Vad är SI?

SI står för Supplemental Instruction - eller Samverkansinlärning

SI är, som framgår av det engelska namnet, ett komplement till ordinarie undervisning i en kurs. SI kan framförallt ses som ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är drivkrafter med tonvikt på ett självstyrt och kollektivt lärande. Tanken med SI är att förstärka inlärningen av ett ämne genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. De flesta program på grundnivå har SI i inledande kurser eller i kurser som upplevs svåra.

Hur går ett SI-pass till?

Mindre studentgrupper leds av SI-ledare (studenter från högre årskurser). Under passen diskuteras föreläsningarnas innehåll och studenterna får hjälp att hitta metoder för att ta itu med kursmaterialet på ett bra sätt. Samtidigt är SI-passet ett tillfälle att lösa kursens uppgifter. SI-passen utgår från studenternas behov, är öppna för alla som läser kursen och frivilliga att delta i.

Syftet med SI är att:

  • Förbättra studieresultaten
  • Ge strategier och studieteknik för att klara studierna på ett bättre sätt
  • Bidra till effektiv tidsanvändning
  • Främja samarbete i grupp
  • Utveckla förmåga till kritisk granskning
Läs mer om Supplemental Instruction Nationellt centrum för Supplemental Instruction

Sidansvarig Publicerad: on 04 nov 2020.