Hämta din tenta på institutionen

​När examinator rättat tentan och resultatet rapporterats kan du hämta tentan på den kursgivande institutionen. Information om tentaresultatet får du via mejl. Vissa institutioner har en studieexpedition med öppettider, andra hänvisar till en studieadministratör, då är det besök på kontorstid som gäller.

Vid utlämning:

  • Du ska legitimera dig och underteckna att du har fått tentan.
  • Om ett ombud hämtar tentan ska ombudet ha en skriftlig fullmakt, legitimera sig och underteckna att ombudet har fått tentan.

Skanning av tentamina

Om din tenta skannas får du din rättade tenta på den e-postadress du har registrerat i Ladok.
Skanning av tentamina

Gamla tentor

På kurshemsidan ska ett antal gamla tentamensteser finnas. Saknas gamla tentor kan du kontakta läraren eller kursgivande institution.

Du kan begära ut en kopia av en students tentamen genom att fylla i blanketten i länken nedan. En förutsättning är att den inte redan har gallrats eller hämtats ut. Du kan bara begära ut tentor som är max två år gamla.
Begäran om en kopia av en skriven tentamen​


Här kan du hämta din tenta

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Sven Hultins gata 6, plan 3 och 4.
Har ingen studieexpedition med öppettider, kontakta studieadm.ace@chalmers.se
 

Biologi och bioteknik

Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.
 

Data- och informationsteknik

På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen.
Studieexpeditionen - Data- och informationsteknik


Elektroteknik

På tentamensexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen

Fysik

På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen
Studieexpeditionen - Fysik
 

Industri- och materialvetenskap

På länken nedan ser du var och när du kan hämta din tenta efter sista granskningen
 

Kemi och kemiteknik

Vänd dig i första hand till kursens examinator för att hämta tentan.

Matematiska vetenskaper

På studieexpeditionen kan du hämta din tenta efter sista granskningen. 
 

Mikroteknik och Nanovetenskap

Vänd dig i första hand till kursens lärare för att hämta tentan.

Mekanik och maritima vetenskaper

På länken nedan ser du var och när du kan hämta din tenta efter sista granskningen.

Rymd- geo- och miljövetenskap

Tentor kan hämtas under kontorstid hos avdelningsadministratören ​för den avdelning som examinator tillhör.
 

Teknikens ekonomi och organisation

Kontakta administratören på avdelningen där examinator för kursen finns via mejl och uppge namn, personnummer, kurskod och läsperiod i mejlet. Uthämtning görs efter överenskommelse med administratören.
Studieadministration - tentamensutlämning
​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 21 mar 2022.