Kurator på Chalmers

Om du inte mår bra och känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående och psykiska hälsa, kan du alltid kontakta kuratorn. Det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta för länge. 
Det är viktigt med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Kuratorn arbetar även med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individnivå.


Om du inte mår bra och känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående och psykiska hälsa, kan du alltid kontakta kuratorn. Det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta för länge. Bild: Unsplash

Kuratorn är ett stöd för dig om du känner att du inte mår bra under din studietid. Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som påverkar dig och din studiesituation negativt.

Kuratorn erbjuder psykosocial rådgivning och stödsamtal. Du kan även få hjälp med att kartlägga orsaken bakom ditt mående.
Exempel på kartläggning och stöd kan vara att du kan få hjälp med att förstå dina tankar och känslor samt även hur du kan förändra jobbiga tankar och beteenden. Du kan få hjälp att prata om sådant som är jobbigt just nu eller om sådant som har hänt tidigare men som fortfarande påverkar dig. Du kan få hjälp att ta dig igenom kriser eller andra svåra saker. 

Kuratorn kan även hjälpa till med vidare hjälp så som behandling för ditt mående i samråd med dig. Behandling så som samtalsterapi eller eventuellt medicinering och sjukskrivning kan endast ske i vårdens regi. Kuratorn erbjuder ett avgränsat samtalsstöd som syftar till att få en bättre hälsa eller ger rekommendationer att söka vidare till vården eller studenthälsovården.

Kuratorn har tystnadsplikt men också anmälningsplikt vid allvarliga brott eller när barn far illa. Alla samtal är kostnadsfria och kuratorn för inga journaler.

Kuratorn kan träffa dig på Campus Johanneberg, det finns även möjlighet till digitala samtal via zoom. Du bokar tid hos kuratorn genom att mejla. 
kurator@chalmers.se

Hur snabbt du kan få en tid till kuratorn beror på hur stort trycket för samtal är, i vissa perioder kan det ta längre tid. Kuratorn och Studievägledarna på Chalmers arbetar tillsammans för att stödja studenterna. Därför kan det alltid vara bra att kontakta sin studievägledare i första hand om du är bekymrad över någonting som har med din studiesituation att göra. 

Om du inte vill boka in samtal men ändå känner att du vill veta hur du ska förbättra din psykiska hälsa under studietiden kan du läsa på 1177 gällande allmänna råd hur du kan må bättre (Se länkarna nedan).
 

Öppna mottagningar

Det finns också öppna mottagningar inom vården som erbjuder stöd och behandling till personer med någon form av psykisk ohälsa se nedan.
Du kan också söka själv hos studenthälsovården.
student.goteborg@feelgood.se​ 
Tel. 010-810 81 92, öppettider måndag – fredag 08.00-17.00 
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.