Förtur (platsgaranti) läsåret 2021/22

En del utbildningar på grundnivå har förtur till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs- och arkitektprogram har förtur till ett eller flera masterprogram, som är den avslutande delen av det 5-åriga programmet.
Förtur anges i dokumentet Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet och är endast giltigt för det läsår studenten söker till, det vill säga kommande läsår.

Följande villkor för förtur gäller

Förtur (platsgaranti) innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.
Den student som vill åberopa förtur (platsgaranti) på ett masterprogram ska:
  1. uppfylla grundläggande och särskild behörighet
  2. göra anmälan i tid på antagning.se
  3. i anmälan välja minst 2 av de masterprogram som omfattas av förturen
    (om masterprogrammet är utan platsbegränsning räcker det med 1 alternativ)
Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet 2021/22

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har en platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister, som gör en anmälan i tid. Du som uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten och gör anmälan i tid behöver inte välja ytterligare alternativ.

De masterprogram som har en platsbegränsning anges under en separat rubrik på denna sida. Övriga masterprogram saknar platsbegränsning.

Masterprogram med platsbegränsning

Du som väljer ett platsbegränsat program rekommenderas att ange ett program som är utan platsbegränsning alternativt minst 2 av de masterprogram som omfattas av förturen (om masterprogrammet är utan platsbegränsning räcker det med 1 alternativ).

Följande masterprogram är platsbegränsade HT2020
Observera! listan kommer att uppdateras under våren 2021

DATA SCIENCE AND AI (MPDSC)
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (MPDCM)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN (MPBDP)
HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEM (MPHPC)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES (MPIDE)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION (MPMEI)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT (MPQOM)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MPSCM)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Ackrediterade program

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån matrisen i den antagningsordning som gällde det år masterstudierna påbörjades, som studenten ska examineras.
Matris över ackreditering, förtur (platsgaranti) som ger en översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) 2021/22

Publicerad: on 04 nov 2020.