Hämta din tenta på institutionen

​När examinator rättat tentan och resultatet rapporterats kan du hämta tentan på den kursgivande institutionen. Information om tentaresultatet får du vi e-post.
Vissa institutioner har en studieexpedition med öppettider, andra hänvisar till en studieadministratör, då är det besök under kontorstid som gäller.
 

Vid utlämning gäller att:

  • Du ska legitimera dig och kvittera att du har fått tentan.
  • Om ett ombud hämtar tentan ska ombudet ha en skriftlig fullmakt, legitimera sig och kvittera att ombudet har fått tentan.
 

Gamla tentor

De senaste tentorna finns på kurshemsidan. Saknas gamla tentor kan du kontakta läraren eller kursgivande institution.
 

Här kan du hämta dina tentor

 
Biologi och bioteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
 
Bygg och miljöteknik
Sven Hultins gata 8, plan 2
Har ingen studieexpedition med öppettider, kontakta studieadm.bom@chalmers.se
 
Data- och informationsteknik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen.
Studieexpeditionen - Data- och informationsteknik
 
Energi och miljö
På tentamensexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen. 
 
Fysik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Studiexpeditionen - Fysik
 
Kemi och kemiteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
För gamla tentor kontakta i första hand examinator eller institutionsadministratör Carina Pettersson.
 
Matematiska vetenskaper
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen. 

Material och tillverkningsteknik
Hörsalsvägen 7A
Tentor kan hämtas under kontorstid hos Margareta Machowska.
 
Mikroteknik och Nanovetenskap
Vänd dig i första hand till kursens lärare för att hämta tentan.
 
Produkt- och produktionsutveckling
Hörsalsvägen 7A, plan 5
Tentor kan hämtas på tiderna nedan hos Lena Bendrioua.
Måndag 08:00-12:00
Onsdag 08:00-12:00
Torsdag 13:00-17:00
Fredag 13:00-17:00
 
Rymd- och geovetenskap
Hörsalsvägen 9-11, plan 4
Tentor kan hämtas under kontorstid hos Paulina Sjögren.
 
Signaler och system
På tentamensexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen.
 
Sjöfart och marin teknik
Här kan du hämta tentor och intyg, och granska tentor från institutionens kurser.
Campus Lindholmen, Hörselgången 4, Hus Saga, plan 3
Öppet: tisdag och torsdag 12.30-15.00
 
Teknikens ekonomi och organisation
Tentor kan hämtas under kontorstid hos avdelningsadministratören för den avdelning som examinator tillhör.
 
Tillämpad IT
På studieexpeditionen kan du hämta tentan efter sista granskningen.
Studieexpedition - Tillämpad IT
 
Tillämpad mekanik
Tentor vid avdelningarna, dynamik och material- och beräkningsmekanik kan hämtas under kontorstid hos Carina Schmidt
 
Tentor vid avdelningarna förbränning och strömningslära kan hämtas under kontorstid hos Ulla Lindberg Thieme
 
Tentor vid avdelningarna fordonssäkerhet samt fordonsteknik och autonoma system kan hämtas under kontorstid hos Sonja Laakso Gustafsson

Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: to 30 mar 2017