Aktuella kurser inom Tracks

Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Tracks är ett nytt utbildningsformat, bestående av valbara kurser öppna för Chalmers studenter och alumner. Syftet är att erbjuda tvärdisciplinära kurser där deltagarna får ny kunskap genom att ta sig an verkliga, samhällsviktiga problem tillsammans. Trackskurserna har ett team-inriktat och projektbaserat arbetssätt som liknar verkligheten som väntar ute i arbetslivet.


Så här gör du för att söka​

1. Läs mer om aktuella kurser via länkarna i tabellen nedan

2. Trackskurser kan användas som valfria kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!

3. Om du har frågor, kontakta kursens examinator direkt. Kontaktuppgifter finns i informationslänkarna nedan. Det är examinator som har mer information om ansökan, start- och sluttider samt svar på andra frågor som är kursspecifika

4. Skicka in din ansökan till examinator före deadline. Inkludera de dokument som efterfrågas av respektive kurs. Observera att kursernas behörighetskrav ser olika ut men alla behöver ditt personnummer och ditt CID så inkludera det i din ansökan. Examinator ansvarar för antagning och registrering

5. Om du antas till vald kurs kommer du att kunna påverka schemaläggningen till viss del. I dagsläget finns det inga fasta tider för Trackskurserna utan det bestäms av examinator i samråd med studenterna


Alla kurser är öppna för studenter på Chalmers från årskurs 2–5 samt alumni. Förkunskapskrav för respektive kurskod (grundläggande nivå: TRA100 samt avancerad nivå: TRA105, TRA125) beskrivs i kursplanen som finns i studieportalen.


Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas.Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas

Så ansöker du som alumn

Ansökningsförfarandet för dig som alumn är samma som för Chalmers studenter, vilket beskrivs ovan. Bra att veta är att schema bestäms vid kursernas inledning i samråd mellan deltagare och lärare, och kan därmed till viss del anpassas efter vilka som deltar. I tabellen nedan hittar du mer information om kurser och ansökningsdatum. ​

Aktuella kurser

Teman för kurserna 2022/2023 är Emerging technologies - from science to innovation, Hållbara transporter, Hälsa och sportteknologi, Hållbara städer samt Hållbar produktion. Läs mer om varje temaområde här.​


Alla kurser nedan kan väljas som valbara kurser. 

I tabellen finns specifika detaljer om varje kurs.

​​​​​
​Summer courses Level (Basic B, Advanced A), credits​ Round 1
Pilot​
Round 2​ Round 3​ Status
(deadline)​
Contact​
Engineering across cultures and nations A,
15 [MTS]​
May 16, 
2022​
Carl-Johan Carlsson​
​ENHANCE Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation
Course PM
B and A,
7.5 HEC​
July 1,
2022​

Yashar Mansoori​
Theme - Emerging technologies - from science to innovation
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​


Conveying 2D materials into practice
– production and industry potential of graphene

A
7.5​
​Spring 2021 ​ Feb - June 2022 ​Feb-June
2023
Open for application (23 decmber) Zhenyuan Xia​
​Building and programming a quantum computer A,
7.5
Sep - Dec 2021​
​Sep-Dec
2022

Attila Geresdi​
Solar Energy: from Photons to Future (Societal) Impact A
7.5 [MTS]​
November
2021​
​November 2022
Bo Albinsson
Technology, Politics, and Society
B and A
7,5​
March 2022​ ​March
2023
Open for application (28 februari)
Karl de Fine Licht​
​Carbon capture and storage - pathways to negative emissions A,
7.5​
Sep-Dec 2022​
Tobias Mattisson​
Open science for engineers and researchers
B and A,
7.5​
Sep-Dec
2022​

Jobin John
GPU-accelerated Computational Methods using Python and CUDA A,
7.5 ​
November 2022​
Lars Davidson​
Emerging
technology ethics
through  fiction
​B and A Feb-June
2023​
​Open application (5 januari) Magnus Gustafsson


​T​heme - Sustainable Transports ​Level (Basic B, Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) ​Contact


Structural batteries - design, manufacture and characterisation
​A,
7.5
​December 2019 ​Sep-Dec 2021
​Fall 2023
Leif Asp​
Transport informatics ​A
7.5
November 2020​ November 2022

Henrik Ringsberg​
​Emissions from transportation
A and B,
7.5​ [MTS]
Jan 2021​ November 2021​ November 2022​
Jonas Sjöblom​
Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices
A and B,
7.5​
Jan 2022​ November 2023
​Hua-Dong Yao
Fuel Cell Systems A,
7.5​
Jan 2022​ Jan 2023​ Open for applications (Nov 30)
Björn Wickman​
​Rechargeable Battery Systems
A​
7.5
​November 2022
Matthew Sadd


​Theme​ - Health and sports technology ​Level (Basic B/ Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) Contact​
Music engineering: Awareness of sound​ B and A,
7.5 [MTS]
Round 4
Spring 2023
Round 5
Round 6
Open for applications
 (31 December)
Jens Ahrens
Mechanics in sports
​B and A,
7.5
​Fall 2020 ​Fall 2022
Martin Fagerström
​Digitalization in sports

Digitalization in sports_2022_pm.pdf
​B and A,
7.5 [MTS]
​Fall 2020 Sep 2021​ Sep 2022​
Dan Kuylenstierna
​Improving healthcare systems and infrastructure A
7.5 [MTS]
Round 4​
Fall 2023
Round 5​ Round 6​ Patrik Alexandersson​​
​Changing the world of microwaves by hydrogels B and A,
7.5​
Fall 2020​ Study period 1Fall 2022​
Anna Ström​
​Advances in bioimaging for next generation drug delivery ​A
7.5
​Spring 2023
Lp4
Open for application (26​ November) Hana Jungová 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Theme - Sustainable Cities
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

  ​Design of Sustainable infrastructure and urban transformation A,
7.5 [MTS]

Fall 2020
​Sep 2021 ​Study period 1
2022

Sebastien Rauch​​​
Adaptation to Future Environments
A,
7.5 or 15
[MTS]
Spring 2022​ ​Spring
2023

Jonas Lundberg​

Theme - Sustainable Production Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

Unlocking the potential of Additive Manufacturing
 
A,
7.5
Fall 2020
​Fall 2022

Lars Nyborg
Statistical Engineering Practices for industrial development B and A,
7.5​
March 2021​ ​Jan-June 2022 Open for application (15 december) Peter Hammersberg​
Thermoprocessable sustainable bio-based materials
A,
7.5​
March 2021​
​March 21,
2022

Anette Larsson​
Frugal Design
A,
7.5 [MTS]
March 2021​ ​March 2022
Catarina Östlund​
Data-driven product realization A,
7.5​
October
2021​
​October 2023
Anders Skoogh
Functional Ceramics and Hard Materials B and A,
7.5​
March 2022​
Uta Klement​
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 06 dec 2022.