Vanliga frågor och svar om Chalmersomgången

Uppfyller jag behörighetskraven?

Med hjälp av Chalmers antagningsordning och appendix för aktuellt läsår (det läsår du ska påbörja masterprogrammet) kan du kontrollera om du uppfyller behörighet till ett visst program.
Behörighetskrav till masterprogram

Hur anmäler jag mig?
Anmälan till Chalmers masterprogram gör du via antagning.se. De aktuella anmälningsalternativen har slutsiffra 1 och följs av texten "endast för Chalmersstudenter".
antagning.se

Ser ni mina avklarade kurser som finns i Ladok?
När du har gjort din anmälan på antagning.se kontrollerar du själv att dina akademiska meriter stämmer och att de är kompletta. Det kan dock ta en dag efter det att du gjort din anmälan tills det att dina meriter från Chalmers Ladokdatabas har förts över och visas på ditt personliga konto ("Mina sidor"). Om det finns oklarheter, kontakta din utbildningssekreterare omgående. Det du kan se på dina sidor ser också Chalmers antagning som granskar din anmälan.

Har mitt JA-tack registrerats korrekt på antagning.se?
Efter att antagningsbeskedet har publicerats ska du tacka ja via ditt konto på antagning.se till de alternativ där du vill kvarstå. Kontrollera att ditt svar har registrerats korrekt. Samma sak gäller  i de fall då du är placerad som reserv. Ett korrekt registrerat JA-svar kan du kontrollera direkt på dina sidor. Uteblivet JA-svar innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt. Observera att du efter att ha tackat ja även måste registrera dig digitalt via Chalmers studentportal enligt datum och anvisningarna som publiceras där.

Ska jag kursregistrera mig?
Ja, kursregistreringen är obligatoriskt för att behålla sin plats på ett nytt program. Du är ny student på masterprogrammet. Vilka datum som gäller anges på Studentportalen, du måste kursregistrerat dig i Ladok, antingen via antagnings.se eller via en länk på Chalmers studentportal.

Jag ska åka på utbytesstudier inom masterprogrammet till hösten, vad gäller för mig?
Samma sak gäller alla studenter. Du måste vara registrerad på masterprogrammet.
Kontaktuppgifter till Chalmers International Mobility (CIM)

Kan jag göra en sen anmälan efter sista dag för anmälan i tid?
Vissa masterprogram kan erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan (programmet Entrepreneurship and Business Design är inte öppet för sen anmälan). Vid handläggning av en sen anmälan görs en ny prövning av om sökande vid detta tillfälle uppfyller behörighetskraven. Antagningsbesked publiceras löpande.
OBS: Notera att vid en sen anmälan antas behöriga sökande enbart i turordning, platsgaranti kan alltså ej åberopas.
Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Ska jag kontakta antagning.se?
Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet. Dit vänder du dig endast för eventuella frågor om ditt konto på antagning.se

I första hand vänder du dig till din programstudievägledare för frågor om Chalmersvalet.

Publicerad: on 10 jan 2018. Ändrad: on 07 nov 2018