Tentamen

Chalmers går under höstterminen 2021 tillbaka till examination på Campus. Under tentamensperioderna i oktober kommer dock viss examination fortsatt ske på distans eller med andra examinationsformer, vilket gör att andra regler än normalt gäller vid tentamen. För aktuell information, läs mer på sidan: 
Tentamen under HT2021​

Om du har anpassad tentamen gäller följande:
Du kommer få ett mejl från oss på Tentamen med information, cirka en vecka innan tentan. I mailet framkommer var du ska tentera - lokal och vilket hus/ campus och vilka tider som gäller.

För tentamina som går på campus Johanneberg

Plats: Samhällsbyggnadshuset
Adress: Sven Hultins gata 6,
Inne i huset går du åt höger, mot hiss E och där åker du upp till plan 3.

För tentamina som går på campus Lindholmen
Plats: Lokalen ska vara anslagen på tentadagen på anslagstavlan i hus Saga
Adress: Hörselgången 4​


Förlängd tid:

Du som är beviljad förlängd tid på salsexamination stannar kvar och skriver med 50% förlängd tid.
Om tentamen är 4 timmar, stannar du kvar 2 timmar efter ordinarie tid, om det är en förmiddagstenta.
Om det är en eftermiddagstenta börjar du skriva din tenta 2 timmar före övriga kl. 12:00.

____________________________________


Examinationen innebär att du ska visa vad du lärt dig under ett moment i utbildningen. Inom högskolan används olika examin​ationsformer. Skriftlig tentamen är vanligast. Laborationer med dokumentation i form av rapporter och muntliga presentationer förekommer också. I kurs-PM informerar kursens examinator om examination, datum för ordinarie tentamen och första omtentamenstillfället, samt eventuella tillåtna hjälpmedel vid tentamen.

Godkända miniräknare vid tentamen

Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen, de är angivna i kurs-PM och tentamenstesen.  Om examinator anger Chalmers-godkänd miniräknare som hjälpmedel gäller följande modeller:

 Casio FX-82

    Sharp EL-W531

  Texas TI-30

Anonyma tentor

Studentkårerna i Sverige har drivit frågan om anonyma tentor för att minimera att lärare påverkas av att veta vems tentamen som rättas. Studenten ska veta att hen bedöms efter prestation och att bedömningen inte påverkas av exempelvis närvaro, härkomst eller kön. Det är endast under rättning som anonymiteten kan upprätthållas. Är läraren närvarande på tentamen för att svara på frågor eller vid granskningen av rättningen kan anonymiteten inte upprätthållas. En muntlig examination eller en projektredovisning kan inte heller vara anonym.

Obligatorisk anmälan till tentamen 

För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. När du anmäler dig skapas en tentamenskod som du tar med till tentamenstillfället, tillsammans med giltig legitimation. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad. Du skriver namn, personnummer och namnteckning på omslaget. Därefter kontrollerar vakten uppgifterna mot din legitimation.

Projektkurser "Ges av inst"

Projektkurser har ofta andra tentamensdatum. I kursplanen beskrivs det med "Ges av inst". Kontakta institutionen som ger kursen för att anmäla dig till tentan och mer information. När institutionen ansvarar för tentan gäller samma ordningsregler som för övriga tentor.

Chalmers föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination hittar du på länken nedan.

Styrdokument för grundutbildning

Frågor om tentamen

tentamen.stodet@chalmers.se

 

Johanneberg, tel. 031-772 3703, 031-772 8888

 

Lindholmen, tel 031-772 1935

Öppet: måndag-fredag: kl. 9.00 -14.30, lunchstängt: kl. 11.30-12.30.

​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 21 sep 2021.