Behörighetskrav till masterprogram

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti  etc.  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet (dit vänder du dig för ev. frågor om ditt konto).

Du ska vara grundläggande och särskilt behörig till masterprogrammet

För att kunna delta i urvalet i Chalmersomgången ska både grundläggande och särskilda behörighetskrav vara uppfyllda senast sista kompletteringsdag. 
Grundläggande behörighet
Du är grundläggande behörig om du senast sista kompletteringsdag har en

  1. utfärdad kandidat/högskoleingenjörsexamen (omfattande minst 3 år/180hp) från Chalmers
    eller
  2. pågående studier med minst 150hp inrapporterade inom ett program på Chalmers samt ett slutfört kandidatarbete/exjobb* alternativt  registrering på kandidatarbete/exjobb innevarande termin

*) Undantag från kravet på kandidat/examensarbete kan ges till studenter vid Chalmers som påbörjade sina studier på grundnivå före höstterminen 2004. För att få undantag krävs avklarade kurser till en omfattning av 180hp inom sitt program.

Särskild behörighet
De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både huvudområde på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även specifika kurskrav. De behörighetskrav som programmen uttrycker i Antagningsordningen (AO) gäller för alla studenter som söker programmet, även Chalmerister. Tillägget till antagningsordningen (kallat Appendix) är ett förtydligande genom att de särskilda behörighetskraven till ett visst masterprogram har översatts till specifika Chalmerskurskoder. För att uppfylla ett behörighetskrav ska den kurs som krävs vara slutrapporterad*, dvs alla moment/delkurser ska vara godkända och kursbetyget ska vara inrapporterat i Ladok senast sista kompletteringsdag för Chalmersomgången.
*) Fr.om. AO 2019/20 kommer det i Appendix finnas ett fåtal kurser där registrering är ett krav men inte slutrapporterad kurs, det beror på att kursen endast ges i Lp4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. De aktuella kurserna är markerade i Appendix.

Appendix med kurskrav för Chalmerister

Obs Antagningsordningen och appendix för kommande läsår publiceras under oktober månad året innan.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: on 24 apr 2019