Särskilda behov vid tentamen

Förlängd tid vid tentamen

Det kan finnas flera skäl till att man behöver anpassningar vid tentamen. Vi försöker i möjligaste mån underlätta för ​dig som behöver anpassningar. Studenter med Nais-besked som beviljats förlängd tid av Funka har möjlighet att tentera med 50 % förlängd tid eller få annat stöd under tentamen.

Registrera dig och ansök i Nais

Till att börja med behöver du registrera dig och ansöka i Nais.

Anpassningar vid tentamen - du behöver ett giltigt nais-besked

Studenter som har ett giltigt Nais-besked med beviljad tentamenanpassning behöver inte längre göra en separat anmälan om anpassad tentamen till tentamensadministrationen/examinatorn. 

  • Du ansvarar själv för att att ditt Nais-besked är giltigt. 
  • Logga in i www.nais.uhr.se och se vilket datum som gäller på ditt Nais-besked. Har beskedet ett sista giltighetsdatum som ligger nära i tid, skicka ett mail till funka@chalmers.se​ 
  • Har beskedet gått ut, måste en ansökan göras på nytt. 
  • Ska inte delar av det beviljade stödet användas på tentan, meddela tentamen.stodet@chalmers.se​​
  • Kom ihåg att du också måste vara anmäld till tentorna du ska skriva. 
Tentander med förlängd tid kan inte dubbeltentera.

Studenter vid Göteborgs universitet behöver: 

  • Naisbrev från samordnare. 
  • Ansöka om anpassad stöd från sin institution, ansökan beviljas under hela studietiden. 
  • Skicka ett mejl till tentamensadministrationen 10 dagar i förväg och meddela sin anpassning inför varje tenta.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 17 dec 2020.