Student inom Riksidrottsuniversitetet

Kombinera studier och elitidrott på Chalmers

För dig som är elitidrottare och studerar vid ett lärosäte som ingår i Riksidrottsuniversitetet innebär det att du kan kombinera träning och tävling på elitnivå med universitetsstudier. Som riksidrottsstudent kan du förbereda för ett framtida arbetsliv samtidigt som du fokuserar på din idrottskarriär.

Vad innebär det att vara elitidrottare och student?

Du söker till utbildningen på vanligt vis och blir antagen på samma villkor som övriga studenter. För att bli riksidrottsstudent (RIU-student) ska du vara aktiv inom en RF-ansluten idrott och potentiell eller aktuell landslagsutövare. Vill du bli riksidrottsstudent kontaktar du ditt specialidrottsförbund som intygar att du är kvalificerad på en särskild blankett som lämnas till universitetet. Antagningsbevis och intyget från ditt specialidrottsförbund tar du med till utbildningssekreterare RIU (se kontaktuppgifter nedan).

Nästa steg är att underteckna ett åtagande med ditt universitet (Chalmers) för att tydliggöra respektive parts ansvar för anpassad studiegång, framförhållning och ekonomi. Du ansvarar själv för att universitetets utbildningssekreterare RIU samt studievägledare och/eller programansvarig är informerade om att du är riksidrottsstudent.


Individuell studieplan - flexibilitet och anpassningar i studierna

En individuell studieplan innehåller information om anpassningarna som gör att du kan kombinera studier med träning och tävling, som du och din studievägledare på programmet gör tillsammans. En förutsättning för studieplanen är att du i god tid meddelar din planering för träning och tävlingar. Möjligheterna att göra anpassningar varierar mellan utbildningarna och deras undervisnings- och examinationsformer. 

Exempel på studieanpassningar:

  • Fördröjd studietakt
  • Tentamen på annan ort
  • Planering av schemaläggning av obligatoriska moment eller gruppindelning.

Stipendier och studiemedel

Som riksidrottsstudent kan du vara berättigad till stipendium från Riksidrottsförbundet. 
I övrigt gäller CSN:s regler för studiemedel. 

Dags att söka Elitidrottsstipendiet 2020-2021!
Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Nytt för i år är att inkomsttaket är borttaget.
Information hittar du  Riksidrottsförbundets webbsida
Du ansöker genom att fylla i formuläret som du hittar här
Frågor om stipendiet besvaras av kina.westervall@rfsisu.se 
Ansökan är öppen till och med den 2 maj 2020

Checklista för att bli RIU-student

  • Du söker till Chalmers på antagning.se på vanligt vis och blir eventuellt antagen.
  • Studenten blir godkänd och kopplad till Riksidrottsuniversitetet enligt Riksidrottsförbundets kriterier, se intyg från specialidrottsförbund.
  • Antagningsbesked och intyg från specialidrottsförbund lämnas till Utbildningssekreterare RIU och ett åtagande som reglerar studentens och universitetets ansvar skrivs under av studenten och Projektledare RIU.
  • Studenten ansvarar för att meddela studievägledare och/eller programansvarig att hen är riksidrottsstudent.
  • Studenten och  studievägledaren på programmet gör en individuell studieplan tillsammans.
  • Intyg från specialidrottsförbund förnyas varje år för att fortsätta som riksidrottsstudent. 

Kontaktperson för studenter vid Chalmers

Johan Bankel, Utbildningssekreterare RIU, tel 031-772 1174

Kontaktpersoner för idrottsrörelse och medarbetare vid Chalmers

 

​​​​​​​

Publicerad: fr 03 apr 2020.