Antal tentamenstillfällen

Under perioden med distanstentamen på grund av coronapandemin gäller andra regler kring tentamen än normalt.  För aktuelll information se sidan: Tentamen under covid-19-pandemin​

För varje obligatorisk kurs anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa tentamenstillfällen ska infalla i augustiperioden. För en kurs som utgår ur utbildningen ska minst fyra omtentamenstillfällen ges, jämnt fördelade under två år efter det läsår kursen givits för sista gången. För en kurs som är valbar eller obligatoriskt valbar ska minst ett omtentamenstillfälle erbjudas. En student kan tentera obegränsat antal tillfällen så länge kursen ges.


Sök kommande tentamensdatum​​​​

Publicerad: fr 28 aug 2020.