Så anmäler du dig till en tenta

För att kunna tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Du kommer inte att bli insläppt i tentasalen om du går dit oanmäld. Inga undantag görs. Observera att inte heller en administratör kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut.

När måste jag anmäla mig?

Anmälan till tentamen är öppen minst fyra veckor och stänger cirka två veckor innan tentamensperioden börjar. När tentamensperioden är och när tentamensanmälan är öppen visas i Datum och tider för läsåret.
Datum och tider för läsåret

Hur anmäler jag mig?

Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Från tjänsten kan du skicka dina tentamenstillfällen och tentamenskoden till Google Calender eller Outlook.
Tentamen, anmälan/avanmälan

Jag vill "plussa"
Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg loggar in på Min startsida och anmäler dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. 

Ta med tentamenskoden för anonyma tentor

Ta med anmälningskoden för varje anmäld tenta till tentamenstillfället. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad. 

Kan jag anmäla mig till tentor som ges av institutionen?

Du kan inte anmäla dig till institutionstentor i Studentportalen. Kontakta institution som ger kursen för mer information.

Hur sent kan jag ta bort min anmälan?

Du kan ta bort din anmälan senast en dag före tentamensdatum i tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. 

När ska jag kontakta Studentcentrum för att anmäla mig?

I följande fall kan du inte anmäla dig via tjänsten utan behöver kontakta Studentcentrum:
- Kursen du är registrerad på har ny kurskod eller är ersatt av en ny kurs.
- Tentor du vill anmäla dig till syns inte i tjänsten, eftersom du inte är registrerad på kursen.
Mejla namn, personnummer, kurskod och kursnamn till: studentcentrum@chalmers.se
. Även när Studentcentrum gör anmälan måste den göras senast kl 15.00 samma dag som anmälan stänger.

Tentorna går samtidigt

Har du två tentor samtidigt kan du eventuellt byta tiden för den ena tentan och "dubbeltentera". För att få tillåtelse till det kontakta tentamensadministrationen senast tio arbetsdagar innan tentamensperioden startar.
Dubbeltentera

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 04 dec 2017