Urval och fördelning av platser

Prioritetsordning

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en utbildning tillämpas urval. För behöriga sökande i Chalmersomgången fördelas platserna på masterprogrammet enligt följande prioritetsordning:

  1. Sökande från civilingenjörsprogram samt arkitekturprogrammet med garantiplats till sökt masterprogram (GP)

  2. Sökande från högskoleingenjörsprogram med garantiplats till sökt masterprogram (GPH)

  3. Övriga sökande från Chalmers, vilka uppfyller behörigheten för sökt program men saknar platsgaranti till detta program (AP)

Är programmet inte platsbegränsat, kan samtliga behöriga sökande i tid antas. Uppfyller du grundläggande och särskild behörighet behöver du inte söka fler än ett program.

Platsbegränsade program

I de fall då fler behöriga sökande än antal platser finns kommer sökande att rangordnas. Rangordning görs utifrån  antalet högskolepoäng inom sitt nuvarande grundnivåprogram (dock maximalt upp till 157,5hp*).
Om två eller fler sökande i samma grupp har samma antal högskolepoäng får den sökande som har det högsta viktade medelbetyget företräde.
Fiktiva meritvärden kan användas för att säkerställa rangordningen mellan dem som har samma viktade betygsmedelvärde vid två decimaler (endast två decimaler kan användas i systemet).

*) Nytt poängtal från och med läsåret 2019/2020, tidigare räknades högskolepoängen upp till 180hp med.

Läs mer om förtur (platsgaranti) och villkoren för detta

Uträkning av viktat medelbetyg

Om flera sökande till ett platsbegränsat program har exakt lika antal högskolepoäng, räknar vi istället ut ett viktat medelbetyg. Den med högst medelbetyg hamnar först i rangordningen. Samtliga slutbetyg på alla kurser du läst inom ditt grundprogram tas med för att räkna ut meritvärdet (det innebär att ditt medelbetyg kan baseras på mer än 157,5 poäng*). Endast avslutade kurser ingår i uträkningen. Endast sifferbetyg 3-5 räknas med, inte kurser med betyg G. Endast kurser registrerade inom nuvarande ett grundnivåprogram räknas med.
Fiktiva meritvärden kan användas för att säkerställa rangordningen mellan dem som har samma viktade betygsmedelvärde vid två decimaler (endast två decimaler kan användas i systemet).

*) Nytt poängtal från och med läsåret 2019/2020, tidigare räknades högskolepoängen upp till 180hp med.

En sen anmälan i Chalmersomgången

Läs om vilka villkor som gäller vid en sen anmälan i Chalmersomgången

Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.