Studievägledning och studentstödStudievägledaren stödjer dig i olika studiesituationer. Vägledning handlar om att lyfta fram individens förmåga att göra medvetna val och fatta självständiga beslut, samt öka insikten om det egna ansvaret. I vägledningssamtalen vävs studier, yrkesval och personliga förutsättningar samman. Samtalen hjälper dig att ta självständiga beslut om dina studier och din studiesituation.

​Studievägledning på program​

Programstudievägledarens funktion 
På varje utbildningsprogram finns en studievägledare. Studievägledarens uppgift är att stödja, vägleda och motivera dig genom din utbildning. Till studievägledaren går du om du till exempel behöver hjälp med att planera dina studier, funderar över hur du ska välja, känner dig omotiverad, har tankar på att avbryta dina studier eller vill ha studieuppehåll.

Till studievägledaren kan du också gå om du inte mår bra, känner att du inte hittat rätt bland studiekamrater eller har andra saker runt omkring studierna som påverkar dig och din studiesituation. Ett samtal med en vägledare syftar alltid till att stödja dig att fatta självständiga beslut kring dig själv och dina studier. Alla studievägledare har examen inom beteendevetenskapliga områden och har professionell samtalsutbildning. Studievägledaren på Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt.​

Besöksadresser: 
  • Campus Johanneberg: Sven Hultins gata 8.​
  • Campus Lindholmen: Hus Saga, Studentcentrum, Hörselgången 4. 
För tidsbokning se länkarna nedan.
Program på grundnivå och tekniskt basår
Masterprogram​

Studievägledning för fristående kurser

Studievägledarens funktion 
Studievägledarens uppgift är att hjälpa till med studievägledning, till exempel hur du som student kan använda den fristående kursen i din examen.​

Har du frågor som rör fristående kurser vänligen kontakta:
Lena Sommarström, lenasom@chalmers.se​

Central studie- och karriärvägledning

Centrala studie- och karriärvägledningen erbjuder generell studie- och karriärvägledning för dig som vill börja studera, men även för dig som studerar på högskolan, men kanske är osäker på om du har hamnat rätt.

För studievägledning, kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen. vagledning@chalmers.se.
Besöksadresser:
  • Campus Johanneberg: Sven Hultins gata 8.
  • Campus Lindholmen: Hus Saga, Studentcentrum, Hörselgången 4.​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 06 sep 2022.