Undvik tentafusk - råd från studerandeombuden

Ökat antal fuskanmälningar i samband med online-tentamen

I samband med att Chalmers övergick till online-tentamen har antalet anmälda misstankar om fusk vid tentorna ökat kraftigt. Anmälningarna handlar framförallt om att flera studenters tentamenssvar har varit väldigt lika varandra. När en lärare upptäcker att flera studenter har väldigt lika tentamenssvar, eller att det finns någon annan grund för att misstänka fusk, är det hens plikt att anmäla detta. När anmälan utreds får studenterna kommentera vad som hänt, till exempel vad likheterna beror på. I slutändan avgör disciplinnämnden om studenterna har fuskat eller inte. 

I samband med covid-19-pandemin är alla hjälpmedel är tillåtna under online-tentamen. Det innebär dock inte att en student får kopiera text eller figurer ur andra källor rätt av. Man får inte plagiera men man får använda informationen man hittat. Plagiering är ytterligare en orsak till att antalet anmälningar till disciplinnämnden har ökat.

Chalmers st​uderandeombud ​​har tillsammans med högskolan tagit fram den här informationen så att du kan agera på bästa sätt när du skriver din tentamen. 

Stora konsekvenser för studenter

En student som fälls för fusk av disciplinnämnden blir normalt sett avstängd från Chalmers undervisning, examination och webbresurser under en period om sex veckor som alltid inkluderar en tentamensperiod. Studenten förlorar därmed i princip en hel läsperiod och blir av med CSN-medel under minst sex veckor. 

Oavsett om en student fälls i disciplinnämnden eller inte är det både psykiskt och känslomässigt påfrestande att vara anmäld till disciplinnämnden och utredas för att eventuellt ha fuskat. 

Vad är viktigt att tänka när du tentar online och alla hjälpmedel är tillåtna?

Här är några råd för att det ska bli tydligt att du har skrivit dina svar själv och att du inte samarbetat eller plagierat:

  1. Studera inför tentan på samma sätt som du skulle gjort om den gått i en tentasal utan hjälpmedel; lär dig kursinnehållet och räkna inte med att du hinner hitta svar på nätet under själva tentamenstiden.
  2. Läs alla anvisningar noggrant inför tentan och studera instruktionerna på tesens omslagssida när tentamen börjar.
  3. Stäng av alla sociala medier under tentatiden. 
  4. Även om du själv lämnat in tidigt: vänta med att skicka meddelanden till kursare till tentatiden är över. 
  5. Sitt avskilt från andra studenter så att ni inte råkar prata med varandra.
  6. Det är bra att plugga ihop, men om du och dina studiekamrater har gemensamma anteckningar ska du låta bli att använda dem rätt av i dina svar på tentamensfrågorna. Skriv  istället lösningarna och svaren på ditt eget sätt. Det gör att det blir tydligt att du själv har den kunskap som efterfrågas. 
  7. Använd inte gemensamma dokument som google docs under tentan. Om du redigerar dokumentet och någon använder det du skrivit blir slutsatsen att ni båda har samarbetat, även om det är av misstag som texten delats. Spara istället dokument som du tror att du behöver lokalt innan tentan startar. 
  8. Om du använder information du hittat på nätet eller i kurslitteraturen (dvs i tillåtna hjälpmedel) är det bra att hänvisa till källorna. I många kurser är detta ett krav. Tolka informationen och uttryck din kunskap med egna ord. Du måste visa att du själv förstår vad du skriver. 
  9. Om du är osäker på vad som gäller i din kurs, fråga den ansvarige läraren. 

Mer information om alla regler som gäller under kurser och tentor kan du hitta på studentportalens sidor om styrdokument för grundutbildning​ och disciplinnämnden​.

Sidansvarig Publicerad: fr 16 okt 2020.