Aktuella kurser inom Tracks

Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Tracks är ett nytt utbildningsformat, bestående av valbara kurser öppna för Chalmers studenter och alumner. Syftet är att erbjuda tvärdisciplinära kurser där deltagarna får ny kunskap genom att ta sig an verkliga, samhällsviktiga problem tillsammans. Trackskurserna har ett team-inriktat och projektbaserat arbetssätt som liknar verkligheten som väntar ute i arbetslivet.


Så här gör du för att söka

1. Läs mer om aktuella kurser via länkarna i tabellen nedan

2. Trackskurser kan användas som valfria kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!

3. Om du har frågor, kontakta kursens examinator direkt. Kontaktuppgifter finns i informationslänkarna nedan. Det är examinator som har mer information om ansökan, start- och sluttider samt svar på andra frågor som är kursspecifika

4. Skicka in din ansökan till examinator före deadline. Inkludera de dokument som efterfrågas av respektive kurs. Observera att kursernas behörighetskrav ser olika ut men alla behöver ditt personnummer och ditt CID så inkludera det i din ansökan. Examinator ansvarar för antagning och registrering

5. Om du antas till vald kurs kommer du att kunna påverka schemaläggningen till viss del. I dagsläget finns det inga fasta tider för Trackskurserna utan det bestäms av examinator i samråd med studenterna


Alla kurser är öppna för studenter på Chalmers från årskurs 2–5 samt alumni. Förkunskapskrav för respektive kurskod (grundläggande nivå: TRA100 samt avancerad nivå: TRA105) beskrivs i kursplanen som finns i studieportalen.


Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas.Aktuella kurser presenteras nedan och du som student kan läsa mer om kurserna på sidan "Tracks for students" i Canvas. I Canvas, eller här, hittar du också presentationen från den senaste Studentinformationen, våren 2021.

Så ansöker du som alumn

Ansökningsförfarandet för dig som alumn är samma som för Chalmers studenter, vilket beskrivs ovan. Bra att veta är att schema bestäms vid kursernas inledning i samråd mellan deltagare och lärare, och kan därmed till viss del anpassas efter vilka som deltar. I tabellen nedan hittar du mer information om kurser och ansökningsdatum. ​

Aktuella kurser

Teman för kurserna 2020/2021 är Emerging technologies - from science to innovation, Hållbara transporter, Hälsa och sportteknologi, Hållbara städer samt Hållbar produktion. Läs mer om varje temaområde här.​


Alla kurser nedan kan väljas som valbara kurser. 

I tabellen finns specifika detaljer om varje kurs.

​​​​​
Theme - Emerging technologies - from science to innovation
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​


Emerging Technology Ethics Through Fiction  B and A,
7.5 [MTS]
Spring 2020 ​Spring 2021 ​Spring 2022 Open for applications (Dec 20)
Kathryn Strong Hansen​
​Changing the world of microwaves by hydrogels B and A,
7.5​
 Fall
2020
Spring 2022


Hana Dobsicel Trefna​
Conveying 2D materials into practice
A
7.5​
​Spring 2021 ​Spring 2022
Zhenyuan Xia​
​Building and programming a quantum computer A,
7.5
Sep - Dec 2021​
Attila Geresdi​
​Solar Energy: from Photons to Future (Societal) Impact A
7.5 [MTS]​
November
2021​

Bo Albinsson
​Technology, Politics, Society A,
7,5​
March 2022​ Karl de Fine Licht​


​T​heme - Sustainable Transports ​Level (Basic B, Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) ​Contact


Structural batteries - design, manufacture and characterisation
​A,
7.5
​December 2019 ​Sep-Dec 2021

Leif Asp​
Transport informatics ​A
7.5
November 2020​ November 2021​
Henrik Ringsberg​
​Emissions from transportation
A and B,
7.5​ [MTS]
Jan 2021​ November 2021​
Jonas Sjöblom​
Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices
A and B,
7.5​
Jan 2022​ Open for applications
(Dec 20)​
​Hua-Dong Yao
Fuel Cell Systems A,
7.5​
Jan 2022​ Open for applications (Nov 30)​ Björn Wickman​


​Theme​ - Health and sports technology ​Level (Basic B/ Advanced  A), credits ​Round 1 Pilot ​Round 2 ​Round 3 Status (deadline) Contact​
Projects in music engineering: Awareness of sound​ B and A,
7.5 [MTS]
Spring 2020 Spring 2021
Spring 2022

Mats Ander​
Mechanics in sports
​B and A,
7.5
​Fall 2020
Martin Fagerström
​Digitalization in sports ​B and A,
7.5 [MTS]
​Fall 2020 Sep 2021​
Dan Kuylenstierna
Here, there and everywhere - healthcare provision in new ways and in new arenas
A
7.5 [MTS]
Fall 2020 Sep 2021 Feb 2022 Open for applications (Dec 1)​​​​​​​
Patrik Alexandersson​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Titta på filmen om Projects in music engineering från våren 2020!

Theme - Sustainable Cities
Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

  ​Design of Sustainable infrastructure and urban transformation A,
7.5 [MTS]

Fall 2020
​Sep 2021
Sebastien Rauch​​​Theme - Sustainable Production Level (Basic B, Advanced A), credits
​Round 1 Pilot Round 2 Round 3 Status (deadline) Contact​

Unlocking the potential of Additive Manufacturing
 
A,
7.5
Fall 2020
​Fall 2022

Fiona Schultz​
Statistical Engineering Practices for industrial development B and A,
7.5​
March 2021​ ​Jan-June 2022 Open for applications (Dec 1)
Peter Hammersberg​
​Thermoprocessable sustainable bio-based materials
A,
7.5​
March 2021​
Anette Larsson
Frugal Design
A,
7.5 [MTS]
March 2021​ ​March 2022
Catarina Östlund​
Data-driven product realization A,
7.5​
October
2021​

Anders Skoogh
Alla Tracks-kurser ges tre gånger så länge minst fem studenter har fått en plats i kursen. Om det inte finns några sökande till en kurs kommer den att läggas ner. Kurserna utvärderas löpande och kan ges ytterligare tre gånger om intresset är stort. Det kommer att finnas maximalt sex kurser under varje tema (ej inräknat sommarkurser). Tracks-kurser kan användas som valbara kurser eller extra curriculära kurser.
 
För studenter intresserade av hållbar produktion och hållbara produkter finns även kursen KBT135 Waste management (ej inom Tracks) som är öppen för alla studenter på masternivå. Läs mer om kursen på studieportalen.
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.