Har du platsgaranti?

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti etc. besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se besvarar inga frågor om Chalmersvalet, enbart frågor om ditt konto på antagning.se

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har någon platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister som gör anmälan i tid. Du som uppfyller behörigheten behöver inte välja ytterligare alternativ. Kontrollera noga att du uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten innan du begränsar dig till ett programval.
De masterprogram som har en platsbegränsning hittar du längre ner på den här sidan.

Platsgaranti och platsbegränsade program

En del av utbildningarna på grundnivå har förtur, kallat platsgaranti, till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Du som har platsgaranti genom ditt grundnivåprogram ska observera att den gäller under förutsättning att:
  • anmälan är gjord i tid,
  • att grundläggande och särskild behörighet för masterprogrammen är uppfylld i tid och
  • att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3 pga. begräsningen av antal möjliga anmälningsalternativ) program dit studenten har platsgaranti.
Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Begränsat antal utbildningsplatser höstterminen 2019

Följande 13 masterprogram är platsbegränsade 2019.
Du som söker dessa program rekommenderas att ange ytterligare alternativ i din anmälan.

 
COMPUTER SCIENCE- ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC (MPALG)
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS (MPCSN)
DATA SCIENCE (MPDSC)
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCM)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEM (MPHPC)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
PRODUCT DEVELOPMENT (MPPDE)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SOUND AND VIBRATION (MPSOV)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (MPSES)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån matrisen i den antagningsordning som gällde det år masterstudierna påbörjades, som studenten ska examineras.
Snabbguide till platsgaranti och ackrediteringar

Matrisen ger en överblick över möjliga val av masterprogram.

  1. Det är en guide till vilka grundnivåprogram som har platsgaranti till vilka masterprogram.
  2. Den visar på ett överskådligt sätt vilka kombinationer av program som är ackrediterade.

Observera att det inför HT2019 finns ett tilläggsbeslut gällande ackreditering av MPHPC för TKITE, du hittar det via direktlänken nedan. Beslutet gäller den som antas HT19. Matrisen kompletteras av tilläggsbeslutet . Tillägget kommer inarbetas i nästa års antagningsordning (i appendix och matris för Chalmerister).
Matris över platsgaranti och ackreditering finns på chalmers.se


Publicerad: to 23 mar 2017. Ändrad: ti 30 apr 2019