Metodhandledning

Foto på studentgrupp som har metodhandlening

Som SI-ledare ingår du i en grupp med SI-ledare från andra program som får metodhandledning. Handledningen sker oftast som lunchmöten där du kan diskutera med andra SI-ledare, få tips och inspiration till hur du kan utveckla dina SI-pass och prata om praktiska frågor. Vi uppmuntrar att gruppen tar fram gemensamma uppgifter och att erfarna SI-ledare delar med sig av uppgifter och kunskaper till nya SI-ledare.

På träffarna kommer metodhandledarna att inleda olika diskussionsämnen och teman. Bland annat kan du prata om hur du upplever dina SI-pass och även fundera kring scenarier som du kan ställas inför när du leder ett pass. Under din tid som SI-ledare är det viktigt att du reflekterar över ditt ledarskap för att utvecklas.
 
Om du har frågor eller behöver stöd vid något tillfälle utöver dessa lunchmöten, kan du alltid kontakta din metodhandledare.

Sidansvarig Publicerad: on 21 feb 2018.