Tentamen

Inom högskolan används olika examinationsformer. Skriftlig tentamen är vanligast, men tentamen kan också vara muntlig. Examinator har ansvar för genomförandet av tentamen. Om inga studenter är anmälda till tentamen ställs den in.

Du måste alltid ha med giltig legitimation samt vara anmäld till de tentor som är datumsatta i Studentportalen. I annat fall får du inte lov att skriva tentamen.

I kurs-PM
informerar examinator om kursens examination:

  • Examinationsform.
  • Datum för ordinarie tentamina, liksom för första omtentamenstillfället.
  • Vilka hjälpmedel som accepteras vid tentamen.

I speciella fall:

  • I kurser som bedrivs som projekt behövs ett flexibelt tentamensdatum. I program- och kursplanen beskrivs det med "Ges av inst" och då ansvarar institutionen för tentamens genomförande. Då kan du inte anmäla dig via tjänsten Tentamen anmälan/avanmälan. Kontakta institutionen som ger kursen för mer information.
  • När institutionen ansvarar för tentamens genomförande gäller samma ordningsregler som för övriga tentamina, se Föreskrifter för examination nedan.
  • Vid muntliga tentamina är det önskvärt att medbedömare finns
  • I de fall godkänd miniräknare tillåts accepteras  följande tre räknare:
    Casio FX-82..., Texas TI-30... samt Sharp EL-W531...

Föreskrifter för examination

Frågor om tentamen

tentamen.stodet@chalmers.se
Tentamensadministrationen, Johanneberg, tel. 031-772 5961, 031-772 8888

Tentamensadministrationen, Lindholmen, tel 031-772 1935
Öppet måndag - fredag: kl. 9.00 - 14.30, lunchstängt: kl. 11.30 - 12.30.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 11 sep 2017