För arbetsgivare

Vi förbereder studenter i såväl grund- som forskarutbildning för arbetslivet, framför allt för arbetslivet utanför Chalmers. Du är en viktig samarbetspartner i detta arbete!

Som arbetsgivare får du möjlighet att möta dagens studenter och nyutexaminerade i olika sammanhang och aktiviteter, ett värdefullt utbyte för båda parter. Chalmers är din länk till morgondagens ingenjörer.

Arbetsgivare med ingenjörs- och arkitektverksamhet
Chalmers vill öka samarbetet med näringslivet och arbetsgivare som har behov av att rekrytera olika sorters ingenjörer och arkitekter till sin verksamhet. Då kan vi samarbeta även i frågor som rör utbildning och karriärplanering och skapa kontakter med arbetslivet.

Detta innebär att vi endast samarbetar med arbetsgivare som har egen ingenjörs- och arkitektverksamhet.

Rekrytering/annonsering
När du söker chalmerister till jobb, examensarbeten, sommarjobb och extrajobb, kan du annonsera efter dessa genom Chalmers. Vi gör målgruppsanpassade utskick med information om annonser, för att du ska får kontakt med den kompetens du söker.

​​

Publicerad: on 30 sep 2020.