Antal tentamenstillfällen

För kurs som är obligatorisk, valbar eller obligatoriskt valbar i någon programplan, anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa tentamenstillfällen ska infalla i augustiperioden. För en kurs som utgår ur utbildningen ska minst fyra omtentamenstillfällen ges, jämnt fördelade under två år efter det läsår kursen givits för sista gången. För en kurs som är valbar eller obligatoriskt valbar ska minst ett omtentamenstillfälle erbjudas. En student kan tentera obegränsat antal tillfällen så länge kursen ges.


Sök kommande tentamensdatum​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.