Skanning av tentamina


​Chalmers ambition är att öka digitaliseringen av utbildningen. En del av detta är att skanna alla tentor som utförs enligt traditionellt sätt, det vill säga salstentamen som skrivs med papper och penna. Sedan maj 2019 skannas alla tentor på campus Lindholmen. 


Tentamenstillfället fungerar på samma sätt som tidigare, men istället för att hämta ut en fysisk tenta får du den rättad och klar på den e-postadress du har registrerat i Ladok.

Följande rutiner gäller på tentamenstillfället

  • Innan tentamen – Anmälan sker som tidigare via Ladok. Om du väljer att inte tentera, glöm inte att avanmäla dig innan tentamensdagen.
  • Incheckning - Sker hos tentamensvakten vid inpassering i tentamenslokalen. Ha ID-handling och kårkort redo. Du tilldelas en sittplats, platserna är numrerade. 
  • På din plats - Finns ett förtryckt försättsblad med din anonyma kod, svarsblad, och ditt platsnummer. 
  • Toalettbesök – Du behöver bara visa ditt platsnummer för tentamensvakten.
  • Utcheckning - Sker hos tentamensvakten, fyll i antal blad och antal inlämnade uppgifter på försättsbladet samt fyll i anonym kod på varje svarsblad, innan du går fram och checkar ut. Undvik att skriva något utöver vad som har nämnts på försättsbladet, detta kan leda till fel i skanning.

Efter tentamen

Efter att examinatorn har rättat din tenta skannas den och du får din rättade tenta på den e-postadress du har registrerat i Ladok.

Nytt försättsblad 

Ett nytt försättsblad har tagits fram för att underlätta skanningen. Det nya försättsbladet är helt anonymt och tentamensenheten förtrycker dessa innan tentamen. Fyll i antal svarsblad och antal inlämnade uppgifter på försättsbladet, se de blå pilarna på försättsbladet. Undvik att skriva något utöver vad som har nämnts på försättsbladet, det kan leda till fel i skanningen.​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.