Välja masterprogram

Med reservation för ändringar, kontrollera informationen innan du gör din anmälan.
Observera att sidan inte gäller kursval inom program.

Du hittar viktiga datum och allt du behöver veta för en anmälan.

Chalmersomgången 2021

Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram ska göra din anmälan i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången.

Anmälan

Gör din anmälan i tid!

Välja anmälningsalternativ "endast för Chalmersstudenter" på antagning.se.
Förtur (platsgaranti) gäller den endast vid anmälan i tid.

Om du uppfyller behörigheten efter den 15 april kan vissa program öppna igen för sen anmälan.

Ska du göra ett utbytesår under dina masterstudier?

Du som läser tredje året på Chalmers civilingenjörs/arkitektutbildningar och planerar att åka på ett av Chalmers organiserat studerandeutbyte under det första läsåret på masterprogrammet ska också göra en anmälan i Chalmersomgången. Om ditt utbyte gäller kommande till vårtermin ska du påbörja masterprogrammet till höstterminen. Du kan inte beviljas studieuppehåll termin 1 på ett nytt program.
Kontakta Chalmers International Mobility (CIM) om du har frågor.

Läs mer om Chalmers masterprogram
Undervisningsspråk är engelska, med undantag för programmet Lärande och ledarskap som huvudsakligen ges på svenska.
Läs mer om programmet på svenska, Lärande och Ledarskap
Annat anmälningsdatum till Nordic Five Tech's joint Master's programmes
Observera att Masterprogrammen inom samarbetsavtalet Nordic Five Tech (N5T) har ett annat anmälningsdatum och process. Du gör din anmälan direkt till Denmark Technical University (DTU) eller Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Läs mer om vilka program som erbjuds och hur du gör en anmälan

Nordic Five Tech joint Master's programmes

Kontakt

Vart ska du vända dig med frågor?

Vi har samlat information här på Studentportalen för dig som går ett grundnivåprogram på Chalmers nu. Här hittar du svar på frågorna när, var och hur du gör din anmälan. Det finns länkar till aktuell antagningsordning och Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet.

Har du andra frågor kan du vända dig till din studievägledare.

Antagningsservice på antagning.se kan inte svara på frågor om antagningsomgången eller behörighetskrav, dit vänder du dig enbart med frågor om ditt konto på antagning.se.


Sidansvarig Publicerad: on 20 jan 2021.