Hämta din tenta på institutionen

​När examinator rättat tentan och resultatet rapporterats kan du hämta tentan på den kursgivande institutionen. Information om tentaresultatet får du vi mejl. Vissa institutioner har en studieexpedition med öppettider, andra hänvisar till en studieadministratör, då är det besök under kontorstid som gäller.
 

Vid utlämning:

  • Du ska legitimera dig och kvittera att du har fått tentan.
  • Om ett ombud hämtar tentan ska ombudet ha en skriftlig fullmakt, legitimera sig och kvittera att ombudet har fått tentan.

Gamla tentor

De senaste tentorna finns på kurshemsidan. Saknas gamla tentor kan du kontakta läraren eller kursgivande institution.
 

Här kan du hämta din tenta

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sven Hultins gata 8, plan 2
Har ingen studieexpedition med öppettider, kontakta studieadm.bom@chalmers.se
 
Biologi och bioteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
 
Data- och informationsteknik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen.
Studieexpeditionen - Data- och informationsteknik


Elektroteknik
På tentamensexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Fysik
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Studiexpeditionen - Fysik
 
Industri- och materialvetenskap
På länken nedan ser du var och när du kan hämta din tenta efter sista granskningen
 
Kemi och kemiteknik
Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
För gamla tentor kontakta i första hand examinator eller institutionsadministratör Carina Pettersson.
 
Matematiska vetenskaper
På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen. 
 
Mikroteknik och Nanovetenskap
Vänd dig i första hand till kursens lärare för att hämta tentan.

Mekanik och maritima vetenskaper
På campus Lindholmen kan du hämta tentor och intyg, samt granska tentor från de maritima kurserna som institutionen ger.
Campus Lindholmen, Hörselgången 4, Hus Saga, plan 3
Öppet: tisdag och onsdag 12.30-15.00
 

Rymd- geo- och miljövetenskap
Hörsalsvägen 9-11, plan 4
Tentor kan hämtas under kontorstid hos Paulina Sjögren.
 
Teknikens ekonomi och organisation
Tentor kan hämtas under kontorstid hos avdelningsadministratören för den avdelning som examinator tillhör.

Publicerad: on 22 feb 2017. Ändrad: må 08 maj 2017