Tentamen

Examinationen innebär att du ska visa vad du lärt dig under ett moment i utbildningen. Inom högskolan används olika examin​ationsformer. Skriftlig tentamen är vanligast. Laborationer med dokumentation i form av rapporter och muntliga presentationer förekommer också. I kurs-PM informerar kursens examinator om examination, datum för ordinarie tentamen och första omtentamenstillfället, samt eventuella tillåtna hjälpmedel vid tentamen.​Godkända miniräknare vid tentamen

Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen, de är angivna i kurs-PM och tentamenstesen. Om examinator anger Chalmers-godkänd miniräknare som hjälpmedel gäller följande modeller:

  • Casio FX-82
  • Sharp EL-W531
  • Texas TI-30

Anonyma tentor

Studentkårerna i Sverige har drivit frågan om anonyma tentor för att minimera att lärare påverkas av att veta vems tentamen som rättas. Studenten ska veta att hen bedöms efter prestation och att bedömningen inte påverkas av exempelvis närvaro, härkomst eller kön. Det är endast under rättning som anonymiteten kan upprätthållas. Är läraren närvarande på tentamen för att svara på frågor eller vid granskningen av rättningen kan anonymiteten inte upprätthållas. En muntlig examination eller en projektredovisning kan inte heller vara anonym.

Obligatorisk anmälan till tentamen 

För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. När du anmäler dig skapas en tentamenskod som du tar med till tentamenstillfället, tillsammans med giltig legitimation. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad. Du skriver namn, personnummer och namnteckning på omslaget. Därefter kontrollerar vakten uppgifterna mot din legitimation.

Projektkurser "Ges av inst"

Projektkurser har ofta andra tentamensdatum. I kursplanen beskrivs det med "Ges av inst". Kontakta den institutionen som ger kursen för att anmäla dig till tentan och mer information. När institutionen ansvarar för tentan gäller samma ordningsregler som för övriga tentor.

Chalmers föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination hittar du på länken nedan.

Styrdokument för grundutbildning

Har du frågor om tentamen? Välkommen att kontakta oss.
tentamen.stodet@chalmers.se

Telefontid: måndag-fredag: kl. 9.00 -14.30
Lunchstängt: kl. 12.00-13.00.
​​

Johanneberg

tel. 031-772 1935

Lindholmen
​​​​​​​​​​tel. 031-772 4023​ 
tel. 031-772 1935

Sidansvarig Publicerad: ti 24 maj 2022.