Har du platsgaranti?

Vart ska du vända dig med frågor?

Vi har samlat information här på Studentportalen för dig som går ett grundnivåprogram på Chalmers nu. Här hittar du svar på frågorna när, var och hur du gör din anmälan. Det finns länkar till aktuell antagningsordning och appendix där behörighetskraven står. Har du andra frågor kan du vända dig till din studievägledare. Antagningsservice på antagning.se kan inte svara på behörighetsfrågor dit vänder du dig enbart med frågor om ditt konto ("Mina sidor" på antagning.se).

Platsgaranti

En del av Chalmers utbildningarna på grundnivå har förtur till visst masterprogram, kallat platsgaranti. Du som går det programmet tilldelas platser före sökande från andra program. Platsgaranti gäller under förutsättning att:
  • anmälan är gjord i tid,
  • att grundläggande och särskild behörighet för masterprogrammen är uppfylld i tid och
  • att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3 pga. begräsningen av antal möjliga anmälningsalternativ) program dit studenten har platsgaranti.
Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har någon platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister som gör en anmälan i tid. Du som uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten behöver inte välja ytterligare alternativ. De masterprogram som har en platsbegränsning hittar du längre ner på den här sidan, övriga saknar platsbegränsning.

Platsbegränsade program höstterminen 2020

Följande masterprogram är platsbegränsade.
Du som söker dessa program rekommenderas att ange ytterligare alternativ i din anmälan.
DATA SCIENCE AND AI (MPDSC)
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCM)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEM (MPHPC)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån matrisen i den antagningsordning som gällde det år masterstudierna påbörjades, som studenten ska examineras.
Snabbguide till platsgaranti och ackrediteringar

Matrisen ger en överblick över möjliga val av masterprogram.

  1. Det är en guide till vilka grundnivåprogram som har platsgaranti till vilka masterprogram.
  2. Den visar på ett överskådligt sätt vilka kombinationer av program som är ackrediterade.
Matris över platsgaranti och ackreditering finns på chalmers.se

Publicerad: to 27 feb 2020.