kan diskutera vidare.
På det första mötet:
 • Prata en stund kring vad du vill eller har behov av så att detta blir tydligt för er bägge. Om ni kommer överens, gå vidare i samtalet.
 • Var tydlig med att diskutera omfattningen av era träffar – när, var och hur ofta?
  • Under vilken period gäller mentorskapet? Ha ett tydlig början och ett tydligt slut.
  • Var kan ni ha era möten - på hans/hennes arbetsplats eller kanske på ett ”neutralt” kafé i närheten?
  • Hur ofta ska ni träffas, en gång i månaden?
  • Hur länge ska mötena vara – en timme, två timmar?
  • Använd också första mötet till att diskutera mål och gemensamma normer och regler, samt sist men inte minst - ömsesidig sekretess.
 • Personen kan behöva fundera över det hela och se över sin kalender. Be om att få återkomma efter en bestämd tid.
 • Om du får ett positivt svar under första mötet, passa på att boka in några tider direkt ett halvår framåt så att mentorn kan planera in mötena i tid.

Slutligen
Mentorskapet ska ses som en ömsesidig relation. Mentorn får utbyte genom att stödja dig och dela med sig av sina erfarenheter, vilket är utvecklande även honom/henne. Du får i din tur goda råd, ett bollplank och en inblick i arbetslivet.

Tänk på att du som adept ska vara drivande i processen genom att ladda med frågor och funderingar till mötena med mentorn. Därför är det viktigt att du från början har klargjort dina behov av en mentor. Har du gjort det kommer frågorna oftast av sig själv. Det är också viktigt att du är öppen för att både ge och ta feedback samt har en vilja att utvecklas och vidga dina perspektiv under resans gång.

Det är ju inte otänkbart att mentorskapet blir en väg till ex-jobbet. Oavsett, kan det vara en trygghet att under just ex-jobbet ha någon som kan se dina utmaningar och hinder med en annan blick och annorlunda perspektiv, vilket kan underlätta dina beslut under processen.

En mentor är en ovärderlig tillgång för dig som student, försumma inte chansen att få en stödjande hand under dina sista studieår!

Publicerad: ti 29 sep 2020.