Så anmäler du dig till en tenta

Obligatorisk anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du inte anmält dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Du blir inte insläppt i tentasalen om du kommer dit oanmäld. Inga undantag görs. Observera att inte heller en administratör kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut.

När ska jag anmäla mig?

När tentamensanmälan är öppen visas i Datum och tider för läsåret. Passa på att anmäla dig till tentorna i samband med att du registrerar dig på dina kurser!
Datum och tider för läsåret

Hur anmäler jag mig?

Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden ser du på sidan när du har anmält dig.

Du får en bekräftelse på din tentaanmälan

En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress som du har uppgett i ditt student-Ladok.
Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod).

Hur sent kan jag ta bort min anmälan?

Du kan ta bort din anmälan senast en dag före tentamensdatum i tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan.

Jag vill plussa - höja mitt godkända betyg

Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg loggar in på Min startsida och går in på tjänsten Se godkända kurser. I fliken Avslutad utbildning visas kursen/kurserna ut under Avslutade. Under Resultat kan ett nytt tentamenstillfälle vara publicerat för anmälan. Bocka i rutan "Jag vill anmäla mig" och klicka på "Anmäl".

Kurser kan plussas så länge som kursen har ett tentamenstillfälle. Har kurskoden ändrats och inga tentor ges längre kan du inte plussa.

Ta med tentamenskoden för anonyma tentor

Ta med anmälningskoden för varje anmäld tenta till tentamenstillfället. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad.

Hur anmäler jag mig till tentor som ges av institutionen?

Du kan inte anmäla dig till institutionstentor i Studentportalen. Kontakta institution som ger kursen för mer information.

När ska jag kontakta Studentcentrum för att anmäla mig?

I följande fall kan du inte anmäla dig via tjänsten utan behöver kontakta Studentcentrum:
- Kursen du är registrerad på har ny kurskod eller är ersatt av en ny kurs.
- Tentor du vill anmäla dig till syns inte i tjänsten, det kan bero på när du var registrerad på kursen, eller att du inte är registrerad på den överhuvudtaget.
- Du är doktorand och vill anmäla dig till en tenta.
Mejla namn, personnummer, kurskod och kursnamn till: studentcentrum@chalmers.se. Även när Studentcentrum gör anmälan måste den göras senast kl 15.00 samma dag som anmälan stänger.

Tentorna går samtidigt

Har du två tentor samtidigt kan du eventuellt byta tiden för den ena tentan och "dubbeltentera". För att få tillåtelse till det kontakta tentamensadministrationen senast tio arbetsdagar innan tentamensperioden startar.
Dubbeltentera

Anpassningar vid tentamen

För att få anpassningar skickar du en anmälan till tentamen.stodet@chalmers.se minst 10 arbetsdagar före tentamensperiodens start. Du måste även vara anmäld till tentorna du ska skriva. 

Information till externa tentander

Chalmers Tekniska Högskola ger studenter från andra högskolor möjligheten att tentera vid Chalmers,
men det sker under flera restriktioner:
- Tentanden måste följa Chalmers tentamenstider dvs. normalt börja kl. 08.30 resp. 14.00.
- Chalmers måste ha egna tentamina det önskade datumet och tiden.
Komplett anmälan skickas till: tentamen.stodet@chalmers.se, och måste ha kommit in senast 10
arbetsdagar före det önskade tentamensdatumet.
Anmälan ska innehålla följande uppgifter:
- Tentandens namn
- Telefon / mailadress
- Högskola
 - Kurs / Ämne / Skrivtid
 - Kontaktpersons namn och telefon

Tentanden ska anmäla sig på tentamensexpeditionen i angivet hus strax före tentamens början den
aktuella dagen för att få besked om exakt sal. Tentanden debiteras inte för denna service.

Tentamenstesen ska ha kommit till tentamensadministrationen senast två arbetsdagar innan aktuellt
tentamensdatum. Tesen kan skickas till oss antingen via post, e-post.

Det är viktigt att du hör av dig till oss i god tid innan, om du inte tänker skriva.

Tentand från Chalmers som tenterar på annan högskola

Examinator på viss kurs avgör om en teknolog ska ges möjlighet att tentera vid annan plats än på
Chalmers. Detta förutsätter dels att tentamina kan ske på samma tid som den ges på Chalmers. Det
praktiska förfarandet och kontakterna sköts av institutionen i dessa fall, alltså inte av
tentamensadministrationen.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 10 jun 2019