Aktuella kurser inom Tracks

Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Tracks är ett nytt utbildningsformat, bestående av valbara kurser öppna för Chalmers studenter och alumner. Syftet är att erbjuda tvärdisciplinära kurser där deltagarna får ny kunskap genom att ta sig an verkliga, samhällsviktiga problem tillsammans. Trackskurserna har ett team-inriktat och projektbaserat arbetssätt som liknar verkligheten som väntar ute i arbetslivet.


Så här gör du för att söka

1. Läs mer om aktuella kurser via länkarna i tabellen nedan

2. Trackskurser kan användas som valfria kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!

3. Om du har frågor, kontakta kursens examinator direkt. Kontaktuppgifter finns i informationslänkarna nedan. Det är examinator som har mer information om ansökan, start- och sluttider samt svar på andra frågor som är kursspecifika

4. Skicka in din ansökan till examinator före deadline. Inkludera de dokument som efterfrågas av respektive kurs. Observera att kursernas behörighetskrav ser olika ut men alla behöver ditt personnummer och ditt CID så inkludera det i din ansökan. Examinator ansvarar för antagning och registrering

5. Om du antas till vald kurs kommer du att kunna påverka schemaläggningen till viss del. I dagsläget finns det inga fasta tider för Trackskurserna utan det bestäms av examinator i samråd med studenterna


Alla kurser är öppna för studenter på Chalmers från årskurs 2–5 samt alumni. Förkunskapskrav för respektive kurskod (grundläggande nivå: TRA100 samt avancerad nivå: TRA105, TRA125) beskrivs i kursplanen som finns i studieportalen.


Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas.Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas

Så ansöker du som alumn

Ansökningsförfarandet för dig som alumn är samma som för Chalmers studenter, vilket beskrivs ovan. Bra att veta är att schema bestäms vid kursernas inledning i samråd mellan deltagare och lärare, och kan därmed till viss del anpassas efter vilka som deltar. I tabellen nedan hittar du mer information om kurser och ansökningsdatum. ​

Aktuella kurser

Teman för kurserna 2021/2022 är Emerging technologies - from science to innovation, Hållbara transporter, Hälsa och sportteknologi, Hållbara städer samt Hållbar produktion. Läs mer om varje temaområde här.​


Alla kurser nedan kan väljas som valbara kurser. 

I tabellen finns specifika detaljer om varje kurs.

​​​​​
​Summer courses Level (Basic B, Advanced A), credits​ Round 1
Pilot​
Round 2​ Round 3​ Status
(deadline)​
Contact​
Engineering across cultures and nations A,
15 [MTS]​
May 16, 
2022​
Carl-Johan Carlsson​
​ENHANCE Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation
Course PM
B and A,
7.5 HEC​
July 1,
2022​
Open for applications
(May 23)​
Yashar Mansoori​
Theme - Emerging technologies - from science to innovation
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​


Emerging Technology Ethics Through Fiction  B and A,
7.5 [MTS]
Spring 2020 ​Spring 2021 ​Spring 2022
Kathryn Strong Hansen​
Conveying 2D materials into practice
A
7.5​
​Spring 2021 ​ Feb - June 2022
Zhenyuan Xia​
​Building and programming a quantum computer A,
7.5
Sep - Dec 2021​
​Sep-Dec
2022
Open for applications (June 1)
Attila Geresdi​
Solar Energy: from Photons to Future (Societal) Impact A
7.5 [MTS]​
November
2021​
​November 2022 Open for applications (Oct 11)
Bo Albinsson
Technology, Politics, Society A,
7,5​
March 2022​
Karl de Fine Licht​
​Carbon capture and storage - pathways to negative emissions A,
7.5​
Sep-Dec 2022​ Open for applications (May 31)​ Tobias Mattisson​
Open science for engineers and researchers
B and A,
7.5​
Sep-Dec
2022​
Open for applications (June 6)​ Jobin John
GPU-accelerated Computational Methods using Python and CUDA A,
7.5 ​
November 2022​ Open for applications (Sep 30)​ Lars Davidson​


​T​heme - Sustainable Transports ​Level (Basic B, Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) ​Contact


Structural batteries - design, manufacture and characterisation
​A,
7.5
​December 2019 ​Sep-Dec 2021
​Fall 2023
Leif Asp​
Transport informatics ​A
7.5
November 2020​ November 2022
Open for applications (Oct 10)
Henrik Ringsberg​
​Emissions from transportation
A and B,
7.5​ [MTS]
Jan 2021​ November 2021​ November 2022​ Open for applications (Sep 30)
Jonas Sjöblom​
Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices
A and B,
7.5​
Jan 2022​ November 2023
​Hua-Dong Yao
Fuel Cell Systems A,
7.5​
Jan 2022​ Jan 2023​ Open for applications (Nov 30)
Björn Wickman​


​Theme​ - Health and sports technology ​Level (Basic B/ Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) Contact​
Music engineering: Awareness of sound​ B and A,
7.5 [MTS]
Spring 2020 Spring 2021
Spring 2022
Open for applications (Dec 31)
Jens Ahrens
Mechanics in sports
​B and A,
7.5
​Fall 2020 ​Fall 2022 Open for application (June 1)
Martin Fagerström
​Digitalization in sports

Digitalization in sports_2022_pm.pdf
​B and A,
7.5 [MTS]
​Fall 2020 Sep 2021​ Sep 2022​ Open for papplication (May 31)
Dan Kuylenstierna
Here, there and everywhere - healthcare provision in new ways and in new arenas
A
7.5 [MTS]
Fall 2020 Sep 2021 Feb 2 - May 15
2022

Patrik Alexandersson​​
Here, there and everywhere - healthcare provision in new ways and in new arenas A
7.5 [MTS]
Round 4​ Round 5​ Round 6​ Patrik Alexandersson​​
​Changing the world of microwaves by hydrogels B and A,
7.5​
Fall 2020​ Study period 1Fall 2022​ Study period 2
Fall 2022​
Open for applications (May 17 or Sep 30)​ Anna Ström​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Theme - Sustainable Cities
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

  ​Design of Sustainable infrastructure and urban transformation A,
7.5 [MTS]

Fall 2020
​Sep 2021 ​Study period 1
2022
Open for applications (May 31)
Sebastien Rauch​​​
Adaptation to Future Environments
A,
7.5 or 15
[MTS]
Spring 2022​
Jonas Lundberg​

Theme - Sustainable Production Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

Unlocking the potential of Additive Manufacturing
 
A,
7.5
Fall 2020
​Fall 2022
Open for applications (June 23)
Lars Nyborg
Statistical Engineering Practices for industrial development B and A,
7.5​
March 2021​ ​Jan-June 2022
Peter Hammersberg​
Thermoprocessable sustainable bio-based materials
A,
7.5​
March 2021​
​March 21,
2022

Anette Larsson​
Frugal Design
A,
7.5 [MTS]
March 2021​ ​March 2022
Catarina Östlund​
Data-driven product realization A,
7.5​
October
2021​
​October 2022 Open for applications (Sep 30)
Anders Skoogh
Functional Ceramics and Hard Materials B and A,
7.5​
March 2022​
Uta Klement​
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 19 maj 2022.