Behörighetskrav till masterprogram

För att kunna delta i urvalet i Chalmersomgången ska både grundläggande och särskilda behörighetskrav vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag. Alla viktiga datum hittar du på sidan
Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti  etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet (dit vänder du dig för ev frågor om ditt konto).

Grundläggande behörighet i Chalmersvalet

Du är grundläggande behörig om du senast sista kompletteringsdag har en

  1. utfärdad kandidat/högskoleingenjörsexamen (omfattande minst 3 år/180 hp) från Chalmers
    eller
  2. pågående studier med minst 150 hp inrapporterade inom ett program på Chalmers samt en registrering på kandidatarbete/exjobb innevarande termin

*) Generell dispens ges för sökande från Chalmers civilingenjörs- och arkitektprogram (årskull H03 och tidigare årskullar) från kravet på kandidatarbete. Ett poängkrav om ytterligare 15hp i andra kurser finns för att ersätta detta.

Särskild behörighet i Chalmersvalet

De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både inriktning på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även specifika kurskrav. De behörighetskrav som programmen uttrycker i Antagningsordningens kapitel 10.2.2 ”Specific entry requirements for Master’s programmes” gäller för alla studenter som söker programmet. I antagningsordningens Appendix finns vidare en specificering av kurskoderna vilket endast avser sökande från Chalmers grundnivåprogram (interna sökande). För att uppfylla den särskilda behörigheten ska de listade kurserna ska vara slutrapporterade, dvs alla moment/delkurser ska vara godkända och kursbetyget ska vara inrapporterat i Ladok senast sista kompletteringsdag för Chalmersomgången.

Chalmers kurskoder (kurskrav) finns i Appendix

är en del av den aktuella Antagningsordningen. Den tydliggör kraven för Chalmers studenter på grundnivå som vill söka masterprogram genom att de särskilda behörighetskraven till ett visst masterprogram har översatts till specifika Chalmerskurskoder.
Aktuell appendix med kurskrav för Chalmerister (läsåret 2018/19)
För sökande från de grundutbildningsprogram som ej finns listade under respektive masterprogram i Appendix gäller de särskilda behörighetskraven som finns i Antagningsordningen för det läsår du ska börja på programmet. Dessa finns också publicerade programvis på chalmers.se

Chalmers masterprogramsidor (på engelska)

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: on 31 jan 2018