Kontakt - Teknisk design

Varje program har en programledning som består av tre olika roller: programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare.
 
Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
 
Studievägledaren hjälper dig med eventuella frågeställningar som kan uppstå under studietiden. Det kan gälla allt från frågor/funderingar kring studier, kurser, examen men också när det gäller fysisk och psykisk hälsa, mående, välbefinnande, framtidstankar, livssituation och mycket mer. Studievägledaren på Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt. Vår främsta uppgift är att stödja och förstärka studenter under deras resan mot en examen.​

Kontaktuppgifter för ditt program​ ​​

Sidansvarig Publicerad: må 09 okt 2017.