Förtur (platsgaranti) läsåret 2021/22

En del utbildningar på grundnivå har förtur till vissa masterprogram. Sökande från dessa utbildningar tilldelas platser före övriga studenter som söker programmet. Alla civilingenjörs- och arkitektprogram har förtur till ett eller flera masterprogram, som är den avslutande delen av det 5-åriga programmet.
Förtur anges i dokumentet Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet.

Följande villkor för förtur gäller

Om ditt program på grundnivå har förtur till ett visst masterprogram anges i dokumentet Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet.

Förtur (platsgaranti) innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval.
Den student som vill åberopa förtur (platsgaranti) på ett masterprogram ska:
  1. uppfylla grundläggande och särskild behörighet
  2. göra anmälan i tid på antagning.se
  3. i anmälan välja minst 2 av de masterprogram som omfattas av förturen
    (om masterprogrammet är utan platsbegränsning räcker det med 1 alternativ)
Den student som uppfyller punkt 1-3 ovan omfattas av förtur, det vill säga ett erbjudande om plats garanteras efter urval 2.
Läs om datum för urval 2 under:
Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet 2021/22

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Måste jag söka ett masterprogram i årskurs 3 eller kan jag vänta?

Du kan söka en master för att läsa 3+2 i en följd eller vänta till ett annat år. Om söker i 3an och sedan väljer att tacka nej kan du återkomma med en ny anmälan ett annat år.

Det du ska känna till är att du ska kontrollera tillträdeskraven inför det läsår du söker till, det gäller såväl kurskrav som förtur. Program på grundnivå med förtur till ett visst masterprogram anges i dokumentet Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet. Dokumentet publiceras ihop med antagningsordningen.
Antagningsordningen och tillhörande dokument för Chalmerister

Masterprogram utan platsbegränsning

De masterprogram som inte har en platsbegränsning kan erbjuda plats till alla behöriga Chalmerister, som gör en anmälan i tid.
Du som uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten och gör anmälan i tid behöver inte välja ytterligare alternativ.

Masterprogram med platsbegränsning

Du som väljer ett platsbegränsat program rekommenderas att ange ett program som är utan platsbegränsning alternativt minst 2 av de masterprogram som omfattas av förturen (om masterprogrammet är utan platsbegränsning räcker det med 1 alternativ). Övriga masterprogram saknar platsbegränsning.

Följande 11 masterprogram är platsbegränsade HT2021

DATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR (MPDSC)
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR (MPDCM)
ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR (MPENM)
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR (MPBDP)

HIGH PERFORMANCE COMPUTER SYSTEM, MSC PROGR (MPHPC)
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR (MPIDE)
LÄRANDE OCH LEDARSKAP (MPLOL)
MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR (MPMEI)
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR (MPQOM)
SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR (MPSOV)
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR (MPSCM)

Urval

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en platsbegränsad utbildning tillämpas urval. Läs mer på sidan
Urval i Chalmersomgången

Ackrediterade program

Ackreditering innebär att en civilingenjörsexamen kan utfärdas utan att särskilda val görs på masterprogrammet. De ackrediteringar som finns, visar Chalmers civilingenjörsstudenter vilka masterprogram som kan ge dem en garanterad civilingenjörsexamen om de påbörjar programmet innevarande år. När en student senare ansöker om en civilingenjörsexamen är det utifrån matrisen i den antagningsordning som gällde det år masterstudierna påbörjades, som studenten ska examineras.
Matris över ackreditering, förtur (platsgaranti) som ger en översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) 2021/22

Sidansvarig Publicerad: ti 13 apr 2021.