Kompetensportfölj

Läsåret 2011/2012 startades en kompetensportfölj på kemiingenjörs-programmet. Kompetensportföljen löper under hela utbildningstiden och innehåller flera olika moment.

Övergripande mål

Det övergripande målet med kompetensportföljen är att studenterna ska få en klarare självbild samt större kunskaper om arbetslivet och därmed bli bättre förberedda för den kommande yrkesrollen som ingenjör.

Kompetensportföljen innehåller 6 delar:

  1. Reflektion och dokumentation av kompetens
  2. Karriärplanering
  3. Kunskap om arbetsmarknaden (studiebesök och alumniträffar)
  4. Marknadsföring av den egna kompetensen
  5. Gruppdynamik
  6. Valbar praktikkurs
Kompetensportföljen innebär att studenten bygger upp en kunskapsbank om sig själv, arbetsmarknaden och yrkesalternativen. Portföljen knyter ihop programmets kurser med studentens egen profil inför ett kommande arbetsliv. Genom detta arbete ökas självförtroende, engagemang och motivation.

För mer information kontakta

Marie Hagman
Telefon: 031-772 49 42

Publicerad: må 09 jan 2012. Ändrad: fr 11 okt 2013