Sen anmälan i Chalmersvalet

Observera att sidan inte gäller kursval inom program.

De masterprogram där det finns en chans att bli antagen efter ordinarie urval öppnar för sen anmälan.
De blir då valbara på antagning.se igen. Observera att du måste välja alternativ med efterledet (endast för Chalmersstudenter). Sen anmälan är vanligtvis öppen tills i mitten av augusti, innan omtentaperioden börjar. Vissa program kan komma att stänga tidigare, vid tillräckligt antal reserver.

Villkor för sen anmälan

Antagningsordningen fastställer att alla sökande i tid måste erbjudas plats innan behöriga sökande som gjort en sen anmälan kan erbjudas plats.
 • En sen anmälan ska först göras när behörigheten är uppfylld (ingen kompletteringstid). Det gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet (särskild behörighet utgörs av kurskrav som är specifika för programmet).
 • För att ett kurskrav ska anses uppfyllt krävs att aktuell kurs är slutrapporterad*. En slutrapporterad kurs har alla moment/delkurser godkända och det slutliga kursbetyget är inrapporterat i Ladok. Dispens beviljas inte.
  En student kan uppfylla ett kurskrav genom tillgodoräknad kurs från annat program eller lärosäte. Kurskraven i Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet
  får inte vara högre avseende omfattning eller innehåll än kraven i antagningsordningen.
 • Sena anmälningar handläggs i mån av tid samt plats på programmet.
 • En anmälan till samma alternativ som du har blivit struken från pga obehörighet, kan du göra själv på antagning.se (så kallad återanmälan) när du fått in nya meriter (hp) i Ladok. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
 • En anmälan till nytt alternativ kan du göra själv på antagning.se. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
 • Platser tilldelas i turordning utefter det datum komplett anmälan gjordes. Vid konkurrens om platser samt flertal behöriga sökande med samma anmälningsdatum, lottas platserna.
 • Förtur (platsgaranti) kan inte åberopas.​

*) Ett undantag som inte gäller vid en sen anmälan i Chalmersomgången
Från och med läsåret 2019/20 finns ett fåtal kurser där en registrering på innevarande termin är ett krav men inte att kursen är slutförd och inrapporterad i Ladok, vid en anmälan i tid. Det beror på att kursen endast ges i läsperiod 4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. De aktuella kurserna är markerade i bilagan Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för interna Chalmersvalet

Observera att​ undantaget inte gäller vid sen anmälan till ett masterprogram i Chalmersomgången. Vid sen anmälan ska den kurs som utgör ett kurskrav vara slutförd och inrapporterad i Ladok vid anmälningsdatumet.​

Datum för sen anmälan

De masterprogram som inte fyllt sina platser efter urvalet, alternativt inte har tillräckligt antal reserver, kan komma att erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan. Efter urval 2 kan du se vilka program det gäller, de blir valbara på antagning.se.

Hur du gör en återanmälan (en ny anmälan till ett struket program)

 • Du måste först uppfylla behörigheterna som du saknade vid anmälan i tid.
 • Logga in på Mina sidor och gå till ditt antagningsbesked. Där kan du välja att anmäla dig igen till de utbildningar som har knappen ”Anmäl igen”.
 • Klicka på knappen för att anmäla dig igen. Du får då upp en ruta där du klickar ”Ja” om du vill markera utbildningen för att anmäla dig på nytt.
 • När du gjort det ser du att den utbildningen är markerad.
 • När du har klickat på "Skicka", får du en bekräftelse till din mejladress.
Om du har problem med att göra en återanmälan (sen anmälan) kontakta Chalmers antagning antagning@chalmers.se, ange tydligt ditt personnummer eller anmälningsnummer och vilket eller vilka program du vill göra en återanmälan till.
​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 22 jun 2022.