Anmälan till masterprogram

Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan på antagning.se i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången. Aktuella datum finns nedan.

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav, platsgaranti  etc  besvaras i första hand av din studievägledare i andra hand av antagningen på Chalmers. Antagningsservice på antagning.se kan inte besvara frågor om Chalmersvalet(dit vänder du dig för ev frågor om ditt konto).

Du som läser tredje året på Chalmers civilingenjörs/arkitektutbildningar och planerar att åka på ett av Chalmers organiserat studerandeutbyte till höstterminen ska också göra en anmälan i Chalmersomgången. Du som blir antagen gör sedan ditt studerandeutbyte under den första terminen eller under det första året på masterprogrammet. Läs mer längre ner på denna sida.

Chalmersomgången 2017

Viktiga datum
1 april till 2 maj - Anmälningsperioden i Chalmersomgången är öppen på antagning.se

Efter sista anmälningsdag är anmälan sen och berättigar inte till eventuell platsgaranti, läs mer längre ner på denna sida.
28 juni
- Sista kompletteringsdag
17 juli - Antagningsbesked 1 publiceras på ditt konto på antagning.se
31 juli - Sista dag att tacka ja till erbjuden plats eller reservplats (placering)
21 augusti - Antagningsbesked 2 publiceras på ditt konto på antagning.se

24-27 augusti - Tjänsten för det obligatoriska momentet "Bekräfta din plats" är öppen
28 augusti - Terminsstart för samtliga masterstudenter

5 september - sen anmälan stänger (de masterprogram som har varit öppna för sen anmälan efter 2 maj)

Din visuella snabbguide till anmälan, behörighet och viktiga datum

Observera att sen anmälan stänger senast 6/9 enligt nedan guide, när ett program har stängt kan det inte längre läggas till på antagning.se


Klicka på bilden nedan för att ladda ner guiden (1 sida)


Vanliga frågor och viktigt att veta

Uppfyller du behörighetskraven?
Med hjälp av Chalmers antagningsordning kan du kontrollera vilken behörighet som krävs till ett visst program.
Behörighetskrav till masterprogram

Var anmäler du dig?
Anmälan till Chalmers masterprogram gör du via antagning.se. De aktuella anmälningsalternativen har slutsiffra 1 och följs av texten "endast för Chalmersstudenter".
antagning.se

Kontrollera att dina meriter i Ladok stämmer
När du har gjort din anmälan på antagning.se kontrollerar du att dina akademiska meriter stämmer och att de är kompletta. Det kan dock ta en dag efter det att du gjort din anmälan tills det att meriterna är uppdaterade och visas på ditt personliga konto ("Mina sidor"). De akademiska meriterna är de kurser som finns inrapporterade i Ladok. Om det finns oklarheter, kontakta din utbildningssekreterare omgående.

Har du ändrat dig?
Till och med sista anmälningsdag kan du själv stryka alternativ och anmäla dig till ett eller flera andra program.
Om du har frågor, kontakta Chalmers Antagning.

Kontrollera att ditt JA-tack registrerats korrekt på antagning.se
Efter att antagningsbeskedet har publicerats i mitten av juli ska du tacka ja eller nej via ditt konto på antagning.se (för datum, se ovan) till de alternativ där du vill kvarstå, det gäller även i de fall då du är placerad som reserv. Du ska också kontrollera att ditt svar har registrerats korrekt på "Mina sidor". Ett korrekt registrerat JA-svar bekräftas med ett epostmeddelande. Uteblivet JA-svar innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt. Du ska även bekräfta din plats via Chalmers Studentportal innan terminsstart, se nedan.

Bekräfta din plats via Studentportalen
Terminsstarten är den 28 augusti 2017. Innan dess måste du ha bekräftat din plats via Chalmers Studentportal (för datum, se ovan). Detta moment är obligatoriskt för att du ska behålla din plats på programmet. Undantag gäller endast dig som ska åka på ett av Chalmers organiserat utbytesstudier under höstterminen, läs information nedan.

Till tjänsten Bekräfta din plats på Studentportalen

Ska du åka på utbytesstudier inom masterprogrammet till hösten?
Du som läser tredje året på Chalmers civilingenjörs/arkitektutbildningar och planerar att åka på ett av Chalmers organiserat studerandeutbyte till höstterminen ska också göra en anmälan i Chalmersomgången. Du gör sedan ditt studerandeutbyte under den första terminen eller under det första året på masterprogrammet. Notera att du som blir antagen till ett masterprogram också måste tacka ja till platsen på antagning.se (för datum, se ovan). Det finns ett undantag som gäller dig, som åker på ett av Chalmers organiserat utbyte under första terminen på masterprogrammet. Du ska inte använda tjänsten "Bekräfta din plats" i Studentportalen. Den avser den program- och terminsregistrering som för din del sköts av studieadministrationen.
Om du har frågor, vänd dig till din kontaktperson för internationellt utbyte:
Chalmers International Mobility (CIM)

Vill du göra en sen anmälan efter sista dag för anmälan i tid?
Efter sista anmälningsdag kan masterprogrammen erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan (programmet Entrepreneurship and Business Design är dock inte öppet för sen anmälan). Så länge ett program är öppet för sena anmälningar går det att söka via antagning.se
Vid handläggning av en sen anmälan görs en ny prövning av om sökande vid detta tillfälle uppfyller behörighetskraven. Antagningsbesked publiceras den 19 augusti, eller senare.
OBS: Notera att vid en sen anmälan kan sökande enbart antas i turordning, platsgaranti kan alltså ej åberopas.
Sen anmälan via antagning.se

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 29 sep 2017