Inför exjobbet

​Är du på gång att söka exjobb? Det är ju egentligen ingen större skillnad på att söka ex-jobb som att söka jobb generellt, så vår jobbsökarguide är lika användbar vid exjobbsökandet.

För många är ex-jobbet ett första steg ut på arbetsmarknaden och en första förberedelse inför arbetslivet. Kanske är det just genom exjobbet du en dag får anställning. Efter flera års hårda men trygga studier dyker plötsligt frågor upp som vilket exjobbsämne och företag du ska välja och som du måste ta ställning till. Exjobbet kanske blir det där första ansvaret att driva ett projekt därför är det viktigt att du är motiverad och har drivkraft att ta det i hamn. Det är därför av stor betydelse att du ökar din självkännedom och reflekterar över vad som är viktigt för just dig – Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?

På programmen får du information om formalia kring exjobbet, det vill säga vad som gäller för Chalmers och specifikt för programmet för att få arbetet godkänt och få ut examen. Säkert har en del av er även fått annan praktisk information genom programmet.


Publicerad: on 07 mar 2018.