Distanstentamen

Riktlinjer för tentamen på distans

Om synnerliga skäl finns kan du få tentera på distans i Sverige eller utomlands. Tentamen på distans kan endast ske på lärosäte. I undantagsfall får tentamen ske på annan plats om motsvarande former för tentamen kan erbjudas.
  • Examinator beslutar om tentamen får ske på annat lärosäte.
  • Examinator ska försäkra sig om att en kontaktperson finns vid lärosätet och att lärosätet ordnar en tentamensvakt och eventuell särskild tentamensdator under samma tid (upp till en timma senare) som tentamenstillfället på Chalmers.
  • Examinator skickar tentamenstes via e-post eller med rekommenderat brev till kontaktpersonen och bifogar Chalmers dokument "Lathund för tentamensvakt"
  • Examinator och kontaktpersonen ska komma överens om hur resultatet meddelas examinator.
  • Studenten betalar eventuell servicekostnad på lärosätet.

Publicerad: on 16 jan 2013. Ändrad: ti 23 okt 2018