Dubbeltentera

Det händer att studenter har två tentor på samma dag och tid. Då ska examinator (motsvarande) godkänna flytt av den ena tentan till för- eller eftermiddagen. När examinator godkänt ändringen skickas e-post till tentamensadministrationen, där datum, kurskoder samt i vilken ordning tentorna ska skrivas anges. Anmälan måste göras senast 10 arbetsdagar innan tentamensperiodens start.
 
Kontakta tentamensadministrationen tentamen.stodet@chalmers.se.
 

Allmäna regler

  • Dubbeltentamen kan endast ske vid två olika tentamenspass under samma dag. 
  • För att få skriva dubbeltentamen måste annan tentamensverksamhet vara bokad på båda passen
  • Om en av tentorna omfattar 5 timmar, försök att lägga den på förmiddagen, eftersom endast 4-timmars tentor går på eftermiddagarna.
  • Du måste vara anmäld till båda tentorna i Studentportalen.  
  

På tentamensdagen

För tentor på Johanneberg anmäler du dig på hänvisad tentamensexpeditionen senast 15 minuter innan tentamen börjar, du får då veta vilken sal du ska gå till. Anmäl till vakten att du är dubbeltentand.
För tentor på Lindholmen anslås salen vid huvudentrén till hus Saga. Anmäl till vakten att du är dubbeltentand. 

När du skrivit färdigt tentan måste du stanna i salen tills tentamenstiden är slut. Du får lämna in tentan tidigare om du är färdig, men får inte lämna salen. När du lämnat in tentan får du ta fram material till nästa tentamen och läsa på.

När tentatiden är slut får du ta paus, under uppsikt av vakten. Mikrovågsugn finns att värma mat i. Du måste vara med vakten hela pausen. Efter pausen går du tillbaka med vakten till salen och skriver nästa tenta.

 

 
 

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 08 sep 2017