Anmälan och viktiga datum i Chalmersomgången

Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan under vårterminen i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången.

Viktiga datum i Chalmersomgången 2020 ​(Med reservation för ändringar)

1-15 april Anmälan i Chalmersomgången är öppen på antagning.se
15 april Sista anmälningsdag
23 april Sista kompletteringsdag (akademiska meriter ska vara inrapporterade i Ladok) Observera att sista kompletteringsdag är framflyttad (från 15 april) med anledning av den extraordinära situationen som råder under vårterminen 2020. Datum gäller med reservation för ändringar och de datum som anges nu gäller enbart innevarande termin. Läs mer om coronapandemins påverkan på studier och tentamina på denna sida.

Maj månad - kontrollbesked (kontrollera i god tid att dina meriter på "Mina sidor" som finns på antagning.se är korrekta)
4 juni Antagningsbesked 1 publiceras på eftermiddagen på ditt konto på antagning.se. Du måste svara på antagningsbeskedet!
1
1 juni Sista dagen att tacka ja till erbjuden plats eller reservplats

16 juni Antagningsbesked 2 publiceras på ditt konto på antagning.se
17 juni Sen anmälan öppnar (om plats finns, se vilka program det gäller på antagning.se). ​
Sista dag för anmälan, som längst är anmälan öppen till och med 14 augusti. Den 14 augusti är också sista dag att bli behörig.  Dvs vid sen anmälan kommer tentor i påsk, Valborg, ordinarie tenta i LP4 samt omtenta i juni kunna räknas med, men inte resultat från augustiperiodens omtentor. Observera att läraren alltid har 15 arbetsdagar för att rätta en tenta.
Om du gör en sen anmälan gäller andra villkor än vid anmälan i tid, läs mer här
10-31 augusti
Obligatorisk programregistrering. Följ anvisningar i Studentportalen under Ny student.
Ny student 2020

Obligatorisk programregistrering för alla masterstudenter inklusive Chalmerister
31 augusti Terminsstart

Välj rätt anmälningsalternativ på antagning.se

bild som visar hur det ser ut när man söker 

  • Anmäl dig bara till de alternativ som har "(endast för Chalmersstudenter)" efter programnamnet i rubriken.
  • Anmäl dig i tid. Eventuell platsgaranti gäller endast vid anmälan i tid. 
  • Använd menyn för att ta del av mer information om behörighet, platsgaranti, urval etc.

Snabbguide till anmälan, behörighet och viktiga datum


​​​

Publicerad: on 23 sep 2020.