Behörighetskrav till masterprogram

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti  etc.  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet (dit vänder du dig för ev. frågor om ditt konto).

Du ska vara grundläggande och särskilt behörig till masterprogrammet

För att kunna delta i urvalet i Chalmersomgången ska både grundläggande och särskilda behörighetskrav vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag. Du ska ha din grundnivåutbildning från Chalmers för att du ska kunna konkurrera om de platser som avsatts för sökande i det som kallas Chalmersomgången.
Grundläggande behörighet
Examen på grundnivå
Du är grundläggande behörig om du senast sista kompletteringsdag har en kandidat/högskoleingenjörsexamen (omfattande minst 3 år/180hp) utfärdad från Chalmers.

Undantag från utfärdad examen på grundnivå*
Du kan vid beviljas ett undantag från kravet på grundläggande behörighet i samband med antagningen om du har minst 150hp inrapporterade inom ett program på Chalmers samt ett slutfört kandidatarbete/exjobb** alternativt  registrering på kandidatarbete/exjobb innevarande termin. Om du inte har det måste du om-registrera dig innevarande termin.
Undantag från utfärdad examen på grundnivå gäller enbart vid antagningstillfället och är ingen dispens​ från kravet på detsamma vid din ansökan om examen på avancerad nivå (mastersexamen).

*) Om du blir antagen under pågående studier kommer Chalmers antagning senare kontrollera att du ansökt om examen på ditt hemuniversitet och att en examen som uppfyller grundläggande behörighet för avancerad nivå är registrerad i Ladok.

**) Undantag från kravet på kandidat/examensarbete kan ges till studenter vid Chalmers som påbörjade sina studier på grundnivå före höstterminen 2004. För att få undantag krävs avklarade kurser till en omfattning av 180hp inom sitt program.

Särskild behörighet
De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både huvudområde på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även specifika kurskrav. De behörighetskrav som programmen uttrycker i Antagningsordningen (AO) gäller för alla studenter som söker programmet, även Chalmerister. Ett komplementet till antagningsordningen är Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet vilket innehåller de särskilda behörighetskraven på avancerad nivå översätt till Chalmers kurskoder. Den kurs som krävs vara slutrapporterad*, dvs alla moment/delkurser ska vara godkända och kursbetyget ska vara inrapporterat i Ladok senast sista kompletteringsdag för Chalmersomgången.

*) Från och med läsåret 2019/20 finns ett fåtal kurser där registrering är ett krav men inte slutrapporterad kurs, det beror på att kursen endast ges i Lp4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. De aktuella kurserna är markerade.

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2020.