Dubbeltentera

Har du två tentor på samma dag och tid? En tenta kan flyttas till för- eller eftermiddagen om en annan tenta är planerad samtidigt och examinator godkänner det. När examinator godkänt ändringen ska ett mejl skickas till tentamensadministrationen, där datum, kurskoder samt i vilken ordning tentorna ska skrivas anges senast 10 arbetsdagar innan tentamensperiodens start. Godkännande från examinator ska också bifogas.

Kontakta tentamensadministrationen tentamen.stodet@chalmers.se

Allmänna regler om dubbeltentamen

  • Dubbeltentamen kan endast ske vid två olika tentamenspass samma dag. 
  • För att få skriva dubbeltentamen måste annan tentamensverksamhet vara bokad samtidigt.
  • Omfattar en av tentorna 5 timmar, försök att lägga den på förmiddagen, eftersom 4-timmars tentor går på eftermiddagen.
  • Du måste vara anmäld till båda tentorna.

På tentamensdagen

Du kommer få ett mejl från tentamensadministrationen med information om lokal och tid ca. 4 dagar före tentamensdagen. Du kommer antingen bli placerad i den ordinarie tentasalen där du måste sitta hela skrivtiden och sedan eskorteras och vaktas under lunchrasten av en tentavakt, eller så blir du placerad i ett eget grupprum där du skriver båda tentorna. 

För tentor på Johanneberg anmäler du dig på tentamensexpeditionen senast 15 minuter innan tentamen börjar, du får då veta vilken sal eller rum du ska gå till. 

För tentor på Lindholmen anslås salen vid huvudentrén till hus Saga. Anmäl till vakten att du är dubbeltentand. 

När du skrivit färdigt tentan måste du stanna i salen tills tiden är slut. Du får lämna in tentan tidigare, men får inte lämna salen. När du lämnat in tentan får du ta fram material till nästa tenta och läsa på.

När tentatiden är slut får du ta paus, under uppsikt av vakten. Tänk på att ta med egen lunch. Mellan tentorna får ingen kommunikation ske med andra studenter, och du får inte använda mobilen. Efter pausen skriver du nästa tenta.

​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 09 mar 2022.