Antal tentamenstillfällen

Chalmers går under höstterminen 2021 tillbaka till examination på campus. Under tentamensperioderna i oktober kommer dock viss examination fortsatt ske på distans eller med andra examinationsformer, vilket gör att andra regler än normalt gäller vid tentamen. För aktuell information, läs mer på sidan
Tentamen under HT2021

För kurs som är obligatorisk, valbar eller obligatoriskt valbar i någon programplan, anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa tentamenstillfällen ska infalla i augustiperioden. För en kurs som utgår ur utbildningen ska minst fyra omtentamenstillfällen ges, jämnt fördelade under två år efter det läsår kursen givits för sista gången. För en kurs som är valbar eller obligatoriskt valbar ska minst ett omtentamenstillfälle erbjudas. En student kan tentera obegränsat antal tillfällen så länge kursen ges.


Sök kommande tentamensdatum​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 30 sep 2021.