Har du platsgaranti?

​Platsgaranti och ackrediteringar

Matrisen nedan är ett komplement till Appendix och syftar till att ge Chalmers studenter på grundnivå en överblick av vilka val de kan göra genom en visuell presentation. En del ackrediterade program har civilingenjörsstudenterna platsgaranti på, vilket också visas i matrisen. För högskoleingenjörerna visas enbart platsgarantier (ackreditering omfattar inte högskoleingenjörsprogrammen).

Matris för platsgaranti och ackreditering (läsåret 2017/18)

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet(dit vänder du dig för ev frågor om ditt konto).

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering innebär att civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar alltså Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån den Matris som gällde det år masterstudierna påbörjades som studenten ska examineras.
Vad innebär platsgaranti?
En del av utbildningarna på grundnivå har förtur, kallat platsgaranti, till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsprogram erbjuder flera utbildningar med platsgaranti.

Du som har platsgaranti genom ditt grundnivåprogram ska observera att platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld*, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3) program där hen har platsgaranti. Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

*) För att studerande på Chalmers högskoleingenjörsutbildning skall kunna åberopa platsgaranti kan det krävas en komplettering med högst 30 högskolepoäng.

I år har 32 masterprogram obegränsat med plats

Det finns 41 masterprogram att välja mellan inför höstterminen 2017. Av dessa program kan 32 stycken erbjuda plats till alla behöriga sökande Chalmerister.

Det räcker med att söka ett alternativ för dig som uppfyller grundläggande behörighet och uppfyller alla särskilda förkunskapskrav (dessa anges i Appendix till Antagningsordningen).

Aktuell appendix med kurskrav för Chalmerister (läsåret 2017/18)

Begränsat antal utbildningsplatser höstterminen 2017

Följande nio masterprogram är platsbegränsade och den som söker dessa program bör välja ytterligare alternativ i sin anmälan. Inför höstterminen 2017 kommer urval tillämpas om det är fler behöriga sökande än antal platser.

Du som har platsgaranti genom ditt grundnivåprogram ska observera att platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld*, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3) program där hen har platsgaranti. Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

*) För att studerande på Chalmers högskoleingenjörsutbildning skall kunna åberopa platsgaranti kan det krävas en komplettering med högst 30 högskolepoäng.


DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCF)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT (TIPMA)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
SOUND AND VIBRATION (MPSOV)
STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY (MPSEB)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (MPSES)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Publicerad: to 23 mar 2017. Ändrad: fr 29 sep 2017