Vill du bli SI-ledare?

Foto på studentgrupp med SI-ledare
Behöver ditt program nya SI-ledare skickar metodhandledarna ett mail i februari med information. Du kan hela året anmäla ditt intresse för att bli SI-ledare genom att skicka intresseanmälan, namn och personnummer till studievägledaren på ditt program. Vi hör av oss när rekryteringsprocessen startar. Du ansöker genom att skriva en ansökan och svara på några frågor. Med detta som grund görs ett urval och du kan därefter bli kallad på intervju. Urvalet grundar sig delvis på hur du klarat dina studier. Du måste ha deltagit i SI och klarat kursen du ska vara SI-ledare i. Erfarenhet av ledarskap är en fördel. Intresse för att jobba med människor är ett måste.
Som SI-ledare ska du vara kommunikativ, kunna ta ledarrollen men även kunna stå tillbaka och vara inlyssnande och lyhörd. Reflektera över om detta stämmer in på dig. I månadsskiftet mars-april får du veta om du blir erbjuden SI-ledarjobbet. Om du tackar ja kallas du till utbildningen. 

Utbildning för SI-ledare

Utbildningen innehåller både teori och övningar. Studenter från olika program träffas för att pröva på rollen som SI-ledare. Utbildningen brukar ges på kvällstid varje vårtermin och omfattar tre tillfällen. Efter utbildning kan du arbeta som SI-ledare nästa läsår. Du måste närvara vid samtliga utbildningstillfällen.​

Fördelar med att vara SI-ledare

  • Ger dig nyttig erfarenhet inför framtida yrkesliv.
  • Du får en ledarskapsutbildning.
  • Efter avslutat uppdrag får du ett intyg att komplettera ditt CV med.
  • Metodhandledarna ställer gärna upp som referenspersoner när du söker arbete.
  • Arbetet som SI-ledare innebär ofta en personlig utveckling.
  • Du fördjupar dina ämneskunskaper i kursen.
  • Arvode utgår med 130 kr/timme.
Hör gärna av dig om du har frågor, se ”kontakt"

Röster från tidigare SI-ledare

”Jag har lärt mig att inspirera andra, förklara på olika sätt, vägleda fram till svaret på uppgifter och förhålla mig till olika personligheter när jag förklarar - olika personer lär på olika sätt. Det är även positivt att repetera kursen, jag har fått en djupare förståelse för kursinnehållet.”
SI-ledare, Kemiteknik
 
”Det positiva med att vara SI-ledare är studenternas bemötande och uppskattning av SI-passen. Rollen som SI-ledare ger mig också erfarenhet och personlig utveckling.”
SI-ledare, Informationsteknik
 
”Det är mycket som är roligt i arbetet som SI-ledare. Jag får tillfälle att utmana mig själv och förstå kursinnehållet bättre än jag gjorde innan.”
SI-ledare, Datateknik
 
”Framförallt har det varit roligt och man måste inte känna press att man ska kunna allt till 100 procent eftersom SI-träffarna handlar om diskussion.”
SI-ledare, Automation och mekatronik

Sidansvarig Publicerad: to 28 mar 2019.