Tentamen vid annan högskola

​För Chalmersstudenter som vill skriva tentamen på en annan högskola, gäller följande:

Om synnerliga skäl finns kan du få skriva tentamen på ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

 • Examinator beslutar om tentamen får ske på annat lärosäte. 
 • Tentamen ska ges på samma tid (samtidigt) som den ges på Chalmers.
 • Examinator ska försäkra sig om att en kontaktperson finns vid lärosätet och att lärosätet ordnar en tentamensvakt och eventuell särskild tentamensdator under samma tid (upp till en timma senare) som tentamenstillfället på Chalmers.
 • Examinator skickar tentamenstes via e-post eller med rekommenderat brev till kontaktpersonen och bifogar Chalmers dokument "Lathund för tentamensvakt"
 • Examinator och kontaktpersonen ska komma överens om hur resultatet meddelas examinator.
 • All kontakt mellan lärosäten och hantering av tentamen sköter institutionen i dessa fall, inte tentamensadministrationen.
 • Studenten betalar eventuell servicekostnad på lärosätet. 

För studenter från andra högskolor som vill skriva tentamen på Chalmers gäller följande:

 • Tentanden måste följa Chalmers tentamenstider som normalt börjar kl. 08.30 respektive kl. 14.00.
 • Chalmers måste ha planerade tentamina det önskade datumet och tiden.
 • En komplett anmälan ska ha kommit in senast 10 arbetsdagar före tentamensdatumet. Följande uppgifter skickas till tentamen.stodet@chalmers.se
  1. Namn
  2. Telefonnummer och mejladress
  3. Högskola / universitet
  4. Kurs / ämne / skrivtid
  5. Kontaktpersonens namn och telefonnummer
Tentanden anmäler sig på tentamensexpeditionen i angivet hus strax innan tentamen börjar den aktuella dagen för att få veta i vilken sal tentan skrivs. Tentanden debiteras inte för denna service.
Tentamenstesen ska ha kommit till tentamensadministrationen senast två arbetsdagar före aktuellt tentamensdatum via post eller e-post. Avanmäl dig till tentamen.stodet@chalmers.se i god tid, om du inte tänker skriva tentan.

Tentamen ombord på fartyg under praktik

Du som har fartygsförlagd utbildning (praktik) kan under vissa förhållanden tentera ombord, eller på annan ort, under den fartygsförlagda utbildningen. Du ansöker på någon av blanketterna nedan. Har du frågor om tentamen under fartygsförlagd utbildning, kontakta Studieexpeditionen på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, studentadm.m2@chalmers.se


​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 30 sep 2021.