Behörighetskrav till masterprogram

Grundläggande och särskild behörighet

För att få delta i urvalet i Chalmersomgången ska både de grundläggande och de särskilda behörighetskraven vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag i juni. Följande gäller för läsåret 2017/18 från och med årskull H04*. Alla viktiga datum hittar du på sidan Anmälan till masterprogram
Frågor om Chalmersvalet,
behörighetskrav,
platsgaranti  etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet(dit vänder du dig för ev frågor om ditt konto).

Grundläggande behörighet
Det grundläggande behörighetskravet är att sökande har en

  1. utfärdad kandidat/högskoleingenjörsexamen (omfattande minst 3 år/180 hp) från Chalmers
    eller
  2. pågående studier med minst 150 hp inrapporterade inom ett program på Chalmers samt en registrering på kandidatarbete/exjobb innevarande termin senast sista kompletteringsdag.

*) Dispens för sökande från Chalmers civilingenjörs- och arkitektprogram (årskull H03 och tidigare)
För sökande som tillhör årskull H03 eller tidigare årskullar ges en generell dispens från kravet på kandidatarbete, men ett poängkrav om ytterligare 15hp i andra kurser ska då ersätta detta.

Särskild behörighet
De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både inriktning på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och för de allra flesta masterprogram finns även specifika kurskrav, läs mer nedan. De behörighetskrav som anges i Antagningsordningens kapitel 9.2.2 ”Specific entry requirements for Master’s programmes” gäller för alla studenter som söker programmen. I Appendix till Antagningsordningen tydliggörs samma krav genom Chalmers egna kurskoder, läs mer i stycket nedan.
Antagningsordningen inklusive kapitel 9.2.2 finns för nedladdning här


Chalmers kurskoder (kurskrav) finns i Appendix
Appendix är en del av den aktuella Antagningsordningen. Den tydliggör kraven för Chalmers studenter på grundnivå som vill söka masterprogram genom att de särskilda behörighetskraven till ett visst masterprogram har översatts till specifika Chalmerskurskoder.
Kurserna ska vara slutrapporterade dvs alla moment/delkurser ska vara godkända och kursbetyget ska vara inrapporterat i Ladok senast sista kompletteringsdag för Chalmersomgången.
Aktuell appendix med kurskrav för Chalmerister (läsåret 2017/18)
För sökande från de grundutbildningsprogram som ej finns listade under respektive masterprogram i Appendix specificeras de särskilda behörighetskraven programvis (på engelska) på
Chalmers masterprogramsidor (på engelska)

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 29 sep 2017