Programråd

Programrådet är formellt sett ett rådgivande organ, i praktiken den grupp där alla viktiga beslut fattas. Rådets arbete fokuserar i första hand på att vårda och utveckla innehållet i utbildningen och sker i arbetsgrupper som tillsätts av och rapporterar till rådet. Vi sammanträder några gånger per läsår.
 
Du kan kontakta programrådet via programansvarig eller någon av studentrepresentanterna.
 
Ordförande:
 • Jana Madjarova, programansvarig för Teknisk fysik
Lärarrepresentanter:
 • Christian Forssen, institutionen för fysik
 • Andreas Isacsson, institutionen för fysik
 • Elsebeth Schröder, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
 • Anders Logg, institutionen för matematiska vetenskaper
 • Johan Jonasson, institutionen för matematiska vetenskaper
 • Björn Åkerman, institutionen för kemi och kemiteknik
Externa representanter:
 • Emma Eriksson, RISE
 • Patrik Nyman, Ericsson
 • Görel Wranne, Saab Security Systems
Administratörer
 • Bengt-Erik Mellander, utbildningssekreterare
Studeranderepresentanter:
 • Utses av teknologsektionen.
Doktorandrepresentanter:
 • Utses av doktorandsektionen.

Publicerad: to 10 okt 2019.