Särskilda behov vid tentamen

Det kan finnas flera skäl till att man behöver anpassningar vid tentamen. Vi försöker i möjligaste mån underlätta för dig som behöver anpassningar.

Registrera dig och ansök i Nais

Till att börja med behöver du registrera dig och ansöka i Nais.
Nais


Tänk på att du alltid ska kontakta din examinator om du rekommenderats särskilt pedagogiskt stöd via Funka och visa upp det besked du erhållit i NAIS. Examinator beslutar om vilka rekommenderade stöd som är möjliga att genomföra i undervisning och examinationer, i relation till kursplan och övriga kurskrav.

Du får därefter ett uppdaterat intyg. Har du frågor om Nais kontaktar du Chalmers Funka-samordnare: funka@chalmers.se

Anpassningar vid tentamen

För att få anpassningar ska du skicka en anmälan till tentamen.stodet@chalmers.se minst 10 arbetsdagar före tentamensperiodens start. Du måste vara anmäld till tentorna du ska skriva. I anmälan ska du uppge:

  • tentamensdatum
  • Tentakod
  • kurskod
  • ämne
  • vilka stödåtgärder du har intyg på att du behöver.

Det är viktigt att du kontaktar berörd lärare före tentan. Har du exempelvis frågor under tentan, är det bra om läraren vet var du är. Tentander med särskilda behov sitter i ett eget rum med en vakt. Tentander med förlängd tid kan inte dubbeltentera.

Studenter vid gemensamma institutioner

För studenter vid gemensamma institutioner med Göteborgs universitet gäller samma förutsättningar. Med den skillnaden att intyg om förlängd tid utfärdas av institutionenstudierektor eller studievägledare. Du anmäler dig på samma sätt som ovan.

Publicerad: fr 01 feb 2019.