Tentamen under HT2021

Enligt rektors beslut (C 2021-1394​om Chalmers verksamhet återgår Chalmers till examination enligt föreskriven kursplan från och med terminsstarten. 
Beslutet gäller mellan den 30 augusti 2021 och 16 januari 2022 och innebär att Chalmers går tillbaka till att i huvudsak ha tentamen på campus. I vissa kurser kommer det även fortsättningsvis att vara andra examinationsformer eller zoom-övervakad tentamen på distans. 

OBS!
Chalmers följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, vilket även gäller vid salstentamen på campus:
 • Stanna hemma du har några som helst förkylningssymptom.
 • Var noga med att hålla avstånd.
 • Tvätta händerna/använd handsprit.
​Handsprit kommer finnas tillgängligt i salen. Det är tillåtet att ta med och ha på sig ett eget munskydd vid tentamen. Student med förkylningssymptom kan komma att avvisas från att tentera.


Följande gäller för tentor mellan 30 augusti 2021 – 16 januari 2022:

 • Plussning vid salstentor tillåts igen från oktoberperioden, men bara under förutsättning att examinationsformen inte har ändrats.
 • Examinator har möjlighet att korta ner tentamenstiden för digitala tentor som genomförs på distans. 
 • Examinationen är inte anonym för tentor som genomförs på distans. I de fall tentor ges på campus som salstenta gäller ordinarie föreskrift och studenten är anonym i förhållande till examinator.
 • Alla hjälpmedel är tillåtna vid tentamen på distans. (Kom ihåg att samarbete aldrig är tillåtet).
  I de fall tentor ges på campus som salstenta gäller istället ordinarie föreskrift och examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas.
 • Dubbeltentamen är inte möjlig om någon av tentorna ges på distans.​​
 • Inga andra högskolors tentor kan skrivas på Chalmers. 
 • Studenter som behöver stöd i genomförandet av distanstentamen på grund av avsaknad av rätt tekniska förutsättningar ska få det. Kontakta examinator för diskussion. ​
 • Alla  digitala examinationer ska vara betygsdifferentierad mellan nivåerna U, 3, 4, 5 om så är specificerat i kursplanen och testa samtliga lärandemål som skulle ha testats vid ordinarie examination.
 • Obligatorisk tentamensanmälan gäller. Se Datum och tider för läsåret för aktuella datum. 

Studenter med anpassning av tentamen

Studenter med Nais-besked har möjlighet att tentera med förlängd tid eller få annan anpassning av examinationen. Studenter med förlängd tentamenstid på grund av funktionsvariation behöver inte anmäla detta i förväg. Se länken nedan för mer information. 

Information till studenter med särskilda behov​

​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.