Så anmäler du dig till en tenta

För att vara säker på att få en plats på tentan måste du anmäla dig. Tentamensanmälan är också viktig för att ha anonyma tentor.

Anonyma tentor

När måste jag anmäla mig?

Anmälan till tentamen är öppen minst fyra veckor och stänger cirka två veckor innan tentamensperioden börjar. Datumen för tentamensperioden och anmälan visas i Datum och tider för läsåret.

Datum och tider för läsåret

Hur anmäler jag mig?

Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. När du anmält dig kan du från tjänsten skicka dina tentamenstillfällen till Google Calender eller Outlook, tentamenskoden följer med.

Tentamen, anmälan/avanmälan

Vilka tentor kan jag anmäla mig till?

Du kan anmäla dig till tentor vars kurser du är registrerad på och inte har slutbetyg i. Om du behöver anmäla dig till en tenta vars kurs har bytt kurskod kontakta Studentcentrum för att få hjälp med anmälan. Observera att du bara kan få hjälp under kontorstid och att det måste ske innan tentamensanmälan stänger. 

Ta med tentamenskoden för anonyma tentor

Tentamenskoden för varje anmäld tenta måste tas med till tentamenstillfället. Koden ska skrivas på omslaget och samtliga lösningsblad. Tentamenskoden skapas när du anmäler dig och är unik för varje tentamenstillfälle.

Kan jag anmäla mig till tentor som ges av institutionen?

Du kan inte anmäla dig till institutionstentor i Studentportalen. Kontakta institution som ger kursen för mer information.

Hur sent kan jag ta bort min anmälan?

Du kan ta bort din anmälan fram till fyra dagar före tentamensdatum. Logga in på Min startsida och ta bort anmälan via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan.

När kan jag inte anmäla mig via tjänsten på Min startsida?

I följande fall kan du inte anmäla dig via tjänsten på Min startsida utan behöver kontakta Studentcentrum.
- Du vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg.
- Du har registrering på en kurs som har bytt kurskod eller är nerlagd och ersatt av en ny kurs.
- Du är forskarstuderande och ska tentera en grundutbildningskurs.

Mejla följande uppgifter till Studentcentrum studentcentrum@chalmers.se
  • Personnummer
  • Namn
  • Program
  • Kurskod
  • Kursnamn
Även när Studentcentrum gör anmälan måste den göras senast kl 15.00 samma dag som anmälan stänger.

Student vid Göteborgs universitet

Du som är student vid Göteborgs universitet kan inte anmäla dig till tentamen via tjänsten på Studentportalen. Kontakta institutionen för mer information.

Om jag har glömt att anmäla mig?

Har du glömt att anmäla dig får du endast tentera i mån av plats. Inga undantag görs. Observera att inte heller en administratör kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut.

Tentan jag vill anmäla mig till finns inte i listan?

Om du inte får upp tentan du vill anmäla dig till kan det bero på att du inte har en registrering på kursen, eller att du har ett slutbetyg på kursen.
Mejla följande uppgifter till Studentcentrum studentcentrum@chalmers.se
  • Personnummer
  • Namn
  • Program
  • Kurskod
  • Kursnamn
Även när Studentcentrum gör anmälan måste den göras senast kl 15.00 samma dag som anmälan stänger.

Mina tentor går samtidigt

Om du har två tentor samtidigt kan du eventuellt få byta tiden för den ena tentan och "dubbeltentera". För att få tillåtelse till det kontakta tentamensadministrationen senast tio arbetsdagar innan tentamensperioden startar.

Dubbeltentera

Frågor

Har du frågor om tentamensanmälan kontakta Studentcentrum.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 19 maj 2017