Vanliga frågor och svar om Chalmersomgången

Observera att sidan inte gäller kursval inom program. 

​​​Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Chalmers masterprogram gör du via antagning.se. De aktuella anmälningsalternativen har slutsiffra 1 och följs av texten "endast för Chalmersstudenter".
antagning.se

​Uppfyller jag behörighetskraven?

De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både huvudområde på kandidat/högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även kurskrav. De behörighetskrav som programmen uttrycker i Antagningsordningen (AO) gäller för alla studenter som söker programmet, även Chalmerister. Ett komplementet till antagningsordningen är Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet, vilket innehåller de särskilda behörighetskraven på avancerad nivå översätt till Chalmers kurskoder.

Kontrollera noga att du läser i den version som gäller för det kommande läsåret, det vill säga det läsår du ska påbörja ett masterprogram. Du kan också kontrollera om du har förtur (platsgaranti) eller inte.

Antagningsordningen och tillhörande dokument för Chalmerister

Måste kandidatarbetet/examensarbetet vara avklarat (inrapporterat i Ladok med slutbetyg)?

Vid en anmälan i tid uppfylls den grundläggande behörigheten genom en en utfärdad examen eller pågående studier om minst 150hp inom ett program på Chalmers samt ett slutfört alternativt en registrering innevarande termin på kandidatarbete/exjobb.
Den särskilda behörigheten (kurskrav) uppfylls genom slutförd och inrapporterad kurs i Ladok.
Vid en sen anmälan fortsätter villkoren att gälla.
Även om terminen formellt sätt är slut i juni så krävs det inte att kandidatarbetet/exjobbet är slutförd och inrapporterad i Ladok.
Läs mer om behörighetskrav till masterprogram

​Måste jag söka ett masterprogram under årskurs 3 eller kan jag vänta?

Du kan söka en master för att läsa 3+2 i direkt följd eller vänta till ett annat år.
Om du väljer att söker en master under årskurs 3 men sedan tacka nej, kan du återkomma med en ny anmälan ett annat år.

Behörighetskrav till masterprogram

Har du en examen från Chalmers och behöver komplettera med en kurs för behörighet?

Du med examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur det ordinarie utbildningsutbudet (kurs inom program) inför kommande läsperiod. Anmälan öppnar 4 gånger per läsår och gäller endast den kommande läsperioden. Behöriga sökande antas i mån av plats.

Ser ni mina avklarade kurser som finns i Ladok?

När du har gjort din anmälan på antagning.se kontrollerar du själv att dina akademiska meriter stämmer och att de är kompletta. Dina meriter från Ladok förs över till "Mina sidor" på antagning.se. Om något inte stämmer ska du själv kontakta din utbildningssekreterare på Chalmers omgående.

Kan jag göra en anmälan till masterprogram på andra högskolor parallellt?

Ja, det kan du. Du ska först följa instruktionerna och uppfylla villkoren som anges här på Studentportalen, under Välja masterprogram. Dessa alternativ har ett tillägg (endast för Chalmersstudenter) bakom programnamnet och du kan välja högst 3 alternativ. Chalmersomgången är en separat lokal antagningsomgång, den konkurrerar inte med en anmälan till andra högskolor inför höstterminen. Om du anmäler dig till program och/eller kurser som andra högskolor erbjuder inför höstterminen hamnar de på en separat anmälan på ditt konto på antagning.se. Där finns det 12 alternativ och du kan läsa mer om viktiga datum och villkor för anmälan på antagning.se

Har mitt JA-tack registrerats korrekt på antagning.se?

Efter att antagningsbeskedet har publicerats på "Mina sidor" på antagning.se ska du tacka ja till de alternativ där du vill kvarstå, både till eventuell erbjuden plats och eventuell reservplats. Kontrollera att ditt svar har registrerats korrekt. Du får e-post om ditt svar har registrerats. Uteblivet JA-svar på antagning.se innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt.

Ska jag kursregistrera mig?

Ja, kursregistrering innan terminsstart är obligatoriskt för att behålla sin plats på ett nytt program. Du är ny student på masterprogrammet. Chalmers har infört obligatorisk digital registrering för alla, detta ska du göra innan terminsstart. Läs mer under Ny Student på Chalmers studentportal.

Jag ska åka på utbytesstudier vad gäller för mig?

Samma villkor gäller för alla Chalmerister som ska påbörja ett masterprogram. Du ska tacka ja i tid. Uteblivet JA-svar på antagnings.se innebär att erbjudandet om plats stryks automatiskt. Du måste registrera dig på ditt utbyte, som ska vara kopplat till ett masterprogram i tid. Kontrollera datum för registrering på Ny student på Chalmers studentportal.
Har du frågor om ditt utbyte ska du
kontakta din koordinator på Chalmers International Mobility (CIM)

Kan jag göra en sen anmälan efter sista dag för anmälan i tid?

Vissa masterprogram kan komma att erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan (programmet Entrepreneurship and Business Design är inte öppet för sen anmälan). Vid handläggning av en sen anmälan görs en ny prövning av om sökande vid detta tillfälle uppfyller behörighetskraven. Antagningsbesked publiceras löpande.
OBS: Notera att vid en sen anmälan antas behöriga sökande enbart i turordning, platsgaranti kan alltså ej åberopas.


Mitt meritvärde verkar inte stämma?

Fiktiva meritvärden kan användas för att säkerställa rangordningen mellan dem som har samma viktade betygsmedelvärde vid två decimaler (endast två decimaler kan användas i systemet).
Läs mer om platsbegränsade program och uträkning av viktat medelbetyg

Finns det statistik öveChalmersvalet?

Det finns ingen antagningsstatistik över Chalmersvalet, de flesta program har ingen platsbegränsning och då görs inte något urval.

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på de platsbegränsade programmen, baseras urvalet på avklarade högskolepoäng inom programmet. Har flera sökande samma antal högskolepoäng, får de med högst betyg företräde.

Det går inte att säga ett en viss poäng eller betygsmedelsnitt krävs att bli antagen, eftersom dessa två faktorer sammanvägs till ett fiktivt meritvärde. Denna sammanvägning görs inte heller på alla sökande till ett program utan bara då det behövs. Nytt sedan HT19 är att max antal HP som du kan konkurrera med i urvalet är 157,5 hp (tidigare år har det varit upp till 180hp.) Vi kan därför inte säga något utifrån tidigare erfarenheter.

Om jag har fler frågor?

Information om anmälan, behörighet och viktiga datum hittar du på sidorna här i Studentportalen. Har du mer specifika frågor du dig till din programstudievägledare.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.