Särskilda behov vid tentamen

Anpassningar vid tentamen - du behöver ett giltigt Nais-besked

För att beviljas anpassning på salstentamen behöver du ha ett giltigt Nais-besked. Har du inte ett giltigt Nais besked minst tio arbetsdagar innan tentamensperioden startar kan Chalmers inte bevilja anpassad salstentamen. Tänk på att ansöka om ett Nais-besked i god tid innan tentamensperiodens start - Funka har väntetider under terminsstart.

Registrera dig och ansök i Nais

I länken nedan kan du göra din ansökan.

Du som har ett giltigt Nais-besked med beviljad tentamenanpassning behöver inte göra en separat anmälan om anpassad tentamen till tentamensadministrationen/examinatorn, med undantag för hemtentor och duggor – läs mer under ”Förlängd tid och särskilt stöd vid tentamen”.​

 • Du ansvarar själv för att ditt Nais-besked är giltigt. 
 • Logga in i www.nais.uhr.se och se vilket datum som gäller på ditt Nais-besked. Har beskedet ett sista giltighetsdatum som ligger nära i tid, skicka ett mail till funka@chalmers.se​ 
 • Har datumet på ditt besked gått ut, måste du göra en ny ansökan. 
 • Om inte alla delar av det beviljade stödet ska användas på tentan, meddela tentamen.stodet@chalmers.se​​
 • Kom ihåg att du också måste vara anmäld till tentorna som du ska skriva. 

Om du har anpassad tentamen gäller följande

Det är inte synligt i Ladok om du har en anpassning, men tentamensadministrationen vet om det. Du kommer att få ett mejl av dem cirka fyra dagar innan din tenta. I mejlet finns det information om vart du ska ta vägen och vilken tid du ska vara på plats. Tala om för din examinator var du kommer sitta. När du väl är på plats har tentavakterna information om vilket stöd du behöver och hjälper dig tillrätta. 

För tentamina som går på campus Johanneberg

Tidigare har studenter med anpassade tentamina hänvisats bara till Samhällsbyggnadshuset, men nu används också lokaler i Maskin-huset. Normalt sett hänvisas Funka-studenter till samma byggnad som ordinarie tentamen går, men exakt lokal kan du hitta i mejlet från tentamensadministrationen inför varje tenta. Om du är osäker på var du ska gå kan du alltid vända dig till tentamensexpeditionen i respektive byggnad. 

Plats: Samhällsbyggnadshuset, SB2
Adress: Sven Hultins gata 6,
Tentamensexpeditionen: Inne i huset går du åt höger från huvudentrén, mot hiss E och där åker du upp till plan 3.

Plats: M-huset
Adress: Hörsalsvägen 7A
Tentamensexpeditionen: På entréplan, gå rakt fram mot grupprummet Omega, håll till höger och passera Café Bulten. Expeditionen ligger rakt fram bakom glasdörrarna.

För tentamina som går på campus Lindholmen

Plats: Hus Saga - lokalen ska vara anslagen på tentadagen på anslagstavlan
Adress: Hörselgången 4
Tentamensexpeditionen: Ligger i hus Saga på entréplan


Förlängd tid och särskilt stöd vid tentamen

Det kan finnas flera skäl till att man behöver anpassningar vid tentamen. Vi försöker i möjligaste mån underlätta för dig som behöver anpassningar. Studenter med Nais-besked som beviljats förlängd tid av Funka har möjlighet att tentera med 50 procents förlängd tid eller få annat stöd under tentamen. 

 • Studenter med förlängd tentamenstid på grund av funktionsvariation som har ett giltigt Nais-besked behöver inte anmäla detta i förväg. Studenten kommer automatiskt få förlängd tid vid så väl salstentamen eller digital tentamen på distans. 
 • Nais-beslutet innefattar dock inte hemtentamen eller dugga. Vid en hemtentamen eller en dugga måste student kontakta sin examinator för att fråga om möjlighet till anpassning.  
 • Studenten bör kontakta examinator senast tio dagar innan examinationen. Studenten ska kunna uppvisa ett giltigt Nais-besked innan beslut om anpassning kan fattas.
 • Du som är beviljad förlängd tid på salsexamination stannar kvar och skriver med 50 procents förlängd tid. Om tentamen är fyra timmar, stannar du kvar två timmar efter ordinarie tid, om det är en förmiddagstenta. Om det är en eftermiddagstenta börjar du skriva din tenta två timmar före övriga med start klockan 12.00. Tentander med förlängd tid kan inte dubbeltentera. 

Studenter vid Göteborgs universitet behöver: 

 • Naisbrev från samordnare. 
 • Ansöka om anpassat stöd från sin institution, ansökan beviljas under hela studietiden. 
 • Skicka ett mejl till tentamensadministrationen tio dagar i förväg och meddela sin anpassning inför varje tenta.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 25 maj 2022.