Sen anmälan i Chalmersvalet

Vissa masterprogram kan erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan. När de öppnar för sen anmälan blir de valbara på antagning.se. Aktuella program är öppna från och med urval 2 och som längst en vecka efter terminsstart. Observera att programmen kan komma att stänga tidigare.​

Villkor för sen anmälan

Antagningsordningen fastställer att alla sökande i tid måste erbjudas plats innan behöriga sökande som gjort en sen anmälan kan erbjudas plats.
  • En sen anmälan ska först göras när behörigheten är uppfylld, det finns ingen kompletteringstid.
  • Sena anmälningar handläggs i mån av tid samt plats på programmet.
  • En anmälan till samma alternativ (så kallad återanmälan) kan du göra själv på antagning.se när du fått in nya meriter (hp) i Ladok. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
  • En anmälan till nytt alternativ kan du göra själv på antagning.se. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
  • Platser tilldelas i turordning utefter det datum komplett anmälan gjordes. Vid konkurrens om platser samt flertal behöriga sökande med samma anmälningsdatum, lottas platserna.
  • Platsgaranti kan ej åberopas.​

Publicerad: on 07 nov 2018. Ändrad: fr 07 jun 2019