Har du platsgaranti?

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se besvarar inga frågor om Chalmersvalet, enbart frågor om ditt konto på antagning.se

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har någon platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister som gör anmälan i tid. Du som uppfyller behörigheten behöver inte välja ytterligare alternativ. Kontrollera noga att du uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten innan du begränsar dig till ett programval.

Platsgaranti och platsbegränsade program

Antagningsordningens matris ger en överblick över möjliga val av masterprogram. Det är en snabbguide till vilka grundnivåprogram som har platsgaranti till vilka masterprogram. Den visar också på ett överskådligt sätt vilka kombinationer av program som är ackrediterade.

Observera att det inför HT2019 finns ett tilläggsbeslut gällande ackreditering av MPHPC för TKITE, du hittar det via direktlänken nedan. Beslutet gäller den som antas HT19. Matrisen kompletteras av tilläggsbeslutet . Tillägget kommer inarbetas i nästa års antagningsordning (appendix och matris för Chalmersister).
Matris över platsgaranti och ackreditering finns på chalmers.se

Vad innebär ackreditering?
Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar alltså Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån den Matris som gällde det år masterstudierna påbörjades som studenten ska examineras.
Vad innebär platsgaranti?
En del av utbildningarna på grundnivå har förtur, kallat platsgaranti, till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsprogram erbjuder flera utbildningar med platsgaranti.

Du som har platsgaranti genom ditt grundnivåprogram ska observera att platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld*, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3) program där hen har platsgaranti.

Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Begränsat antal utbildningsplatser höstterminen 2019

Med reservation för ändringar, kontrollera listan på program innan anmälan. Följande 10 masterprogram var platsbegränsade 2018, beslut om platsbegränsade program 2019 publiceras innan anmälan öppnar.
Du som söker dessa program rekommenderas att ange ytterligare alternativ i din anmälan.
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCF)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
PRODUCT DEVELOPMENT (MPPDE)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SOUND AND VIBRATION (MPSOV)
STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY (MPSEB)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (MPSES)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Publicerad: to 23 mar 2017. Ändrad: on 13 feb 2019