Förtur (platsgaranti)

Förtur (platsgaranti) för läsåret 2021/21

En del utbildningar på grundnivå har förtur till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs- och arkitektprogram har förtur till ett eller flera masterprogram, som är den avslutande delen av det 5-åriga programmet.
Förtur anges i dokumentet Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet och är endast giltigt för det läsår studenten söker till, det vill säga kommande läsår.
Förtur (platsgaranti) innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.
Den student som vill åberopa förtur (platsgaranti) på ett masterprogram ska:
  1. uppfylla grundläggande och särskild behörighet
  2. göra anmälan i tid på antagning.se
  3. i anmälan välja minst 2 av de masterprogram som omfattas av förturen
    (om masterprogrammet är utan platsbegränsning räcker det med 1 alternativ)
Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet 2021/22

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har någon platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister som gör en anmälan i tid. Du som uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten behöver inte välja ytterligare alternativ.

De masterprogram som har en platsbegränsning hittar du längre ner på den här sidan, övriga saknar platsbegränsning.

Platsbegränsade program höstterminen 2020 (uppdateras våren 2021)

Följande masterprogram är platsbegränsade.
Du som söker dessa program rekommenderas att ange ytterligare alternativ i din anmälan.
DATA SCIENCE AND AI (MPDSC)
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCM)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEM (MPHPC)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån matrisen i den antagningsordning som gällde det år masterstudierna påbörjades, som studenten ska examineras.
Matris över ackreditering, förtur (platsgaranti) som ger en översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) 2021/22

Publicerad: to 22 okt 2020.