Studiestrategier

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna träffar dagligen studenter och ser hur avgörande det är med rätt strategier för studierna. Utöver att träffa en stud​ievägledare finns det mycket du kan göra själv för underlätta dina studier. Studieteknik - använd rätt teknik för att nå bra resultat

När du studerar på högskola är kraven på självständighet höga och då är det viktigt att hitta en bra studieteknik. Studieteknik kan handla om allt från att föra relevanta anteckningar, att planera studietiden och hitta rätt rutiner för just dig.

Studieteknikhäfte med konkreta tips och tekniker

För a​tt komma fram till vilken studieteknik som passar just dig kan du behöva testa olika tekniker. I detta häfte finns några exempel på sådant som vi vet att många studenter har prövat med framgång. Studieteknikerna i häftet är uppdelade i kategorierna "före", "medan" och "efter". Det handlar om hur du förbereder dig inför studierna, hur du är en aktiv student under pågående studier och hur du tar till dig och minns dina nya kunskaper efter avslutade studier. 
 

Studenter i Chalmers kårhus

Filmer om studieteknik av Björn Liljeqvist, BrainGain Education AB 

​​Nedan har vi samlat en serie med filmer av Björn Liljeqvist, expert inom studieteknik, tidigare chalmersstudent och ordförande för Mensa International.
Du når samtliga filmer via den här länken på Chalmers Play​​

1. Plugga smartare. En introduktion
Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?
Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.

2. Före. Medan. Efter. Tre typer av studiepass
Före: Överblick, framförhållning och planering.
Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.
Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar. De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.

3. Hur man läser kurslitteratur
Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.

4. Ensam hemma: Studieteknik på egen hand
När man är ”utlämnad åt sig själv” och ska plugga på egen hand, på distans och i sitt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?

5. Bygga vanor: Verktyg och andra tips
Regelbundhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.

6. Före: Överblick & Planering
Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.

7. Medan: Aktiv inlärning
Hur lär man sig något nytt? Vad gör man i ett studiepass när målet varken är att bekanta sig eller repetera, utan ta in ny kunskap och göra den till sin egen? Hur skapar man nya minnen, ny förståelse och nya färdigheter?

8. Efter: Hur och när ska man repetera?
Metoder för att komma ihåg det vi lärt oss. Repetition betyder att testa sig själv, helst vid rätt tillfälle innan man glömmer det.

9. Minnesteknikens grunder
Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!

10. Studieteknik för matematik och tekniska ämnen
Det är lite speciellt att plugga ”räkneämnen” som matematik, fysik, teknik och liknande. Kunskapen består till avgörande delar av färdigheter, dvs tillämpad kunskap, att kunna lösa problem. Det finns icke desto mindre beprövade tillvägagångssätt som underlättar arbetet.

11. Sluta skjuta upp
Så kallad ”prokrastinering” är vanligt bland studenter. Man har så mycket att göra, att man inte får något gjort. Vilka strategier kan vi använda för att få mer gjort?

12. Intervallrepetition i praktiken
En fördjupning i ”spaced repetition”, intervallrepetition och hur vi genom att systematiskt förhöra oss själva vid rätt tillfälle kan minnas det vi behöver, så länge vi behöver.

13. Avslappning och stress …
Detta är kanske inte studieteknik som sådan, men det är bra att kunna om man ofta kämpar med stress och hög arbetsbelastning. Vi tar upp ett par tips för att hantera besvärliga känslor, och går igenom en grundläggande avslappningsövning.

14. Problemlösning: Typiska problem
När man pluggar matematik och tekniska ämnen så går mycket av arbetet ut på att bygga upp en erfarenhetsbank av typiska problem. Med hjälp av denna kan vi senare lösa mer avancerade problem. Här ska vi se hur man kan tänka när det gäller just ”typtal”.

15. Kurslitteratur: Djupläsning
Djupläsning syftar på att läsa en text noggrant i syfte att komma ihåg och förstå det viktiga. Det kräver mer än att bara skumma igenom texten eller att läsa den om och om igen. Djupläsning är att läsa med ”lampan tänd i huvudet”.

16. Att skriva. Om uppsatser och annat
Tips för att skriva bättre texter, och för att bli bättre på själva skrivandet.

17. Problemlösning: svårare problem
När man pluggar matte och teknik finns det alltid typiska uppgifter som är relativt enkla att lära sig. Men griper man sig an klurigare problem är det inte alltid uppenbart var man ska börja. Hur gör man då?

18. Hur man lär sig läsa snabbare
Det är bra att kunna variera sin läshastighet i olika sammanhang. För att kunna läsa snabbare krävs träning och denna video visar hur man kan träna upp sin läshastighet.

19. Minnesteknik: Exempel
Hur används minnesteknik i olika sammanhang?

20. Studieteknik: FAQ. Blandade frågor och svar.
 • Blandade frågor och svar om studieteknik som inte fick plats i andra filmer.
  Vad gör man om kursen är tråkig? (00:12)
 • När på dygnet ska jag plugga? (01:12)
 • Hjälp - jag vet inte var jag ska börja! (02:16)
 • Vilka belägg finns det för att studieteknik faktiskt fungerar? (03:41) Hur pluggar man i kreativa ämnen där det inte finns nån tenta? (07:17) Hur läser man bäst texter på bildskärm? (09:06)
 • Vad gör jag om ämnet är obegripligt? (10:52) Finns det inget enklare sätt? (11:53)
 • Hur ska man anteckna? Varför? När? (12:30) Jag har en diagnos, hur ska jag göra? (14:30)
 • Hur mycket ska jag skriva i min studiedagbok? (16:08) Fler tips? (17:05)

Litteratur om studieteknik

Vill du fördjupa dig ännu mer studieteknik rekommenderar vi följande litteratur.
 • Studieteknik : Så lyckas du med dina studier - Håkan Fleischer.
 • Studentlivet vadå då? - Motivation, inspiration och coachning genom studentlivet - Mattias Åberg, Carl-Johan Herslow.
 • Studieteknik - din guide till framgångsrika studier - Niklas Ericsson.
 • Plugga smart och lär dig mer - Björn Liljeqvist.
 • Lär dig för framtid - Så lyckas du med dina högskolestudier - Chronholm-Andersson.
 • 101 tips för framgångsrika studier - Anna Tebelius Bodin.
Testa din lärstil

Viktigt att tänka på vid distansstudier

Med tanke på situationen kring covid-19 är det fortfarande många studenter som spenderar stor del av sin tid hemma. Detta kan innebära att det blir svårare att hålla igång rutiner, man kan känna sig ensam/isolerad eller bli omotiverad i sina studier. 

Tänk på varandra, var generösa och bjuda in alla till studiegrupper digitalt så att ingen behöver vara ensam. Om du vill ha stöd/prata med någon så kan du kontakta din studievägledare. Även om vi inte är på plats på kontoret så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Länk till våra kontaktuppgifter hittar du i länken nedan.

Några tips:
 • Fortsätt med dina vardagsrutiner. 
 • Håll kontakt med dina vänner och klasskompisar. 
 • Ha en tydlig uppdelning mellan studier och fritid. 
 • Se till att komma ut på en promenad varje dag. 
 • Även om alla i din studiegrupp studerar hemifrån - fortsätt plugga tillsammans digitalt. 
 • Kom ihåg att använda webbkameran vid t.ex. grupparbeten. Det blir enklare  att vara med när man ser alla i gruppen. 

Stöd i kurser/ ämnen: 
Håll kontakten med lärarna och använd den support som erbjuds digitalt i respektive kurs. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 25 aug 2022.