Aktuella teman och kurser inom Tracks

Inom Tracks finns det fem temaområden samtidigt. Tanken är att ett tema inom Tracks är brett och rymmer en stor variation av olika projekt/kurser på grundläggande eller avancerad nivå. 


Både teman och projekt/kurser kommer att avslutas och nya kommer att väljas in kontinuerligt. Varje tema finns dock kvar ungefär tre år. Vilka teman som väljs baseras på bland annat hur aktuella de är, att det finns tillräcklig bredd att skapa projekt/kurser som passar de flesta studenter på Chalmers och att det finns forskare och lärare som arbetar och forskar i ämnet. Syftet med Tracks är också att skapa möjligheter för projekt/kurser som inte ryms i den existerande undervisningen, det ska därför vara nya och tvärdisciplinära samhälls- och forskningsutmaningar som blir projekt/kurser. 


Teman för omgång 20/21 är Emerging technologies - from science to innovation, Hållbara transporter, Hälsa och sportteknologi, Hållbara städer sam​t Hållbar produktion. Under dessa teman finns ett antal Tracks-kurser. Alla Tracks-kurser ges tre gånger så länge minst fem studenter har fått en plats i kursen. Om det inte finns några sökande till en kurs kommer den att läggas ner. Kurserna utvärderas löpande och kan ges ytterligare tre gånger om intresset är stort. Det kommer att finnas maximalt sex kurser under varje tema (ej inräknat sommarkurser). Tracks-kurser kan användas som valbara kurser eller extra curriculära kurser.

Så här gör du för att söka

Alla kurser är öppna för alla studenter på Chalmers från årskurs 2-5. Förkunskapskrav för respektive kurskod (grundläggande nivå: TRA100, TRA110, TRA120 samt avancerad nivå: TRA105, TRA115, TRA125) beskrivs i kursplanen som finns i studieportalen.

För att söka till Tracks-kurser kontaktar du examinator som är ansvarig för antagning och registrering. Kontaktuppgifter finns i informationslänkarna nedan. Vänligen kontakta examinator i kursen du är intresserad av för mer information kring ansökan, start- och sluttider samt andra frågor som är kursspecifika.


Aktuella teman och kurser presenteras nedan.

Informationen på den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt. 

Emerging technologies – from science to innovation

Emerging technologies är ett spännande  tema som inkluderar teknologier vars utveckling och /eller  praktiska tillämpningar till stor del är orealiserade!  Exempel på sådana teknologier är AI, kvantmaterial och kvantteknologi,  nanostrukturer och grafen. Kopplingen till grafen är naturlig då Chalmers leder en stor EU-satsning på grafen. Efterfrågan på kunskap om kvantteknologi är hög och ger en intressant spets till flera utbildningar på Chalmers. AI är viktigt och både generell och djup kunskap inom AI är starkt efterfrågat från samhället. AI relaterar på olika sätt till alla utbildningsprogram på Chalmers och det tidigare Tracks-temat AI uppgår i det här nya temaområdet. 

Hållbara transporter

Högst aktuellt område för att ställa om samhället till att bli mer hållbart. Chalmers har mycket framgångsrik forskning inom transportområdet och de flesta utbildningsprogram på Chalmers är relevanta i dessa projekt.

lsa och sportteknologi

Ett område på Chalmers som har framgångsrik forskning och intressanta uppkopplingar mot samhället som kan komma fler studenter till nytta. Att kombinera hälsa och sport med teknologi är högst relevant och aktuellt samt något som kan kombineras med flertalet utbildningsprogram på Chalmers. Chalmers är också ett Riksidrottsuniversitet (RIU) vilket gör temat naturligt.

Hållbara städer

Ett tema som kan innehålla allt från problemställningar kring vatten och elektricitet till återvinning och husbyggen. 

Städer står inför ett flertal utmaningar kopplade till FNs hållbarhetsmål där Chalmers kan erbjuda en interdisciplinär studie- och forskningsmiljö. Det är också möjligt att använda campus som en testmiljö för olika lösningar inom detta temaområde.

Hållbar produktion

Temat inkluderar både hållbar produktion och hållbara produkter. Som en del av omställningen av industrin behöver studenter inom flera olika områden få med sig arbetssätt som innebär att hållbara produktionslösningar kan skapas.  På Chalmers finns också möjligheter att utveckla utbildningen kring hållbara produkter genom att kombinera de tekniska lösningarna med miljöanalys och därmed skapa nya produkter och tjänster.​​​​​
Theme - Emerging technologies - from science to innovation
Level (Basic B, Advanced A) ​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​


AI Ethics through fiction  B and A Spring 2020 In progress
Kathryn Strong Hansen​


​T​heme - Sustainable Transports ​Level (Basic B, Advanced  A) ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) ​Contact


Optimize subsystems for electric vehicles
B Fall 2019 Fall 2020
Open for applications (May 15)
Björn Pålsson​
Structural battery composites: Realization and multifunctional performance ​A ​December 2019 ​In progress
Leif Asp​
Design of Sustainable infrastructure and urban transformation A Fall 2020 ​Open for applications (April 28)
Anna Kaczorowska​​​
​Solar car design A and B​ Fall 2020​ TBA
Göran Gustafsson​​


​Theme​ - Health and sports technology ​Level (Basic B/ Advanced  A) ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) Contact​
Equestrian sports project B Summer 2019 April 2020 Full
Magnus Karlsteen
New foiling concept for Formula sailing​ ​B and A ​Fall 2019 ​In progress Lars Larsson
Projects in music engineering: Awareness of sound​ B and A Spring 2020

In progress
Mats Ander​
Mechanics in sports
​B and A ​Fall 2020 Open for applications (May 15)​ Martin Fagerström
​Digitalization in sports ​B and A ​Fall 2020 ​Open for applications (May 15) Dan Kuylenstierna
Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places B and A Fall 2020 ​​​​​​​Open for applications (June 2)​
Patrik Alexandersson​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: må 06 apr 2020.