Hämta din tenta på institutionen

​När examinator rättat tentan och resultatet rapporterats kan du hämta tentan på den kursgivande institutionen. Information om tentaresultatet får du via mejl. Vissa institutioner har en studieexpedition med öppettider, andra hänvisar till en studieadministratör, då är det besök på kontorstid som gäller.

Vid utlämning:

  • Du ska legitimera dig och kvittera att du har fått tentan.
  • Om ett ombud hämtar tentan ska ombudet ha en skriftlig fullmakt, legitimera sig och kvittera att ombudet har fått tentan.

Gamla tentor

På kurshemsidan ska ett antal gamla tentamensteser finnas, om gamla tentor saknas kan du kontakta läraren eller kursgivande institution.
 

Här kan du hämta din tenta

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sven Hultins gata 6, plan 3 och 4.
Har ingen studieexpedition med öppettider, kontakta studieadm.ace@chalmers.se
 
Biologi och bioteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
 
Data- och informationsteknik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen.
Studieexpeditionen - Data- och informationsteknik


Elektroteknik
På tentamensexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Fysik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Studiexpeditionen - Fysik
 
Industri- och materialvetenskap
På länken nedan ser du var och när du kan hämta din tenta efter sista granskningen
 
Kemi och kemiteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
För gamla tentor kontakta i första hand examinator eller institutionsadministratör Carina Pettersson.
 
Matematiska vetenskaper
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen. 
 
Mikroteknik och Nanovetenskap
Vänd dig i första hand till kursens lärare för att hämta tentan.

Mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen 
Sjöprogrammen kan hämta intyg samt hämta och granska tentor på Studieexpeditionen på plan 3 i hus Saga, Hörselgången 4.
Öppettider: måndag kl 10.30-12.00, onsdag 13.00-15.00, torsdag 10.30-12.00.
Högskoleingenjörer kontaktar ansvarig lärare.

Campus Johanneberg
För information om var tentor kan hämtas kontakta någon av nedanstående:

Rymd- geo- och miljövetenskap
Tentor kan hämtas under kontorstid hos avdelningsadministratören ​för den avdelning som examinator tillhör.
 
Teknikens ekonomi och organisation
Kontakta administratören på avdelningen där examinator för kursen finns via mejl och uppge namn, personnummer, kurskod och läsperiod i mejlet. Uthämtning görs efter överenskommelse med administratören.
Studieadministration - tentamensutlämning

Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: må 10 sep 2018