Tentamen, anmälan/avanmälan

Anmälan till salstentamen är obligatorisk och kan göras fram till ca två veckor innan tentamensperioden börjar (se exakta datum i tjänst Datum och tider för läsåret). Glöm inte att avanmäla dig från ett anmält tillfälle om du inte avser att tentera. Avanmälan kan göras fram till fyra kalenderdagar innan tentamensdatum.
Du måste logga in för att använda tjänsten

Publicerad: to 08 apr 2010. Ändrad: ti 01 mar 2016