Tentamen, anmälan/avanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och kan göras senast två veckor innan tentamensperioden börjar. Glöm inte att avanmäla dig om du inte kan tentera, senast fyra kalenderdagar före tentamensdatum.

Datum och tider för läsåret visar när tentamensanmälan är öppen.
Logga in för att använda tjänsten

Publicerad: to 08 apr 2010. Ändrad: ti 09 maj 2017