Kurator på Chalmers

Kuratorn är ett stöd för dig om du känner att du inte mår bra under din studietid. Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som påverkar dig och din studiesituation negativt.


Om du inte mår bra och känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående och psykiska hälsa, kan du alltid kontakta kuratorn. Det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta för länge. Bild: Unsplash

Kuratorn erbjuder:

  • Psykosocial rådgivning och stödsamtal.
  • Hjälp med att kartlägga orsaken bakom ditt mående. Exempel på kartläggning och stöd kan vara att du kan få hjälp med att förstå dina tankar och känslor samt även hur du kan förändra tankar och beteenden.
  • Hjälp att prata om sådant som bekymrar dig just nu eller om sådant som har hänt tidigare men som fortfarande påverkar dig.
  • Hjälp att ta dig igenom kriser eller andra svåra saker.

Det är viktigt med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Kuratorn arbetar även med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skulle du vara i behov av behandling kan kuratorn i samråd med dig hitta rätt hjälp. Kuratorn erbjuder ett avgränsat samtalsstöd som syftar till att få en bättre hälsa eller lotsar vidare till behandling inom vården. Behandling kan ske i studenthälsans eller vårdens regi. Kuratorn har tystnadsplikt men också anmälningsplikt vid allvarliga brott eller när barn far illa. Alla samtal är kostnadsfria och kuratorn för inga journaler.

Kuratorn kan träffa dig på Campus Johanneberg eller Campus Lindholmen, det finns även möjlighet till digitala samtal via zoom. Du bokar tid hos kuratorn genom att mejla. 
kurator@chalmers.se
Hur snabbt du kan få en tid till kuratorn beror på hur stort trycket för samtal är, under vissa perioder kan det ta längre tid. ​

Kuratorn och studievägledarna arbetar tillsammans för att stödja studenterna på Chalmers. Därför kan det vara bra att kontakta din studievägledare i första hand om du är bekymrad över någonting som har med studierna att göra. Studievägledarna har också professionell samtalsutbildning och erbjuder psykosocialt stöd. De kan också hjälpa till med kontakt till studenthälsovården. 

Du kan också söka själv hos studenthälsovården.
student.goteborg@feelgood.se​ 
Tel. 010-810 81 92, öppettider måndag – fredag 08.00-17.00 

Om du inte vill boka in dig på samtalsstöd, men ändå känner att du vill veta hur du skulle kunna förbättra din psykiska hälsa under studietiden, hittar du information här på Studentportalen om stresshantering och studieteknik.
 
Du kan även läsa mer på www.1177.se/​Liv&Hälsa​ gällande allmänna råd om hur du kan må bättre.
Det finns också öppna mottagningar inom vården som erbjuder stöd och behandling.​ Läs mer och hitta kontaktuppgifter till vart du kan vända dig i länken nedan.
Öppna mottagningar​
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.