Tracks – lärande och lärandemiljö

Tracks är ett  utbildningskoncept som erbjuder valbara kurser och moderna lärandemiljöer på Chalmers campus. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad och flexibel studiegång.  

Satsningen Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. 

För att ge Chalmers studenter bästa möjliga förutsättningar har vi inom ramen för Tracks byggt en helt ny lärandemiljö på campus Johanneberg. Den heter Fuse ​och kan liknas vid ett unikt och avancerat makerspace som erbjuder studenterna nya arbetssätt och moderna verktyg. 

Tracks: interdiciplinary cooperation, collaboration, professional skills
Tracks skapar gränsöverskridande kompet​enser

Dagens samhälle står inför utmaningar som kräver att många olika perspektiv och kompetenser samverkar. Inom Trackskurserna får studenter prova på ett tvärdiciplinärt arbetsätt. Exempelvis kan studenter från olika program mötas och samverka kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, eller tillsammans ta sig an frågeställningar om etik kopplat till AI.

Tracks ger dig som student möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du vanligtvis inte kommer i kontakt med inom ditt ordinarie utbildningsprogram. Du får dessutom studera och utvecklas tillsammans med studenter och lärare från andra utbildningsprogram än det du själv läser.

 Ingenjörs- och arkitektutbildningar har historiskt organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap, så kallade “professionella färdigheter”.

Dagens programupplägg på Chalmers medger viss individualisering för studenter, men den möjligheten är begränsad. Det tar idag också upp till två år att införa nya kurser i ett utbildningsprogram. Tracks finns för att öka flexibiliteten i utbildningen.

Inom ramen för Trackskurserna samverkar studenterna med lärare, forskare, samhällsaktörer och industri, och de tar sig an uppdrag som adresserar framtidens komplexa problem. Ofta kommer de case som Tracksstudenterna samarbetar kring direkt från ett forskarteam, företag eller en branschaktör. ​

Varför ska du läsa en Track​skurs?

 • Du vill ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsfrågor som en del av din utbildning
 • Du letar efter en unik utbildningsmöjlighet som kan kickstarta din karriär
 • Du vill skaffa erfarenhet av att arbeta i ett team med blandade bakgrunder och kompetenser, som ett steg på vägen ut i arbetslivet
 • Du vill komplettera din utbildning för att krydda ditt CV
 • Du letar efter en valbar kurs att inkludera i ditt program
 • Du är intresserad av kurser med ett arbetssätt där du kan utvecklas och uppleva arbetslivssituationer inom ramen för din trygga miljö på högskolan
 • Du har hittat en Trackskurs inom ett ämnesområde som du tycker låter intressant
 • Du vill bredda ditt nätverk genom att samarbeta med företagsrepresentanter, studenter och forskare utanför ditt eget utbildningsområde

Kontakt

Artiklar om Tracks på Chalmers webbplatser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Visa ▼

Fakta om Trackskurserna​

 • Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. 
 • Trackskurserna är valbara, öppna för Chalmersstudenter från alla program, årskurs 2-5 och för Chalmers alumner. Alla kurser hålls på engelska och är CSN-berättigade. 
 • Tracks kurser hålls under olika temaområden som startas upp och avslutas kontinuerligt. Varje tema finns dock kvar i ungefär tre år. Vilka teman som väljs ut baseras bland annat på hur aktuella de är och hur nära koppling som finns till Chalmers forskning. 
 • Omfattningen på Trackskurserna är 3, 7,5 och 15 p. Men de flesta kurser ges under en längre tid, exempelvis under en termin (halvfart) eller längre (kvartsfart).
 • Kursernas behörighetskrav kan se olika ut. Villkor för kurserna definieras av ansvarig examinator, se separat kursinformation för mer detaljer. Om du som student inte har tillräcklig behörighet, går det att komplettera med inläsning av förkunskaper före eller under kursens gång i överenskommelse med examinator. 
 • Du kan läsa Trackskurser antingen på grundläggande eller avancerad nivå beroende på var du befinner dig i dina studier. På masternivå /avancerad nivå kan de inkluderas som valbar kurs. På grundläggande nivå är det möjligt att programansvarig efter en överenskommelse godkänner kursen så att de kan inkluderas som valbar kurs.
 • Trackskurserna är inte helt bundna till läsperioderna och eftersom de oftast inte går på helfart kan de sträcka sig över längre perioder. I dagsläget finns det inga fasta tider för Tracks-kurserna utan det bestäms av examinator i samråd med studenterna. Eftersom kurserna är öppna för alla studenter så ska Trackskurserna ta hänsyn till tentaveckor och praktikperioder.
Källa: Tracks

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.