Aktuella teman och kurser inom Tracks

Inom Tracks finns det tre till fem teman samtidigt. Tanken är att ett tema inom Tracks är brett och rymmer en stor variation av olika projekt/kurser på grundläggande eller avancerad nivå. 

Både teman och projekt/kurser kommer att avslutas och nya kommer att väljas in kontinuerligt. Varje tema finns dock kvar ungefär tre år. Vilka teman som väljs baseras på bland annat hur aktuella de är, att det finns tillräcklig bredd att skapa projekt/kurser som passar de flesta studenter på Chalmers och att det finns forskare och lärare som arbetar och forskar i ämnet. Syftet med Tracks är också att skapa möjligheter för projekt/kurser som inte ryms i den existerande undervisningen, det ska därför vara nya och tvärdisciplinära samhälls- och forskningsutmaningar som blir projekt/kurser. 


Teman för pilotomgång 19/20 är AI, Hållbara transporter samt Hälsa och sportteknologi. Under dessa teman finns ett antal Tracks-kurser. Alla Tracks-kurser ges tre gånger så länge minst fem studenter har fått en plats i kursen. Om det inte finns några sökande till en kurs kommer den att läggas ner. Kurserna utvärderas löpande och kan ges ytterligare tre gånger om intresset är stort. Det kommer att finnas maximalt sex kurser under varje tema (ej inräknat sommarkurser). Tracks-kurser kan användas som valbara kurser eller extra curriculära kurser.

Så här gör du för att söka

För att söka till Tracks-kurser kontaktar du examinator som är ansvarig för antagning och registrering. Kontaktuppgifter finns i informationslänkarna nedan. Vänligen kontakta examinator i kursen du är intresserad av för mer information kring ansökan, start- och sluttider samt andra frågor som är kursspecifika.


Informationen på den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

AI

AI är viktigt och både generell och djup kunskap inom AI är starkt efterfrågat från samhället. AI relaterar på olika sätt till alla utbildningsprogram på Chalmers.Inom AI-temat finns möjlighet för Tracks-projekt att komplettera den undervisning som redan finns på Chalmers inom området. AI kan också kopplas till arbete för ett mer hållbart samhälle.

Hållbara transporter

Högst aktuellt område för att ställa om samhället till att bli mer hållbart. Chalmers har mycket framgångsrik forskning inom området och de flesta utbildningsprogram på Chalmers är relevanta i dessa projekt.

Hälsa och sportteknologi

Ett område på Chalmers som har framgångsrik forskning och intressanta uppkopplingar mot samhället som kan komma fler studenter till nytta. Att kombinera hälsa och sport med teknologi är högst relevant och aktuellt samt något som kan kombineras med flertalet utbildningsprogram på Chalmers. Chalmers är också ett Riksidrottsuniversitet (RIU) vilket gör temat naturligt.


​​​​​
Theme - AI Level (Basic B, Advanced A) ​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​


AI Ethics through fiction  B and A Spring 2020 Open for applications (Jan 17) Kathryn Strong Hansen​


​T​heme - Sustainable Transports ​Level (Basic B, Advanced  A) ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) ​Contact


Optimize subsystems for electric vehicles B Fall 2019
In progress
Björn Pålsson​
Structural battery composites: Realization and multifunctional performance ​A ​December 2019 ​Full Leif Asp​
Sensor systems for sustainable mobility A Spring 2020

Open for applications (Feb 29) Amir Ghaderi​
Design of Sustainable infrastructure and urban transformation A Fall 2020 ​Open for applications (April 28)
Anna Kaczorowska​​​


​Theme​ - Health and sports technology ​Level (Basic B/ Advanced  A) ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) Contact​
Equestrian sports project B Summer 2019 April 2020 Open for applications Magnus Karlsteen
New foiling concept for Formula sailing​ ​B and A ​Fall 2019 ​In progress Lars Larsson
Projects in music engineering: Awareness of sound​ B and A Spring 2020

Open for applications (Dec 31) Mats Ander​
​Mechanics in sports ​B and A ​Fall 2020 Martin Fagerström
​Digitalization in sports ​B and A ​Fall 2020 Dan Kuylenstierna
Transformation from "patient and hospital" to "health at home" B and A Fall 2020 ​​​​​​​
Patrik Alexandersson​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: to 19 dec 2019.