Sen anmälan i Chalmersvalet

Observera att sidan inte gäller kursval inom program.

De masterprogram som inte fyllt sina platser efter urvalet kan komma att erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan. Efter urval 2 kan du se vilka program det gäller, de blir valbara på antagning.se.

Villkor för sen anmälan

Antagningsordningen fastställer att alla sökande i tid måste erbjudas plats innan behöriga sökande som gjort en sen anmälan kan erbjudas plats.
 • En sen anmälan ska först göras när behörigheten är uppfylld (ingen kompletteringstid). Det gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet (särskild behörighet utgörs av kurskrav som är specifika för programmet).
 • För att ett kurskrav ska anses uppfyllt krävs att aktuell kurs är slutrapporterad*. En slutrapporterad kurs har alla moment/delkurser godkända och det slutliga kursbetyget är inrapporterat i Ladok. Dispens beviljas inte.
  En student kan uppfylla ett kurskrav genom tillgodoräknad kurs från annat program eller lärosäte. Kurskraven i Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet
  får inte vara högre avseende omfattning eller innehåll än kraven i antagningsordningen.
 • Sena anmälningar handläggs i mån av tid samt plats på programmet.
 • En anmälan till samma alternativ som du har blivit struken från pga obehörighet, kan du göra själv på antagning.se (så kallad återanmälan) när du fått in nya meriter (hp) i Ladok. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
 • En anmälan till nytt alternativ kan du göra själv på antagning.se. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
 • Platser tilldelas i turordning utefter det datum komplett anmälan gjordes. Vid konkurrens om platser samt flertal behöriga sökande med samma anmälningsdatum, lottas platserna.
 • Förtur (platsgaranti) kan inte åberopas.​
*) Från och med läsåret 2019/20 finns ett fåtal kurser där registrering är ett krav men inte slutrapporterad kurs, det beror på att kursen endast ges i Lp4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. De aktuella kurserna är markerade.
Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet

Sidansvarig Publicerad: on 31 mar 2021.