Programintegrerad verksamhet

Under utbildningen är det viktigt att man som student får möjlighet att förbereda sig för arbetslivet ur ett helhetsmässigt perspektiv. Arbetslivet är komplext och arbetsgivare förväntar sig att studenter och nyexaminerade, förutom fackkunskaper inom specifika områden, även har andra arbetsrelaterade insikter och kunskaper.
 

Träffa framtida arbetsgivare redan under studietiden

Möten med arbetsgivare i olika sammanhang är en betydelsefull del i förberedelserna. Att till exempel lära sig att odla kontakter med arbetsgivare och skapa ett eget nätverk, hjälper studenten vidare i sin framtida jobbsökarprocess. En integrering av förberedelser för arbetslivet i utbildningen på program, ger på ett naturligt sätt ökad kunskap och förståelse för arbetslivet i stort.

Integrera arbetslivet i fler utbildningar

Du som vill diskutera ett upplägg för ditt program/din verksamhet; en kurs, ett föredrag/seminarium och så vidare, är välkommen att höra av dig. Behovsanpassning kan göras beroende på programinriktning.


För mer information kontakta
Marie Hagman
telefon 031-772 49 42
e-post marie.hagman@chalmers.se 

Publicerad: ti 04 okt 2011. Ändrad: fr 11 okt 2013