Tracks lärandemiljö. Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB
Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB​

Tracks lärandemiljö

Tracks innehåller en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. Under 2021 intensifieras utvecklingen av Tracks lärandemiljö på campus Johanneberg, i Betonghallen och dess kringytor. Lokalerna ska erbjuda studenterna nya arbetssätt och moderna verktyg. Invigning förväntas ske i början av år 2022.

Delar av Trackskursernas undervisning sker digitalt, i team och med en hög grad av interaktion med arbetslivsrepresentanter och samhällsaktörer, vilket är arbetsätt som den nya lärandemiljön ska underlätta. Lärandemiljöns fokus kommer vara på framtida behov och på att skapa flexibla lösningar. 

Exempel på innehåll i Tracks lärandemiljö: simulationsrum, datasalar, arbetsplatser, grupprum, verkstäder anpassade för olika sorters materialanvändning, rapid prototyping med 3D-printer, studio för film och virtual reality, fysiologilab och textilstudio. Exempel på verktyg som kan bli tillgängliga i miljön är datorresurser för maskininlärning. I satsningen ingår även utveckling av mer informella miljöer, som erbjuder studenterna ändamålsenliga studieplatser och sociala ytor såsom loungemiljöer och studentkök. genrebild byggarbetsplats
Kolla in filmen om Fysiologilabbet - en del av TRACKS lärandemiljö​


Lokaler öppna för alla på Chalmers 
Lärandemiljön är i första hand tänkt att användas av Tracksstudenter men kommer vara öppen för alla på Chalmers i mån av plats. För att få nyttja vissa verkstäder och labb kommer det dock krävas att man genomgår säkerhetskurser. 

Miljön ska vara öppen även under kvällstid för studenter som vill testa egna projekt, skolprojekt eller för Chalmersrelaterade events som exempelvis hackatons eller marknadsföringsevent riktade mot grundskola och gymnasium.

Sidansvarig Publicerad: må 23 maj 2022.