Vanliga frågor och svar om Chalmersomgången

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Chalmers masterprogram gör du via antagning.se. De aktuella anmälningsalternativen har slutsiffra 1 och följs av texten "endast för Chalmersstudenter".
antagning.se

Uppfyller jag behörighetskraven?

Med hjälp av Chalmers antagningsordning och appendix för aktuellt läsår (dvs det kommande läsåret, det läsår du ska påbörja masterprogrammet) kan du kontrollera om du uppfyller behörighet till ett visst program.
Behörighetskrav till masterprogram

Ser ni mina avklarade kurser som finns i Ladok?

När du har gjort din anmälan på antagning.se kontrollerar du själv att dina akademiska meriter stämmer och att de är kompletta. Dina meriter från Ladok förs över till "Mina sidor" på antagning.se. Om något inte stämmer ska du själv kontakta din utbildningssekreterare på Chalmers omgående.

Kan jag göra en anmälan till masterprogram på andra högskolor parallellt?

Ja, det kan du. Du ska först följa instruktionerna och uppfylla villkoren som anges här på Studentportalen, under Välja masterprogram. Dessa alternativ har ett tillägg (endast för Chalmersstudenter) bakom programnamnet och du kan välja högst 3 alternativ. Chalmersomgången är en separat lokal antagningsomgång, den konkurrerar inte med en anmälan till andra högskolor inför höstterminen. Om du anmäler dig till program och/eller kurser som andra högskolor erbjuder inför höstterminen hamnar de på en separat anmälan på ditt konto på antagning.se. Där finns det 12 alternativ och du kan läsa mer om viktiga datum och villkor för anmälan på antagning.se

Har mitt JA-tack registrerats korrekt på antagning.se?

Efter att antagningsbeskedet har publicerats på "Mina sidor" på antagning.se ska du tacka ja till de alternativ där du vill kvarstå, både till eventuell erbjuden plats och eventuell reservplats. Kontrollera att ditt svar har registrerats korrekt. Du får e-post om ditt svar har registrerats. Uteblivet JA-svar på antagning.se innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt.

Ska jag kursregistrera mig?

Ja, kursregistrering innan terminsstart är obligatoriskt för att behålla sin plats på ett nytt program. Du är ny student på masterprogrammet. Chalmers har infört obligatorisk digital registrering för alla, detta ska du göra innan terminsstart. Läs mer under Ny Student på Chalmers studentportal.

Jag ska åka på utbytesstudier inom masterprogrammet till hösten, vad gäller för mig?

Samma sak gäller för alla studenter. Du ska tacka ja i tid. Uteblivet JA-svar på antagnings.se innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt. Du måste registrera dig på utbytet som ska vara kopplat till ett masterprogram mellan de datum som anges under Ny student på Chalmers studentportal.
Har du andra frågor som gäller ditt utbytet kontaktar du din koordinator på Chalmers International Mobility (CIM)

Kan jag göra en sen anmälan efter sista dag för anmälan i tid?

Vissa masterprogram kan komma att erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan (programmet Entrepreneurship and Business Design är inte öppet för sen anmälan). Vid handläggning av en sen anmälan görs en ny prövning av om sökande vid detta tillfälle uppfyller behörighetskraven. Antagningsbesked publiceras löpande.
OBS: Notera att vid en sen anmälan antas behöriga sökande enbart i turordning, platsgaranti kan alltså ej åberopas.

Finns det statistik öveChalmersvalet?

Det finns ingen antagningsstatistik över Chalmersvalet, de flesta program har ingen platsbegränsning och då görs inte något urval.

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på de platsbegränsade programmen, baseras urvalet på avklarade högskolepoäng inom programmet. Har flera sökande samma antal högskolepoäng, får de med högst betyg företräde.

Det går inte att säga ett en viss poäng eller betygsmedelsnitt krävs att bli antagen, eftersom dessa två faktorer sammanvägs till ett fiktivt meritvärde. Denna sammanvägning görs inte heller på alla sökande till ett program utan bara då det behövs. Nytt sedan HT19 är att max antal HP som du kan konkurrera med i urvalet är 157,5 hp (tidigare år har det varit upp till 180hp.) Vi kan därför inte säga något utifrån tidigare erfarenheter.

Om jag har fler frågor?

Information om anmälan, behörighet och viktiga datum hittar du på sidorna här i Studentportalen. Har du mer specifika frågor du dig till din programstudievägledare.

Publicerad: to 02 apr 2020.