Tracks lärandemiljö. Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB
Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB​​​​

Tracks lärandemiljö

För att ge Chalmers studenter bästa möjliga förutsättningar har vi byggt en helt ny lärandemiljö på campus Johanneberg. Den heter Fuse och kan liknas vid ett unikt och avancerat makerspace som erbjuder studenterna nya arbetssätt och moderna verktyg. 

Fuse tillhandahåller exempelvis: studio för film och virtual reality, fysiologilab, textilstudio, vattenskärare, 3D-skrivare, laserskärare och vakuumformare med mera. Och i Fuse Box (f.d. Betonghallen) finns stora, flexibla ytor för grupparbeten, presentationer och utställningar.

Delar av Trackskursernas undervisning sker digitalt, i team och med en hög grad av interaktion med arbetslivsrepresentanter och samhällsaktörer, vilket är arbetsätt som Fuse är med och möjliggör. 

Fuse innehåller även många informella miljöer, ändamålsenliga studieplatser och sociala ytor såsom loungemiljöer och studentkök. Mötesplats för alla 

Enligt devisen ”design, build, test” är Fuse stället för att testa och utveckla sina idéer tillsammans med andra. Alla på Chalmers är välkomna till Fuse i mån av plats, men Tracks-studenterna har förtur. 

För att få jobba i vissa av verkstäderna och labben behöver du genomgå en säkerhetskurs, eller ta hjälp av personalen på plats. Om du har frågor eller vill ha mer detaljerad information: fuse@chalmers.se​

Chalmers studentkårs förening T-Rax ordnar workshoppar, dropin-kvällar och liknande. Följ dem på Instagram @chalmerstrax.

Chalmers Fuse ligger i SB3-huset och huvudentrén nås via Sven Hultins gata 8. 

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.