Behörighetskrav till masterprogram

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti med mera  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers.
Antagningsservice på antagning.se
kan inte besvara frågor om Chalmersvalet (dit vänder du dig om du har frågor om ditt konto).

Du ska ha grundläggande- och särskilt behörig till masterprogrammet

För att kunna delta i urvalet i Chalmersomgången ska både grundläggande och särskilda behörighetskrav vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag. Du ska ha din grundnivåutbildning från Chalmers för att du ska kunna konkurrera om de platser som avsatts för sökande i det som kallas Chalmersomgången.

Grundläggande behörighet

Examen på grundnivå
Du är grundläggande behörig om du senast sista kompletteringsdag har en kandidat/högskoleingenjörsexamen (omfattande minst 3 år/180hp) utfärdad från Chalmers.

Undantag från utfärdad examen på grundnivå*
Du kan beviljas ett undantag från kravet på grundläggande behörighet i samband med antagningen om du har minst 150 högskolepoäng (hp) inrapporterade i Ladok inom ett program på Chalmers och ett slutfört kandidatarbete/exjobb**.

Om du inte slutfört ditt kandidatarbete/exjobb måste du har en  registrering på innevarande termin. Saknas detta ska du om-registrera dig så den är aktiv innevarande termin, innan sista kompletteringsdag (15 april).
Även vid en sen anmälan (som kan vara öppen efter det att terminen formellt avslutats i juni) godtas en registrering på ditt kandidatarbete/exjobb.

Högskolepoängen för ett slutfört och i Ladok inrapporterat kandidatarbete/exjobb inkluderas i kravet på minst 150hp inom ett program. (Det krävs inte 165hp.)
Om du har en registrering på ditt kandidatarbete/exjobb innevarande termin är det inte poänggivande.

*) Ett undantag från en utfärdad examen på grundnivå gäller enbart vid ansökan och antagningen till ett masterprogram på Chalmers. Detta tillfälliga undantag utgör ingen dispens​ från kravet på utfärdad examen på grundnivå  vid en ansökan om examen på avancerad nivå (mastersexamen).
**) Om du blir antagen till ett masterprogram under pågående studier på grundnivå kommer Chalmers antagning senare kontrollera att en examen som uppfyller grundläggande behörighet för avancerad nivå är registrerad i Ladok.

**) Ett undantag från kravet på ett kandidat/examensarbete kan ges till studenter vid Chalmers som påbörjade sina studier på grundnivå före höstterminen 2004. För att få ett sådant undantag beviljat krävs avklarade kurser till en omfattning av 180hp inom sitt program.

Särskild behörighet (kurskrav)

​De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både huvudområde på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även kurskrav. De behörighetskrav som programmen uttrycker i Antagningsordningen (AO) gäller för alla studenter som söker programmet, även Chalmerister. Ett komplementet till antagningsordningen är Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet vilket innehåller de särskilda behörighetskraven på avancerad nivå översätt till Chalmers kurskoder.

Kursen ska vara slutförd och inrapporterad i Ladok
När det gäller kurskraven ska kurserna eller kurserna som kan uppfylla detta vara
slutförda och inrapporterade i Ladok. Det betyder att alla moment eller delkurser ska vara godkända och kursbetyget ska vara inrapporterat i Ladok, senast sista kompletteringsdag i aktuell Chalmersomgång​.

Undantag för ett fåtal kurser vid anmälan i tid (inte vid sen anmälan)
Från och med läsåret 2019/20 finns ett fåtal kurser där en registrering på innevarande termin är ett krav men inte att kursen är slutförd och inrapporterad i Ladok. Det beror på att kursen endast ges i läsperiod 4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. De aktuella kurserna är markerade i bilagan Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) till den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram
Observera att ​ undantaget inte gäller vid sen anmälan till ett masterprogram i Chalmersomgången. Vid sen anmälan ska den kurs som utgör ett kurskrav vara slutförd och inrapporterad i Ladok vid anmälningsdatumet.

Sidansvarig Publicerad: to 29 sep 2022.