Styrdokument för grundutbildning
Chalmers studenter omfattas av rättigheter och regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information.
Chalmers är en stiftelse och högskolans verksamhet drivs som ett helägt aktiebolag, Chalmers tekniska högskola AB. Chalmers högsta beslutande organ är högskolans styrelse, som slutligt avgör frågor om förhållandet mellan studenten och högskolan. Chalmers styrelse har för grundutbildningen fastställt en Arbetsordning och en Disciplinstadga. Styrelsen beslutar också om vilka utbildningar som Chalmers ska erbjuda. Rektor beslutar om de regler som omfattar grundutbildningen och dig som student.
 
I Sverige tillämpas offentlighetsprincipen, som innebär att allmänheten och massmedierna kan ha insyn i Chalmers verksamhet och har rätt att ta del av allmänna handlingar. 

Styrdokument för grundutbildningen

Antagningsordning ​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 17 aug 2022.