Har du platsgaranti?

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se besvarar inga frågor om Chalmersvalet, enbart frågor om ditt konto på antagning.se

Majoriteten masterprogram har inte platsbegränsning

Det finns 39 masterprogram att välja mellan inför höstterminen 2018. Av dessa program kan majoriteten erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister som gör anmälan i tid. Du som uppfyller behörigheten behöver inte välja ytterligare alternativ. Kontrollera att du uppfyller både grundläggande behörighet och angivna förkunskapskrav (dessa anges i form av kurskrav Appendix till Antagningsordningen).

Aktuell appendix med kurskrav för Chalmerister (för läsåret 2018/19)

Platsgaranti och platsbegränsade program

Matrisen ger en överblick över möjliga val av masterprogram. När det finns en platsgaranti och om kombinationen grund + master utgör grund för en civilingenjörsexamen (dessa är så kallade ackrediterade program). Platsgaranti för högskoleingenjörsprogram finns redovisat.

Matris för platsgaranti och ackreditering (för läsåret 2018/19)
Vad innebär ackreditering?
Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar alltså Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån den Matris som gällde det år masterstudierna påbörjades som studenten ska examineras.
Vad innebär platsgaranti?
En del av utbildningarna på grundnivå har förtur, kallat platsgaranti, till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsprogram erbjuder flera utbildningar med platsgaranti.

Du som har platsgaranti genom ditt grundnivåprogram ska observera att platsgarantin gäller under förutsättning att behörigheten för programmen är uppfylld*, att anmälan har gjorts i tid och att sökande har anmält sig till samtliga (dock max 3) program där hen har platsgaranti. Platsgaranti innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval. För att studerande på Chalmers högskoleingenjörsutbildning skall kunna åberopa platsgaranti kan det krävas en komplettering med högst 30 högskolepoäng.

Platsgaranti på något av 3 valda program gäller under förutsättning att:

  1. behörigheten för programmen är uppfylld
  2. att anmälan har gjorts i tid
  3. att du har anmält dig till samtliga (dock max 3) program du utifrån ditt grundprogram har platsgaranti till

Platsgaranti innebär inte att plats kan garanteras på ditt förstahandsval.

Begränsat antal utbildningsplatser höstterminen 2018

Följande 10 masterprogram är platsbegränsade. Du som söker dessa program rekommenderas att ange ytterligare alternativ i din anmälan.
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCF)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
PRODUCT DEVELOPMENT (MPPDE)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SOUND AND VIBRATION (MPSOV)
STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY (MPSEB)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS (MPSES)
Med reservation för ändringar, kontrollera sidans innehåll innan anmälan i april 2018.

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Publicerad: to 23 mar 2017. Ändrad: on 31 jan 2018