Regelsamling

Som student vid Chalmers omfattas du av rättigheter och regler som rör din studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information.
 
Chalmers är en stiftelse och högskoleverksamheten drivs i form av ett helägt aktiebolag, Chalmers tekniska högskola AB. Chalmers högsta beslutande organ är styrelsen, som för högskolan slutligt avgör frågor om förhållandet mellan studenten och högskolan. Chalmers styrelse har för grundutbildningen fastställt en Arbetsordning och en Disciplinstadga. Det är styrelsen som beslutar vilka utbildningsprogram som ska finnas. Rektor beslutar om riktlinjer och regler för grundutbildningen och dig som student.
 
I Sverige gäller offentlighetsprincipen, som innebär att allmänheten och massmedierna kan ha insyn i Chalmers verksamhet och har rätt att ta del av allmänna handlingar. 

Regler och förskrifter inom utbildningen vid Chalmers

Antagningsordning
Arbetsordning för undervisande och forskande personal

Publicerad: to 09 jun 2011. Ändrad: on 11 jul 2018