En sen anmälan i Chalmersvalet

Vissa masterprogram kan erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan. Vid handläggning av en sen anmälan görs en ny prövning av om sökande vid detta tillfälle uppfyller behörighetskraven. Nedan listas de generella regler som gäller vid sen anmälan i Chalmersvalet.
De program som är öppna för sen anmälan finns tillgängliga på antagning.se. Alternativen är öppna från och med urval 2 och som längst en vecka efter terminsstart. Observera programmen kan komma att stänga tidigare.

Är ditt anmälningsalternativ struket på grund av obehörighet?

Du som gjort en anmälan i tid och strukits i urvalet på grund av obehörighet och i efterhand uppfyller behörigheten, kan göra en sen anmälan (återanmälan). Kontrollera först om programmet fortfarande är öppet på antagning.se. Det som saknades för behörighet måste vara inrapporterat i Ladok. Det finns ingen kompletteringstid vid sen anmälan.

Villkor för sena anmälningar

Antagningsordningen fastställer att alla sökande i tid måste erbjudas plats innan behöriga sökande som gjort en sen anmälan erbjuds plats.
  • Sena anmälningar handläggs i mån av tid samt plats på programmet
  • En anmälan till samma alternativ (så kallad återanmälan) kan du inte göra själv på antagning.se. Kontakta Chalmers antagning för återanmälan.
  • Platsgaranti kan ej åberopas.
  • Behöriga sökande hamnar i en och samma urvalsgrupp. Platser tilldelas i turordning utefter det datum komplett anmälan gjordes. Vid konkurrens om platser samt flertal behöriga sökande med samma anmälningsdatum, lottas platserna.

Publicerad: on 07 nov 2018.