Dubbeltentera

Har du två tentor på samma dag och tid? En tenta kan flyttas till för- eller eftermiddagen om en annan tenta är planerad samtidigt och examinator godkänner det. När examinator godkänt ändringen skickas ett mejl till tentamensadministrationen, där datum, kurskoder samt i vilken ordning tentorna ska skrivas anges, senast 10 arbetsdagar innan tentamensperiodens start. 

Kontakta tentamensadministrationen tentamen.stodet@chalmers.se

Allmänna regler om dubbeltentamen

  • Dubbeltentamen kan endast ske vid två olika tentamenspass samma dag. 
  • För att få skriva dubbeltentamen måste annan tentamensverksamhet vara bokad samtidigt.
  • Omfattar en av tentorna 5 timmar, försök att lägga den på förmiddagen, eftersom 4-timmars tentor går på eftermiddagen.
  • Du måste vara anmäld till båda tentorna.

På tentamensdagen

För tentor på Johanneberg anmäler du dig på tentamensexpeditionen senast 15 minuter innan tentamen börjar, du får då veta vilken sal du ska gå till. Anmäl till vakten att du är dubbeltentand.
För tentor på Lindholmen anslås salen vid huvudentrén till hus Saga. Anmäl till vakten att du är dubbeltentand. 

När du skrivit färdigt tentan måste du stanna i salen tills tiden är slut. Du får lämna in tentan tidigare, men får inte lämna salen. När du lämnat in tentan får du ta fram material till nästa tenta och läsa på.

När tentatiden är slut får du ta paus, under uppsikt av vakten. Mikrovågsugn finns att värma mat i. Du måste vara med vakten hela pausen. Efter pausen skriver du nästa tenta.
​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.