Så anmäler du dig till en tenta

Obligatorisk anmälan till tentamen

För att kunna tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du inte anmält dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Du blir inte insläppt i tentasalen om du kommer dit oanmäld. Inga undantag görs. Observera att inte heller en administratör kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut.

När ska jag anmäla mig?

När tentamensanmälan är öppen visas i Datum och tider för läsåret. Passa på att anmäla dig till tentorna i samband med att du registrerar dig på dina kurser!
Datum och tider för läsåret

Hur anmäler jag mig?

Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden ser du på sidan när du har anmält dig.

Hur sent kan jag ta bort min anmälan?

Du kan ta bort din anmälan senast en dag före tentamensdatum i tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan.

Jag vill plussa

Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg loggar in på Min startsida och går in på tjänsten Se godkända kurser. I fliken Avslutad utbildning visas kursen/kurserna under Avslutade. Under Resultat kan ett nytt tentamenstillfälle vara publicerat för anmälan. Bocka i rutan "Jag vill anmäla mig" och klicka på "Anmäl". Har kurskoden ändrats måste du kontakta Studentcentrum för att anmäla dig innan tentamensanmälan stänger. Glöm då inte att uppge personnummer och kurskod(er).

Ta med tentamenskoden för anonyma tentor

Ta med anmälningskoden för varje anmäld tenta till tentamenstillfället. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad.

Kan jag anmäla mig till tentor som ges av institutionen?

Du kan inte anmäla dig till institutionstentor i Studentportalen. Kontakta institution som ger kursen för mer information.

När ska jag kontakta Studentcentrum för att anmäla mig?

I följande fall kan du inte anmäla dig via tjänsten utan behöver kontakta Studentcentrum:
- Kursen du är registrerad på har ny kurskod eller är ersatt av en ny kurs.
- Tentor du vill anmäla dig till syns inte i tjänsten, det kan bero på när du var registrerad på kursen, eller att du inte är registrerad på den överhuvudtaget.
Mejla namn, personnummer, kurskod och kursnamn till: studentcentrum@chalmers.se. Även när Studentcentrum gör anmälan måste den göras senast kl 15.00 samma dag som anmälan stänger.

Tentorna går samtidigt

Har du två tentor samtidigt kan du eventuellt byta tiden för den ena tentan och "dubbeltentera". För att få tillåtelse till det kontakta tentamensadministrationen senast tio arbetsdagar innan tentamensperioden startar.
Dubbeltentera

Anpassningar vid tentamen

För att få anpassningar skickar du en anmälan till tentamen.stodet@chalmers.se minst 10 arbetsdagar före tentamensperiodens start. Du måste även vara anmäld till tentorna du ska skriva. 

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 09 okt 2018