Masterprogram


Information om ackrediterade masterprogram läsår 2019/2020 finns på studieportalen.


Villkorlig behörighet
Krav för villkorlig behörighet är 135hp (inom ett program med rätt fördjupningsområde), samt att registrering på kandidatarbete finns.

Behörig
Strax innan terminsstart kontrolleras att hela behörighetskravet uppfylls (d v s 150 hp inklusive inrapporeterat kandidatarbete).

Uppfylls inte behörigheten om 150hp och inrapporterat kandidatarbete, förlorar sökande sin plats.

Publicerad: to 14 mar 2019.